Ege Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü

İzmir
Son Başvuru: 08.07.2022
Örgün
ALES-YDS
Yüksek Lisans - Tezli
Yüksek Lisans - Tezli
Burs: Var
Başvur

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans İlanı

İzmir Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılan Yüksek Lisans İlanına ait bölümlere ait kontenjan sayılıları ve özel koşulları aşağıdaki tablodaki gibidir;

ANABİLİM DALLARI
Yüksek Lisans ve Doktora Programları
Yüksek LisansÖn Koşullar
KontenjanLisansüstü Öğrenci Kabulüne Dair Değerlendirme
Şekli
Astronomi ve Uzay Bilimleri22  
Genel Astronomi9Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
Astrofizik13Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
Biyokimya15Sözlü MülakatAdaylardan, Lisans veya Yüksek Lisans derecelerinden birini Biyokimya, Kimya ve Biyoloji
alanlarında yapmış olma şartı aranmaktadır.
Biyoloji57  
Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji15Sözlü Mülakat
Botanik9Sözlü Mülakat
Zooloji15Sözlü Mülakat
Genel Biyoloji12Sözlü Mülakat
Hidrobiyoloji2Sözlü Mülakat
Moleküler Biyoloji4Sözlü Mülakat
Fizik30  
Genel Fizik7Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
Nükleer Fizik10Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
Katıhal Fiziği6Sözlü  Mülakat ve
Yazılı Bilimsel Değerlendirme
Matematiksel Fizik7Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
İstatistik10Sözlü Mülakat 
Kimya40  
Analitik Kimya12Sözlü Mülakat
Anorganik Kimya8Sözlü Mülakat
Fizikokimya7Sözlü Mülakat
Organik Kimya13Sözlü Mülakat
Matematik41  
Matematik31Sözlü Mülakat
Bilgisayar Bilimleri10Sözlü Mülakat
Bahçe Bitkileri24  
Bahçe Bitkileri18Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
Cartegena Çift Diploma Programı6Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
Bitki Koruma17  
Entomoloji5Sözlü  Mülakat ve
Yazılı Bilimsel Değerlendirme
Fitopatoloji12Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
Peyzaj Mimarlığı12Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel DeğerlendirmeLisans ve Yüksek lisans derecelerinden birini Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj
Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ile İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği alanında yapmış olmak .Peyzaj Mimarlığı ile
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı lisans mezunu dışındaki adaylara 1 yıllık bilimsel
hazırlık programı uygulanır. İki dönem sonunda Bilimsel Hazırlık programından başarılı olan adaylar lisansüstü derslere kayıtlanabilmektedir.
Süt Teknolojisi10Sözlü  Mülakat ve
Yazılı Bilimsel Değerlendirme
 
Tarım Ekonomisi33 Yüksek Lisans için Önkoşul; Ziraat Fakültesi, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Orman Fakültesi, İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Tütün Eksperliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği ve Sosyoloji Fakülte/Bölümlerinde lisans eğitimi almış olmak. Tarım Ekonomisi Bölümü dışından gelen öğrencilere bölümün belirlediği hazırlık ders havuzundan, yüksek lisans derslerine (21 yerel kredi/60 AKTS) ilave olarak en az 12 yerel kredilik ders alması gerekmektedir. Öğrencinin
transkriptine göre, bölümün belirlediği hazırlık derslerinden bölüm kurulu kararı ile kısmen veya tamamen muaf olmak mümkündür.
• Doktora için Önkoşul; Yüksek Lisans tezini Tarım Ekonomisi ile ilgili konularda yapmış olmak. 06.02.2013 öncesi Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı öğrenciler için bitirme
projesinin Tarım Ekonomisi konusunda olması. İlgili tezin/projenin Tarım Ekonomisi Anabilim Dalındaki güncel sınav jürisi tarafından, başvurudan önce incelenmesi zorunludur.
• Doğrudan Doktora Programı için Önkoşul; Tarım Ekonomisi Bölümü mezunu olmak.
Tarım İşletmeciliği15Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel Değerlendirme
Tarım Politikası ve Yayım18Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel Değerlendirme
Tarım Makinaları ve Teknolojileri
Mühendisliği
15Sözlü Mülakat 
Tarımsal Yapılar ve Sulama4Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
 
