Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Van
Son Başvuru: 01.07.2022
Örgün
ALES-YDS
Yüksek Lisans - Tezli
Yüksek Lisans - Tezli
Burs: Var
Başvur

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans İlanı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans bölüm kontenjanları şu şekildedir;

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
ANTROPOLOJİAntropolojiTezli YLEA3---Antropoloji, Biyoloji ve Sağlık Bilimleri bölümlerinden lisans mezunu olmak.
-Programa bölüm dışından alınacak öğrenciler, en az bir dönem bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır.
ARKEOLOJİArkeolojiTezli YLEA10-1-Arkeoloji, Antropoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Alanları, Coğrafya, Mimarlık, Turizm Rehberliği, Sosyoloji ve Güzel Sanatlar Fakültesi: Resim, Seramik ve Müzik Lisans alanlarından birinden lisans mezunu olmak.
- (ÜNİP) (ÜNİP: Üniversiteler arası İşbirliği Protokolü Demektir. Bu alana sadece başka bir Üniversitede Öğretim Görevlisi veya Araştırma Görevlisi olanlar başvurabilir. Bu şartı taşımayanlar sınava alınmayacaklardır.)
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİFelsefe ve Din BilimleriTezli YLSÖZEL16---Üniversitelerin Sosyal Bilimler alanlarından birinde lisans mezunu olmak.
Din Eğitimi: 4
Din Felsefesi: 3
Din Sosyolojisi: 3
Mantık: 3
İslam Felsefesi: 3
İSLAM TARİHİ VE SANATLARIİslam Tarihi ve SanatlarıTezli YLSÖZEL14---Üniversitelerin İlahiyat, İslami İlimler Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği programından birinden mezun olmak
- Ayrıca Türk-İslam Edebiyatı için yukarıda belirtilen şartlara ek olarak Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği Bölümlerinden birinden mezun olmak.
İslam Tarihi: 8
Türk İslam Edebiyatı: 6
SANAT TARİHİSanat TarihiTezli YLSÖZEL12--- Sanat Tarihi Lisans Programından mezun olmak.
SOSYOLOJİSosyolojiTezli YLEA12--- Sosyoloji Lisans mezunu olmak.
TARİHTarihTezli YLSÖZEL305--Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi: 12
Orta Çağ Tarihi:11
Yeni Çağ Tarihi: 5
Yakın Çağ Tarihi: 3
Genel Türk Tarihi: 4
COĞRAFYACoğrafyaTezli YLSÖZEL10---Coğrafya, Coğrafya Öğretmenliği programlarından lisans mezunu olmak.
Fiziki Coğrafya: 5
Beşeri ve Ekonomik Coğrafya: 5
İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATI İngiliz Dili ve Edebiyatı Tezli YLSÖZEL18---İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği ve İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden birinden mezun olmak.
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATITürk Dili ve EdebiyatıTezli YL SÖZEL31---Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Yeni Türk Edebiyatı: 10
Eski Türk Edebiyatı: 7
Türk Halk Edebiyatı: 9
Türk Dili: 5
GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI Gastronomi ve Mutfak SanatlarıTezli YL10-1Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Sosyoloji, İlgili Fakülte ve Yüksekokulların Rekreasyon, İşletme ve Rehberlik Bölümlerinin Birinden Lisans Mezunu Olmak.
ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİUluslararası Politik EkonomiTezli YLEA28---İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesine bağlı programlardan birinden mezun olmak.
İŞLETME YÖNETİMİİşletme Yönetimi Tezli YLEA25---Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
İŞLETMETezli YLEA10-2- İİBF, SBF, İşletme Fak, İktisat Fak Lisans mezunu olmak.
İşletme- Yabancı Dil sınavından en az 40 puan almış olmak.
İKTİSATİktisatTezli YLEA10---Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
KAMU YÖNETİMİKamu YönetimiTezli YLEA5---Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak
-Ales Eşit Ağırlık Puan Türünden en az 60 puan almış olmak
TURİZM İŞLETMECİLİĞİTurizm İşletmeciliğiTezli YLEA14---Fakültelerin veya Yüksekokulların Turizm ile ilgili bölümleri veya Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İşletme, İktisat, Coğrafya, Sanat Tarihi, Antropoloji, Sosyoloji, Arkeoloji programlarından birinden mezun olmak.
