Bulunan 1 den 1 - Toplam 1

Ahi Evran Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanı

Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi Forumunda Ahi Evran Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanı Konusunu İncelemektesiniz

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI ...

 1. #1
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  05-2014
  Mesaj
  131

  Ahi Evran Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanı

  T.C.
  AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
  TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİ ALIM İLANI


  Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün aşağıda belirtilen Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı için öğrenci alınacaktır.


  BAŞVURU TARİHLERİ
  Başvurular 1-5 Eylül 2014 (saat 15.00’e kadar) tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

  BAŞVURU YERİ

  Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşkesi C Blok 2. Kat/ Kırşehir)

  MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI

  5 Eylül 2014 Mülakata girmeye hak kazanan öğrenci listesinin ilanı (Anasayfa adresinde duyurulacaktır.)

  MÜLAKAT YERİ

  Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (Salonlar mülakata girecek aday listesi ile birlikte ayrıca ilan edilecektir)

  MÜLAKAT TARİHİ  Anabilim Dalları Yüksek Lisans :8 Eylül 2014 Pazartesi Saat 08.30’da
  Eğitim Prg. ve Öğr. Bilim Dalı Yüksek L. : 08 Eylül 2014 Pazartesi Saat 13.30’da
  Doktora Programı : 08 Eylül 2014 Pazartesi Saat 15.00’da

  SONUÇLARIN İLANI

  09 Eylül 2014 ( Anasayfa adresinde duyurulacaktır.)

  KESİN KAYIT TARİHLERİ

  09-11 Eylül 2014 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde kayıt yapılacaktır.

  YEDEKLERİN İLANI

  11 Eylül 2014saat 16.00

  YEDEK KAYIT

  12 Eylül 2014 tarihinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.  KONTENJANLAR  ANABİLİM DALI

  TEZLİ YÜKSEK LİSANS

  DOKTORA

  YATAY GEÇİŞ YÜKSEK LİSANS

  YATAY GEÇİŞ DOKTORA

  ALES PUAN TÜRÜ

  AÇIKLAMA

  Türk Dili ve Edebiyatı
  Anabilim Dalı

  18

  12

  2

  2

  SÖZEL

  Yüksek Lisans: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü ve Halk Bilimi Bölümü mezunları başvurabilir.
  Doktora : Sosyal Bilimler Enstitülerinin Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı veya Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Halk Bilimi, Halk Edebiyatı, Türk Dili ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bilim dallarından yüksek lisans mezunları başvurabilir.

  Tarih
  Anabilim Dalı

  15


  -

  -

  SÖZEL

  Tarih Bölümü, Tarih Öğretmenliği mezunları başvurabilir.

  İlköğretim Anabilim Dalı
  Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı

  5

  -

  -

  -

  SÖZEL

  Sosyal Bilgiler Öğretmenliği mezunları başvurabilir.

  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

  12  EA

  Öğretmenlik Sertifikası olanlar başvurabilir

  Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

  12  EA

  Öğretmenlik Sertifikası olanlar başvurabilir

  Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

  12  SÖZEL

  Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği mezunları başvurabilir


  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR
  - Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.

  - ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES 55 taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir.

  - Yabancı dil sonuç belgesi. Eğer yoksa yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

  DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

  - Başvuracak adayların bir lisans/yüksek lisans diplomasına veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans/yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır

  - Yüksek lisanstan başvuracak adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 68, 4 tam puan üzerinden en az 2,5 harfli sistemde en az CB olması gerekir.

  - Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir

  - ALES’ ten yüksek lisansa başvuracaklar için en az 60 standart puan, lisanstan başvuracaklar içinde en az 80 puan alması gerekir.

  - KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir.

  MÜLAKATA GİRECEKLERİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI
  - Programlara başvuran adaylardan mülakata alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlıdır. Mülakat sınavına girecek adayların belirlenmesinde ALES puanlarının % 50’si, Lisans, Yüksek Lisans mezuniyet notunun % 10’u ve yabancı dil sınavından aldıkları puanın % 20’si,’inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanarak Yüksek Lisans ve Doktora programı için mülakata girecekler belirlenir.

  DOKTORA / YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
  - Aday tarafından doldurulacak başvuru dosyası (Enstitüden sağlanır.)

