Hemen Başvur !

Karadeniz Teknik Üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı

Trabzon

  • Program Türü Yüksek Lisans - Tezli
  • Son Başvuru Tarihi 17.07.2022
  • Eğitim Örgün
  • Burs Var
  • Yeterlilik ALES

Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ana bilim dalında 25 kişilik kontenjan ile yüksek lisans öğrenci alınacaktır.

Alan İçi:20

Alan Dışı:5

Yabancı Uyruklu: yok

Ales Sayısal puanınız en az 60 olmalıdır.

Tezli yüksek lisans bölümlerinde zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı vardır. İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet için YDS, e-YDS veya YÖKDİL’den en az 60 puan alınmalıdır.

Dil puanını karşılamayanlar KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunun yapacağı muafiyet sınavına girebilir. Başarılı olamayanlar İngilizce Hazırlık Okulunda bir yıl öğrenim görmelidir.

ALES puanın % 55’i,

Lisans mezuniyet notunun % 35’i,

Sözlü/yazılı mülakat puanının % 10’u hesaplanır.

Toplamda en az 50,00 puanınız olmalıdır.

Üniversitenin Diğer İlanları