Kastamonu Üniversitesi - Biyoloji

Kastamonu
Son Başvuru: 08.08.2022
Örgün
ALES
Yüksek Lisans - Tezli
Yüksek Lisans - Tezli
Burs: Yok
Başvur

Kastamonu Üniversitesi Biyoloji Yüksek Lisans İlanı

Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji alanında yüksek lisans için 18 kişilik kontenjan açtığını duyurdu. Yayımlanan ilan ile alınacak kişilerden istenen şartların detayları şu şekildedir;

  • ALES: Sayısal alanından 55 puandan fazla almak
  • KONTENJAN: T.C. uyruklu 16 kişi ve yabancı uyruklu 2 kişi olmak üzere toplam 18 kişi

Biyoloji yüksek lisansına başvurmak için :

Yüksek lisans programlarına müracaat edebilmek için Lisans mezuniyet not ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır

Alan içi: Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloj, Genetik ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyokimya ve Biyoloji Öğretmenliği lisans mezunu olmak.
Alan Dışı: Alan İçi kısmında sayılan bölümlerin dışında, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fen/Fen Edebiyat Fakülteleri (Kimya ve Fizik) Ziraat Fakültesi (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni), Doğa Bilimleri, Mühendislik, Ziraat, Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin Gıda Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomekanik Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği, Eczacılık Fakültesi (Eczacılık Teknolojisi, Temel Eczacılık Bilimleri ve Eczacılık Meslek Bilimleri), Sağlık Bilimleri Fakültesi (Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Yönetimi), Veterinerlik Fakültesi (Besin Hijyeni ve Gıda Teknolojisi, Mikrobiyoloji ve Biyokimya), Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği ve Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi lisans mezun olmak.

Üniversitenin Diğer İlanları

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 22.08.2022
Yok / 2. Öğretim
Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 22.08.2022
Süresi Geçmiş

İktisat

Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 22.08.2022
Yok / 2. Öğretim
Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 22.08.2022
Süresi Geçmiş

Tarih

Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 22.08.2022
Yok / 2. Öğretim
Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 22.08.2022
Süresi Geçmiş

Eğitim Bilimleri – Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 22.08.2022
Yok / 2. Öğretim
Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 22.08.2022
Süresi Geçmiş

İşletme

Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 22.08.2022
Yok / 2. Öğretim
Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 22.08.2022
Süresi Geçmiş