Dokuz Eylül Üniversitesi 100/2000 YÖK Doktora Bursu Kapsamında 2017/2018 güz yarıyılında aşağıda belirtilen koşulları taşıyan adaylar arasından aşağıda belirtilen alanlarda doktora öğrencisi ve bütünleşik doktora öğrencisi alınacaktır.


Fen Bilimleri Enstitüsü’ne Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Teknolojiler, Biyoteknoloji, Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği (Deniz Ulaştırma Sistemleri Mühendisliği) , Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği (Yapı, Yapı Malzemesi, Hidrolik ve Hidroloji, Ulaştırma), İstatistik, Kimya, Maden Mühendisliği (Cevher Hazırlama, Maden İşletme) , Makina Mühendisliği (Makine Teorisi ve Dinamiği, Enerji, Konstrüksiyon-İmalat,Mekanik, Termodinamik), Mekatronik Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Nanobilim ve Nanomühendislik, Şehir ve Bölge Planlama (Şehir ve Bölge Planlama), Tekstil Mühendisliği Anabilim Dallarında Bütünleşik Doktoraya öğrenci alınacaktır.


Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne Biyokimya, Biyofizik, Moleküler Tıp, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji (Mikrobiyoloji), Parazitoloji (Tıbbi Parazitoloji), Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dallarında Bütünleşik Doktora programına öğrenci alınacaktır.


İzmir Uluslararsı Biyotıp ve Genom Enstitüsü’nde Genom Bilimleri ve Moleküler Biyoteknoloji (İngilizce Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalındada Bütünleşik Doktoraya öğrenci alınacaktır.Detaylı bilgi için; tıklayınız