Bulunan 1 den 1 - Toplam 1

Mardin Artuklu Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanı

Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi Forumunda Mardin Artuklu Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanı Konusunu İncelemektesiniz

Mardin Artuklu Üniversitesi 2014–2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Alımları T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ...

 1. #1
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  05-2014
  Mesaj
  131

  Mardin Artuklu Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanı

  Mardin Artuklu Üniversitesi 2014–2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Öğrenci Alımları

  T.C.
  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞܒNDEN

  Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen programlarına, 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacaktır.

  Anabilim Dalı/Programı
  Tezli Yüksek Lisans-Doktora
  Kontenjan
  ALES Puan Türü
  Açıklama
  Felsefe
  Yüksek Lisans
  *12

  Sözel
  Eşit Ağırlık


  Lisans mezunu olmak.
  (Felsefe lisans mezunu olmayanlar en az 8 kredi olmak üzere bilimsel hazırlık okumakla yükümlüdürler.)
  Tarih
  Yüksek

  Lisans

  *12
  Sözel
  Fakültelerin Tarih, Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümlerinden veya İlahiyat Fakültesi’nden lisans mezunu olmak.
  (Tarih veya sanat tarihi lisans mezunu olmayanlar en az 8 kredi olmak üzere bilimsel hazırlık okumakla yükümlüdürler.)
  Tarih
  Doktora
  **6
  Sözel
  Sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.
  (Tarih yüksek lisans mezunu olmayanlar en az 8 kredi olmak üzere bilimsel hazırlık okumakla yükümlüdürler.)

  * 1 Unip ve 1 yatay geçiş için kontenjan ayrılmıştır.
  ** 1 Unip için kontenjan ayrılmıştır.


  Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
  1. Adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
  2. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.
  3. Lisans not ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.
  4. Başvuracak adayların, ilgili ALES Sözel puan türünden en az 65 veya Eşit Ağırlık puan türünden en az 60 standart puana sahip olmaları gerekir. (2011 güz dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.)
  5. Adayların, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noterden vekâletle başvurmaları gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
  6. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir.
  7. Başka bir programda tezli yüksek lisans, doktora öğrencisi olmamak.
  8. Varsa yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi.

  Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu dersleri, içeriklerini ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek yarıyılın başlama tarihinden en az on beş gün önce ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne başvurur. Yatay geçiş başvurusunun kabulü için, başvuru tarihine kadar almış olduğu derslerin ağırlıklı not ortalamasının; yüksek lisans için 70 (CC), doktora için 75 (CB) veya daha yüksek olması gerekir. Ayrıca, öğrencinin ilgili enstitünün giriş koşullarının tamamını sağlamış olması gerekir.

  Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
  1. Fakültelerin Tarih, Sanat Tarihi ve Arkeoloji bölümlerinden veya İlahiyat Fakültesi’nden lisans mezunu olmak. (Tarih veya sanat tarihi lisans mezunu olmayanlar en az 8 kredi olmak üzere bilimsel hazırlık okumakla yükümlüdürler.)
  2. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.
  3. Lisans not ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.
  4. Başvuracak adayların, ilgili ALES puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. (2011 güz dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.)
  5. Adayların, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noterden vekâletle başvurmaları gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
  6. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir.


  Tarih Anabilim Dalı Doktora Başvuru Koşulları
  1. Sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans yapmış olmak. (Tarih yüksek lisans mezunu olmayanlar en az 8 kredi olmak üzere bilimsel hazırlık okumakla yükümlüdürler.)
  2. Yüksek lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması.
  3. ALES sınavının sözel bölümünden minimum 65 başarı notu almış olmaları. (2011 güz dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.)
  4. Yabancı dil için ÜDS ve KPDS’den başvuranların en az 55 ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen herhangi bir yabancı dil sınavından en az bu puanların eşdeğerini almış olmaları.


  Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler
  1. Enstitümüz web sayfasında yer alan Başvuru Formunun çıktısı alınarak doldurulup fotoğraf yapıştırıldıktan sonra Enstitümüze aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte başvuru yapılacaktır.
  2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
  3. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,
  4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi,
  5. 1 adet fotoğraf,

  (Adaylar yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerini asıllarını da ibraz etmek suretiyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde onaylatacaklardır.)

  Doktora Programına Başvuru için Gerekli Belgeler
  1. Enstitümüz web sayfasında yer alan Başvuru Formunun çıktısı alınarak doldurulup fotoğraf yapıştırıldıktan sonra Enstitümüze aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte başvuru yapılacaktır.
  2. Lisans ve Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgelerinin fotokopisi
  3. Yüksek Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi
  4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi
  5. Yabancı dil sonuç belgesi
  6. 1 adet fotoğraf


  Tezli Yüksek lisans Programları için Değerlendirme Esasları

  Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır:
  İlgili ALES puanının % 50’si
  Lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i
  Mülakat Sınavı puanının % 25’i

  Adayların başarılı sayılabilmeleri için mülakat sınavından en az 60 puan almaları (Bilim mülakat sınavından 60’tan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz) ve yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55 olması gerekmektedir. Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. 55 ve üzeri olan puanlar kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilir.
  Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.


  Doktora Programları için Değerlendirme Esasları
  Adayın başarılı sayılabilmesi için; ALES puanının % 50'si, lisans veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 20'si, yabancı dil puanının % 10'u ve bilim mülakat sınavının % 20'sinin toplamının en az 65 olması gerekir. Ancak, adayın bilim mülakat sınavından en az 70 puan almış olması da gerekir. Bilim mülakat sınavından 70'ten daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar, aldıkları puanlara göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

  Lisansüstü Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
  1. Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin edilecek),
  2. Lisans-Yüksek Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
  3. Transkriptin aslı veya onaylı örneği,
  4. ALES belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  5. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,
  6. 6 adet vesikalık fotoğraf,
  7. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge.  Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri

  Başvuru Tarihleri
  11-15 Ağustos 2014
  Mülakat Tarihi
  19-22 Ağustos 2014
  Sonuçların İlan Tarihi
  27 Ağustos 2014
  Asıl Listeden Giren Adayların Kesin Kayıt Tarihi
  1-5 Eylül 2014
  Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi
  8-12 Eylül 2014
  Mülakat Sınav Yeri
  Sosyal Bilimler Enstitüsü/Kampüs


  Başvuru Merkezi: Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Yüksek Okulu Binası 5.Kat
  Tel: 0 482 213 40 02 (7033-7060-7281)
  Son düzenleyen nonova, 29-07-2014 saat 13:40.

Benzer Konular

 1. Mardin Artuklu Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan Akademik Forum
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 26-07-2014, 17:16
 2. Mardin Artuklu Üniversitesi 2013-2014 Bahar dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2013-2014 Bahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 08-01-2014, 18:40
 3. Mardin Artuklu Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü 2013-2014 Bahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2013-2014 Bahar Dönemi forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 11-12-2013, 23:50
 4. Mardin Artuklu Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı yılı Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2013-2014 Güz Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 6
  Son Mesaj: 28-08-2013, 08:18
 5. Mardin Artuklu Üniversitesi FBE 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı yüksek lisans ve doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2012-2013 Bahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 26-01-2013, 11:38

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git