Tarla Bitkileri21  
Bitki Islahı ve Genetiği9Sözlü Mülakat
Tarla Bitkileri12Sözlü Mülakat
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme23  
Toprak Bilimi11Sözlü Mülakat
Bitki Besleme12Sözlü Mülakat
Zootekni14  
Hayvan Yetiştirme6Sözlü Mülakat
Yemler ve Hayvan Besleme4Sözlü Mülakat
Biometri-Genetik4Sözlü Mülakat
Bilgisayar Mühendisliği21Sözlü MülakatYüksek Lisans adaylarının Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,Yazılım Mühendisliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmaları ve ALES puanının en az 70 olması ;yabancı dil puanının en az 60 olması ;
Doktora adaylarının lisans ve tezli yüksek lisans eğitimlerini Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,Yazılım Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği , tamamlamış olmaları ve ALES puanının en az 75 olması ve yabancı dil puanının en az 65
olması; gerekmektedir.
Biyomühendislik21Sözlü MülakatYüksek Lisans programı için;adayların Mühendislik Fakültesi programlarının herhangi birinde Lisans diploması almış olması gereklidir. Biyomühendislik Lisans Mezunları dışındaki
adaylara 1 yıllık hazırlık programı uygulanır.
Doktora programı için; adayların Biyomühendislik, Biyoteknoloji, Biyomedikal Teknolojiler Yüksek lisans diploması veya Mühendislik Fakültesi Bölümlerinden lisans diploması almış olması gereklidir.
Deri Mühendisliği7Sözlü Mülakat 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği34  
Elektronik24Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
Elektrik10Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
Gıda Mühendisliği36Sözlü MülakatGıda Mühendisliği Bölümü Mezunları dışındaki Fakülte ve Bölümlerin mezunları için en az 12 kredilik Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır. Bu kredi en az bir dönemde
tamamlanabilmektedir.
İnşaat Mühendisliği57Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
 
Kimya Mühendisliği19Sözlü MülakatKimya Mühendisliği Programından lisans mezuniyeti olan adayların yanı sıra, Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans programına müracaat edecek adayların
lisans derecelerini Biyomühendislik, Makine Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Gıda
Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği programlarından almaları durumunda da Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği, altıncı bölüm, çeşitli hükümler başlığı altında yer alan Bilimsel Hazırlık Programı ile öğrenci kabulü kapsamında anabilim dalımıza lisansüstü müracaatta
bulunabileceği, bu adayların giriş sınavı ve/veya mülakat sonrasında başarılı olmaları durumunda Kimya Mühendisliği Lisans Üstü Eğitim Komisyonu tarafından her
biri için belirlenecek ve bir yarıyılda 30 AKTS’ yi geçmemek üzere iki yarıyıl süresince bilimsel hazırlık dersleri almaları gerekmektedir.
Makina Mühendisliği22Sözlü  Mülakat ve
Yazılı Bilimsel Değerlendirme
 
Tekstil Mühendisliği50  
Tekstil Mühendisliği35Sözlü MülakatTekstil Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Lisansüstü kontenjanlarına başvuracak adaylarda Mühendislik Fakültesi/Bölümü mezunu (Ziraat Fakültesi mezunları dahil), Giyim öğretmenliği Bölümü mezunu veya Fen Fakültesi Kimya, Fizik, Matematik, Biyoloji,Biyokimya Bölümü mezunu olma şartı aranacaktır.
Lisanstan Doktora Programına ayrılan kontenjanlara başvuracak adaylarda Mühendislik Fakültesi/Bölümü mezunu (Ziraat Fakültesi mezunları dahil),  Fen Fakültesi Kimya, Fizik, Matematik, Biyoloji, Biyokimya Bölümü mezunu olma şartı aranacaktır.
Tekstil Mühendisliği dışında diğer alanlardan başvuranlara 1 yıllık Tekstil Mühendisliği Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır.
Tekstil Mühendisliği İngilizce Yüksek Lisans15Sözlü Mülakata) Tekstil Mühendisliği İngilizce Yüksek Lisans Programına başvuran adaylarda Tekstil Mühendisliği Bölümü mezun olma şartı aranmaktadır. b)  Tekstil Mühendisliği İngilizce Yüksek Lisans Programına başvuran adaylardan gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Türk ve KKTC ‘ndeki adaylar Üniversitenin yabancı diller bölümünde ingilizce sınavına alınırlar.
Adayın Ege Üniversitesi Yabancı Diller Okulu tarafından yapılacak yabancı dil sınavından en az 70 puan alması gerekir. Ancak, TOEFL,YOKDİL, YDS İngilizce sınavlarından en az 60 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan
almış olan adaylar ile lisans öğrenimlerini İngilizce dilinde yapan bir öğrenim programında
tamamladıklarını belgeleyenler, İngilizce sınavından muaf tutulurlar. İngilizce sınavını başarı ile geçenler aday değerlendirme jürisi tarafından mülakat sınavına alınır.
Su Ürünleri Avlama-İşleme
Teknolojisi
18  
Avlama Teknolojisi9Sözlü Mülakat
İşleme Teknolojisi9Sözlü Mülakat
Su Ürünleri Temel Bilimler14Sözlü Mülakat 
Su Ürünleri Yetiştiricilik13Sözlü Mülakat 
Biyoteknoloji (*)26Sözlü Mülakat 
Çevre Bilimleri (*)14  
Çevre Bilimleri Tezli6Sözlü Mülakat
Çevre Bilimleri Tezsiz8Sözlü Mülakat
Güneş Enerjisi (*)43  
Enerji17Sözlü MülakatHer iki bilim dalı için: Mühendislik Fakültesi, Ziraat Fakültesi,Fen Fakültesi,İşletme Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Mimarlık/Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mezunları
başvurabilir.  Not: Güneş Enerjisi Anabilim Dalı ile Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunları her iki bilim dalı doktora programına başvurabilirler.
Enerji Teknolojisi26Sözlü Mülakat
İş Güvenliği(*)60  
İş Güvenliği Tezli30Sözlü Mülakat 
İş Güvenliği Tezsiz30Sözlü Mülakat 
Nükleer Bilimler (*)53  
Nükleer Bilimler12Sözlü Mülakat 
Nükleer Teknoloji13Sözlü Mülakat 
Nükleer Uygulamalar8Sözlü Mülakat 
Radyasyon Güvenliği ve Korunma20Sözlü Mülakat 
Uluslararası Bilgisayar (*)70 Doktora programına başvuracak adayların; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri TezliYüksek Lisans Programı Mezun olmaları,
Yüksek Lisans Programına Başvuracak adaylann ; Mühendislik Fakültesi, Fen Fakültesi mezunu Veya Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar Ve Öğretim TeknoIojileri
Eğitim Bölümü veya Bilgisayar Eğitimine ilişkin bölüm mezunu olmaları gerekmektedir.
Bilgi Teknolojileri Tezli17Sözlü Mülakat
Bilgi Teknolojileri Tezsiz23Sözlü Mülakat
Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği İkinci Öğretim Tezsiz30Sözlü MülakatBilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına Başvuracak Adayların; En az 4 (dört) yıllık lisans programı mezunu olma şartı aranır.
Tabiat Tarihi  (*)3Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
 