-Programa bölüm dışından alınacak öğrenciler, en az bir dönem bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır.
TEMEL İSLAM BİLİMLERİTemel İslam Bilimleri SÖZEL40-6-İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı mezunu olmak.
- (ÜNİP) (ÜNİP: Üniversiteler arası İşbirliği Protokolü Demektir. Bu alana sadece başka bir Üniversitede Öğretim Görevlisi veya Araştırma Görevlisi olanlar başvurabilir. Bu şartı taşımayanlar sınava alınmayacaklardır.)
Kelam: 8
Tasavvuf : 2
Tezli YLHadis: 10
İslam Mezhepleri ve Tarihi: 3
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlimleri: 3
İslam Hukuku: 7
Tefsir: 4
Arap Dili ve Belağatı: 9
FELSEFEFelsefeTezli YLEA30---Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
-Programa bölüm dışından alınacak öğrenciler, en az bir dönem bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır.
TİYATROTiyatro Anasanat Dalı Tezli YL10---Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
-Programa bölüm dışından alınacak öğrenciler, en az bir dönem bilimsel hazırlık dersleri alacaklardır.
RESİM ANASANAT DALIResim Anasanat DalıTezli YL12---Güzel Sanatlar Fakültesi Resim, Sanat Tasarım Fakültesi Resim ve Eğitim Fakültesi Resim-İş bölümlerinden birinden mezun olmak
SİNEMA-TV ANASANAT DALISinema-Tv Anasanat DalıTezli YLSÖZEL10+5--- Fakültelerin Sinema ve Televizyon, Radyo Televizyon ve Sinema, Film Tasarımı bölümlerinden mezun olmak.
- Yabancı Dil sınavından en az 40 puan almış olmak.
-ALES SÖZEL Puan türünden en az 65 (Altmış Beş) almış olmak.
- Alanı dışından başvuranlar 2 dönem (1 yıl ) bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır.
- 15 kişilik kontenjanın 5 kişilik kontenjanı alan dışından başvuran adaylar içindir.
GELENEKSEL TÜRK MÜZİKLERİ ANASANAT DALIGeleneksel Türk Müzikleri Anasanat DalıTezli YLSÖZEL10-2Üniversitelerin Konservatuar, Güzel Sanatlar Fakülteleri Müzik Bölümleri, Halk Oyunları Bölümleri, Müzik Öğretmenliği bölümlerinden lisans mezunu olmak.
İKİNCİ ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
İNGİLİZ DİLİ ve EDEBİYATIİngiliz Dili ve EdebiyatıTezli YL (İÖ)SÖZEL9---İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği ve İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden birinden mezun olmak.
KAMU YÖNETİMİKamu YönetimiTezli YL(İÖ)EA5---Yerel Yönetimler, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden mezun olmak
-Ales Eşit Ağırlık Puan Türünden en az 60 puan almış olmak

Van Yüzüncü Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayınlanan başvuraya ait diğer detaylara ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Van Yüzüncü Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Başvuru Linki

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri

BAŞVURU TARİHİ

20 Haziran-01 Temmuz 2022 Mesai bitimine kadardır.

SINAV YERİ VE TARİHİ

Sınavlar programların bağlı bulunduğu Anabilim Dallarının dersliklerinde yapılacaktır.

Sınav Tarihi ve Saati: 05 Temmuz 2022 Salı, Saat: 10.00

Üniversitenin Diğer İlanları

Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 01.07.2022
Yok / 2. Öğretim
Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 01.07.2022
Süresi Geçmiş

Uluslararası Politik Ekonomi

Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 01.07.2022
Yok / 2. Öğretim
Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 01.07.2022
Süresi Geçmiş

İşletme Yönetimi

Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 01.07.2022
Yok / 2. Öğretim
Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 01.07.2022
Süresi Geçmiş

Temel İslami Bilimler

Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 01.07.2022
Yok / 2. Öğretim
Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 01.07.2022
Süresi Geçmiş

Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 01.07.2022
Yok / 2. Öğretim
Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 01.07.2022
Süresi Geçmiş