Hemen Başvur !

Karadeniz Teknik Üniversitesi - Kimya

Trabzon

  • Program Türü Yüksek Lisans - Tezli
  • Son Başvuru Tarihi 17.07.2022
  • Eğitim Örgün
  • Burs Var
  • Yeterlilik ALES-YDS

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Yüksek Lisans İlanı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Ana bilim dalında 35 kişilik kontenjan ile yüksek lisans öğrenci alınacaktır.

Alan İçi:20

Alan Dışı:10

Yabancı Uyruklu:5

Ales Sayısal Taban Puanı: 55 olmalıdır.

Yüksek lisans programlarında zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı vardır. İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet için YDS, e-YDS veya YÖKDİL’den en az 60 puan alınmalıdır.

İstenen dil puanını karşılamayanlar KTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulunun yapacağı muafiyet sınavına girebilir. Başarılı olamayanlar İngilizce Hazırlık Okulunda bir yıl öğrenim görmek zorundadır.

ALES puanın % 55’i,

Lisans mezuniyet notunun % 35’i,

Sözlü/yazılı mülakat puanının % 10’u hesaplanır.

Bu ortalamalar sonunda en az 50,00 puanınız olmalıdır.

Üniversitenin Diğer İlanları