  - Nüfus cüzdanının fotokopisi.

  - Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi.

  - Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi.

  - Not döküm belgesi fotokopisi (Transkript)

  - Yüksek Lisans not döküm belgesi fotokopisi (Transkript)

  - Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük siteme çevrim işlemi YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır. Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır.

  - ALES sonuç belgesi fotokopisi ( Kasım 2011 ve daha sonraki sınavlar)

  - Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS)’ nin aslı veya onaylı sureti.

  - 2 adet vesikalık fotoğraf.

  - Başvurular Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.

  DOKTORA / YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

  - Yüksek Lisans/Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da okul onaylı fotokopisi.

  - Nüfus cüzdanının fotokopisi.

  - ALES sonuç belgesi.

  - Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS)’ nin aslı veya onaylı sureti.

  - Yüksek Lisans / Lisans Not döküm belgesi aslı (Transkript) veya okul onaylı fotokopisi.

  - 4 adet vesikalık fotoğraf.

  - Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “Doktora /yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.

  DEĞERLENDİRME

  - Yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ALES puanına % 50, lisans mezuniyet notuna % 10, yabancı dil puanına % 20, mülakat sonucuna % 20 ağırlık verilir. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Genel puanı 100 üzerinden 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilirler.

  - Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanına % 50, lisans/yüksek lisans mezuniyet notuna % 10, yabancı dil puanına % 20, mülakat sonucuna % 20 ağırlık verilir. Genel puanı 100 üzerinden 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilirler.

  - Mülakat puanı 100 üzerinden hesaplanır ve 50’nin altında alan adaylar başarısız kabul edilir.

  - Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

  - Yatay Geçiş Müracatları Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. Maddesi çerçevesinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.(Yatay geçişler ancak ders aşamasında geçerlidir, tez aşamasında yatay geçiş yapılamaz )
  Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden

  Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Doktora ve Yüksek Lisans programlarına 2014–2015 Öğretim yılı birinci yarıyılı (Güz Yarıyılı) için öğrenciler alınacaktır.

  ÖNEMLİ NOT: Değerlendirme bölümünün a, b ve c maddelerini dikkatlice okuyup genel puan ortalaması başarı puanını sağlamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  BAŞVURU TARİHLERİ

  Başvurular 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasında ( 5 Eylül saat:15:00 )’a kadar Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

  BAŞVURU YERİ

  Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü,
  (Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşkesi C- blok 2. Kat/ Kırşehir)

  MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI

  5 Eylül 2014 saat 17:00’da Mülakata girmeye hak kazanan öğrenci listesinin ilanı (Sonuçlar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca Anasayfa adresinde duyurulacaktır.)

  MÜLAKAT YERİ

  Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Salonlar mülakata girecek aday listesi ile birlikte ayrıca ilan edilecektir)

  MÜLAKAT TARİHİ

  8 Eylül 2014 Pazartesi (Yüksek Lisans saat 09:00 Doktora ise 13:00 da)

  SONUÇLARIN İLANI

  8 Eylül 2014 saat 17:00 da (Sonuçlar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca Anasayfa adresinde duyurulacaktır.)

  KESİN KAYIT TARİHLERİ

  9-11 Eylül 2014 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde kayıt yapılacaktır.

  YEDEKLERİN İLANI

  11 Eylül 2014 saat 17:00 da

  YEDEK KAYIT

  12 Eylül 2014 tarihinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.  KONTENJANLAR
  ANABİLİM DALI

  TEZLİ YÜKSEK LİSANS

  DOKTORA

  YATAY GEÇİŞ YÜKSEK LİSANS

  YATAY GEÇİŞ DOKTORA

  ALES PUAN TÜRÜ

  AÇIKLAMA

  Biyoloji

  16

  3  -  -

  SAYISAL

  Fakültelerin Biyoloji ve Biyoloji Öğretmenliği bölümleri mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.  Kimya  4  3  1  -  SAYISAL

  Fakültelerin Kimya ve Kimya Öğretmenliği bölümleri mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.  Fizik  10  -  2  -  SAYISAL

  Fakültelerin Fizik, Fizik Öğretmenliği ve Fizik Mühendisliği bölümleri mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğinin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.  Matematik  13  5  -  -  SAYISAL

  Fakültelerin Matematik bölümü mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.

  İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı  15  -  -  -

  SAYISAL

  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.  Tarla Bitkileri  6  -  1

  -  SAYISAL

  Tezli yüksek lisans için Ziraat Fakültesi mezunu olmak.
  Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.  Zootekni

  10

  4

  3

  3  SAYISAL

  Tezli yüksek lisans için Ziraat Fakültesi mezunu olmak. Doktora için Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü mezunu veya Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı yüksek lisans mezunu olmak,
  Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.


  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

  - Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.

  - ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES 55 taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir.

  - Yabancı dil sonuç belgesi. Eğer yoksa yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.

  DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

  - Başvuracak adayların bir lisans/yüksek lisans diplomasına veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans/yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır

  - Yüksek lisanstan başvuracak adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 68, 4 tam puan üzerinden en az 2,5, harfli sistemde en az CB olması gerekir.

  - Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir

  - ALES’ ten yüksek lisans tan başvuracaklar için en az 60 standart puan, lisanstan başvuracaklar içinde en az 80 puan alması gerekir.

  - KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir.

  MÜLAKATA GİRECEKLERİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI

  - Programlara başvuran adaylardan mülakata alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlıdır. Mülakat sınavına girecek adayların belirlenmesinde ALES puanlarının % 50’si, Lisans, Yüksek Lisans mezuniyet notunun % 10’u ve yabancı dil sınavından aldıkları puanın % 20’si,’inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanarak Yüksek Lisans ve Doktora programı için mülakata girecekler belirlenir.

  DOKTORA / YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

  - Aday tarafından doldurulacak başvuru dosyası (Enstitüden sağlanır.)

  - Nüfus cüzdanının fotokopisi.

  - Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi.

  - Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi.

  - Not döküm belgesi fotokopisi (Transkript)

  - Yüksek Lisans not döküm belgesi fotokopisi (Transkript)

  - Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük siteme çevrim işlemi YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır. Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır.

  - ALES sonuç belgesi fotokopisi ( Kasım 2011 ve daha sonraki sınavlar)

  - Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS)’ nin aslı veya onaylı sureti.

  - 2 adet vesikalık fotoğraf.

  - Başvurular Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.  DOKTORA / YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

  - Yüksek Lisans/Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da okul onaylı fotokopisi.

  - Nüfus cüzdanının fotokopisi.

  - ALES sonuç belgesi.

  - Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS)’ nin aslı veya onaylı sureti.

  - Yüksek Lisans / Lisans Not döküm belgesi aslı (Transkript) veya okul onaylı fotokopisi.

  - 4 adet vesikalık fotoğraf.

  - Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “Doktora /yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.

  DEĞERLENDİRME

  - Yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ALES puanına % 50, lisans mezuniyet notuna % 10, yabancı dil puanına % 20, mülakat sonucuna % 20 ağırlık verilir. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Genel puanı 100 üzerinden 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilirler.

  - Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanına % 50, lisans/yüksek lisans mezuniyet notuna % 10, yabancı dil puanına % 20, mülakat sonucuna % 20 ağırlık verilir. Genel puanı 100 üzerinden 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilirler.

  - Mülakat puanı 100 üzerinden hesaplanır ve 50’nin altında alan adaylar başarısız kabul edilir.

  - Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.

  - Yatay Geçiş Müracatları Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. Maddesi çerçevesinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.
  Son düzenleyen nonova, 25-08-2014 saat 18:03.

Benzer Konular

 1. Cumhuriyet Üniversitesi 2014-2015 Güz dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan ahmet14
  Cevap: 6
  Son Mesaj: 18-07-2015, 23:26
 2. Dicle Üniversitesi 2014-2015 Güz dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan ahmet14
  Cevap: 16
  Son Mesaj: 12-09-2014, 02:46
 3. Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan ahmet14
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 18-08-2014, 22:50
 4. Pamukkale Üniversitesi 2014-2015 Güz dönemi yüksek lisans ve doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan ahmet14
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 09-07-2014, 11:49
 5. Amasya Üniversitesi 2014-2015 Güz dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan ahmet14
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 06-07-2014, 13:23

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git