Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda;

"Bulgaristan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Sergey İgnatov'un Bulgaristan'a yabancı öğrenci getiren firmaların yasalara aykırı şekilde kâr sağladıkları konusunda şikayetlerin kendilerine ulaştığını ifade ederek söz konusu FİRMALARIN ÖĞRENCİLERDEN ÜNİVERSİTELERİN BELİRLEMİŞ OLDUĞU HARÇ MİKTARINDAN DAHA FAZLA PARA ALDIKLARINI, dile getirdiği" belirtilmektedir.

İlgililere duyurulur.