ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRENCİ ALIM DUYURUSU• 4-15 Aralık 2017 tarihlerinde başvuru işlemleri yapılacaktır.
• Giriş Sınavı Tarihi: 19-¬26 Aralık 2017
• Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü: 28 Aralık 2017.
• Kesin Kayıt Tarihleri: 02-05 Ocak 2018
• Başvuruda ALES veya Yabancı Dil Puan şartı aranmayacaktır.
• Başvurular ve kayıtlar şahsen yapılacaktır. Tüm soru ve sorunlarınız için aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz.


Alanya’da Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans İmkânı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından başvurulan; Hastane Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim) YÖK tarafından onaylandı. 2017- 2018 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Yarıyılında, 20 öğrenci ile program eğitime başlayacaktır. Muhtemel öğrencilerin niteliği sebebiyle, mesai sonrasında ve ikinci öğretim olarak eğitim verilecektir.


Neden ALKÜ Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisansı?

2017-2018 Öğretim yılı, Bahar yarıyılında açılacak; “Sağlık Kurumları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim)’’nın akademik kariyer yapmak isteyen ve üst düzey yöneticiliğe aday olanlar için bir basamaktır. Ülkemizde sağlık sektöründe artan profesyonel yönetici ihtiyacı düşünüldüğünde, mezunlarımızı parlak bir kariyer ve gelecek beklemektedir.

Program, öğrencilerin derslere aktif katılımını esas almıştır. Sınıf içi tartışmalar güncel örneklere dayandırılmış olup, bu yolla öğrencilerin yaratıcılık ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Program, hızla değişen bir ortamda çalışan Sağlık kurumlarının etkili ve verimli bir biçimde işletilmesi ve yönetilmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır. Nitelikli ve seçkin bir akademisyen kadrosu, program amaçları doğrultusunda, daha güçlü bir sağlık kurumları yöneticiliği için işbirliği yapmaktadır. Programa sağlık-hastane yönetimi alanında kariyer yapmak isteyen, farklı veya ilişkili en az lisans diplomasına sahip kişiler katılabilir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim), 21. yüzyılın profesyonel sağlık yöneticisini yetiştirerek gelecekte ülkedeki sağlık sisteminin gelişiminde pay sahibi olacaktır.
Programımızdan mezun olacak farklı disiplinlerden gelmiş öğrenciler, sahip olacakları donanımla ileride görev yapacakları sağlıkla ilişkili olan her türlü kamu ve özel kurumda kendileri için önemli ve ayrıcalıklı bir yer elde edeceklerdir.


SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRENCİ ALIM ŞARTLARI VE GENEL BİLGİLER

1. AÇILAN YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ KAPSAMI VE HANGİ BİLİM DALLARINI İÇERDİĞİ:
A) Sağlık Kurumları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İkinci Öğretim)

2. AÇILAN PROGRAMIN ÖĞRENCİ KONTENJANI:
B) “Sağlık Kurumları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İ.Ö.)’na Alınacak Öğrenci Sayısı, 2017-2018 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için 20 öğrenci olarak belirlenmiştir.

3. AÇILAN PROGRAMA ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI:

a. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 2.00 veya muadili puanı olmalıdır.
b. Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’e girmiş olma şartı bulunmamaktadır.
c. Yüksek lisans programlarına başvuracak adaylar Üniversitelerin, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisat, İşletme, Hukuk ve diğer en az 4 yıllık lisans programlarından mezun olmalıdır.
d. Yüksek lisans programlarına bu maddenin c. fıkrasında belirtilen lisans programları dışında denkliği Enstitü Yönetim kurulu tarafından kabul edilen alan dışı mezunlar da başvurabilirler.
e. Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar, Enstitü Müdürlüğünce yapılacak mülakat/bilim sınavında “başarılı” olmalıdır.
f. Yüksek lisans programlarına belirtilen kontenjan doğrultusuna yabancı uyruklu öğrenciler de alınacaktır. Yabancı uyruklu öğrenciler yüksek lisans programında öngörülen şartlara tabi tutulacaktır.
g. Yüksek lisans programlarına başvuran adaylarda burada belirtilmeyen hususlar dışında ayrıca Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen şartlar da aranır.
h. Başvuran adayların tümü mülakat/bilim sınavına alınacaktır. Sınava alınan adayların lisans mezuniyet notunun % 50'si, mülakat/bilim sınavı notunun % 50'si dikkate alınarak sıralama yapılmaktadır. İlan edilen kontenjan dâhilinde en yüksek puandan en düşük puana doğru seçilen adaylar programa kayıt hakkı kazanırlar.Bilgilerinize sunarız.


İletişim için:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Adres: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler Binası Kestel Kampüsü
Tel: +90 242 518 60 60
Faks: +90 242 518 11 99
E-posta: [email protected]


Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Bülent Adil TAŞBAŞ