İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi :: Sosyal Bilimler Enstitüsü