Biyomedikal Teknolojiler (*)11Sözlü Mülakat 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (*)36Sözlü Mülakat 
Mekatronik Mühendisliği (*)14Sözlü Mülakat13 kontenjan haricindeki 1 kontenjan KKTC Uyruklular için kullanılacaktır. (13 TC Uyruklu, 1
KKTC Uyruklu)
Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi (*)90  
Çeşit Geliştirme30Sözlü  Mülakat
Üretim ve Teknoloji30Sözlü  Mülakat
Plant Breeding30Sözlü  Mülakat
Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri
(*)
39  
Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri Tezli22Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
 
Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri İkinci Öğretim Tezsiz17Sözlü  Mülakat ve Yazılı Bilimsel
Değerlendirme
 
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi ( *)20  
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi Tezli10Sözlü Mülakat
Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi İkinci Öğretim Tezsiz10Sözlü Mülakat
Endüstri Bitkileri ve Teknolojileri (*)5  
Endüstri Bitkileri ve Teknolojileri5Sözlü Mülakat 
TOPLAM1183  
Ege Üniversitesi Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri

   BAŞVURU ADRESİ https://adayogrenci.ege.edu.tr/register

 (Başvuru Sayfası 27 Haziran 2022 tarihinde saat 08:00’den itibaren açılacak, 08 Temmuz 2022 tarihi öğlen saat 13:00’ da kapanacaktır.)

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

Başvurular                                        : 27 Haziran 2022 – 8 Temmuz 2022

TR Sınavı                                          : 21 Haziran  2022

İngilizce Sınavı                                : 22 Haziran 2022

Mülakat ve/veya Yazılı Bilimsel Değerlendirme

Doktora                                           :21 Temmuz 2022

Tek Disiplinli Yüksek Lisans          :22 Temmuz 2022

Çok Disiplinli Yüksek Lisans         :25 Temmuz 2022

Sonuçların İlanı                     : 29 Temmuz 2022

Kayıt                                                :01-02-03 Ağustos 2022

1.Yedek Kayıt                                  :08-09 Ağustos 2022

2.Yedek Kayıt                                  :11 Ağustos 2022

BAŞVURULAR ONLİNE YAPILMAKTADIR. ENSTİTÜMÜZE ELDEN YA DA POSTA YOLU İLE EVRAK TESLİM KABUL EDİLMEYECEKTİR.

Üniversitenin Diğer İlanları

Biyokimya

Yüksek Lisans
Tezli
Son Başvuru: 08.07.2022
ALES-YDS / Örgün
Yüksek Lisans
Tezli
Son Başvuru: 08.07.2022
Süresi Geçmiş

Analitik Kimya

Yüksek Lisans
Tezli
Son Başvuru: 08.07.2022
ALES-YDS / Örgün
Yüksek Lisans
Tezli
Son Başvuru: 08.07.2022
Süresi Geçmiş

Endüstri Bitkileri ve Teknolojileri

Yüksek Lisans
Tezli
Son Başvuru: 08.07.2022
ALES-YDS / Örgün
Yüksek Lisans
Tezli
Son Başvuru: 08.07.2022
Süresi Geçmiş

Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi

Yüksek Lisans
Tezli - Tezsiz
Son Başvuru: 08.07.2022
ALES-YDS / Örgün
Yüksek Lisans
Tezli - Tezsiz
Son Başvuru: 08.07.2022
Süresi Geçmiş

Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri

Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 08.07.2022
Yok / 2. Öğretim
Yüksek Lisans
Tezsiz
Son Başvuru: 08.07.2022
Süresi Geçmiş