Bulunan 1 den 4 - Toplam 4

Mardin Artuklu Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı

Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi Forumunda Mardin Artuklu Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı Konusunu İncelemektesiniz

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞܒNDEN Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün aşağıda ...

 1. #1
  Akademik Forum
  Misafir

  Mardin Artuklu Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı

  T.C.
  MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞܒNDEN


  Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün aşağıda belirtilen programlarına, 2013–2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır.

  Anabilim Dalı/Programı Tezli Yüksek Lisans
  Kontenjan ALES Puan Türü Açıklama
  Felsefe Yüksek Lisans *15 Sözel
  Eşit Ağırlık
  Lisans Mezunu Olmak
  (Felsefe Lisans mezunu olmayanlar en az 8 kredi olmak üzere bilimsel hazırlık okumakla yükümlüdürler)
  Resim Yüksek
  Lisans
  10 ALES şartı aranmaz Lisans Mezunu Olmak
  * 1 Unip, 2 Yabancı Uyruklu Öğrenci ve 2 tane de yatay geçiş için kontenjan ayrılmıştır. Bu kontenjanlar dolmadığı takdirde yedek listeden öğrenci alınacaktır.


  Felsefe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Başvuru Koşulları

  1. Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
  2. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.
  3. Lisans not ortalamasının en az 60 olması gerekmektedir.
  4. Başvuracak adayların, ilgili ALES Sözel puan türünden en az 65 veya Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. (2011 İlkbahar dönemi ve sonrasındaki ALES puanları geçerlidir.)
  5. Adayların, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noterden vekâletle başvurmaları gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
  6. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir.
  7. Başka bir programda tezli yüksek lisans, doktora öğrencisi olmamak.
  8. Varsa yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi.
  9. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yükseköğretim Kurulundan alacakları lisans diplomalarına ilişkin denklik belgesinin aslını veya enstitüce onaylı suretini, ve lisansüstü programları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerine dair Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş kurumlardan alınmış belgenin veya Üniversite tarafından görevlendirilecek Türk Dili ve Edebiyatı alanında üç uzmandan oluşan komisyon tarafından yapılan yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı olduklarını gösteren belgenin aslını getirmeleri gerekmektedir.

  -Lisansüstü programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, kayıtlı bulunduğu programda almış olduğu dersleri, içeriklerini ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek yarıyılın başlama tarihinden en az onbeşgün önce ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. yatay geçiş başvurusunun kabulü için, başvuru tarihine kadar almış olduğu derslerin ağırlıklı not ortalamasının; yüksek lisans için 70 (CC), doktora için 75 (CB) veya daha yüksek olması gerekir. Ayrıca, öğrencinin ilgili enstitünün giriş koşullarının tamamını sağlamış olması gerekir.


  Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Başvuru Koşulları


  1. Adayların, lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
  2. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir.
  3. Adayların, Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noterden vekâletle başvurmaları gerekmektedir. Postayla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
  4. Lisans öğrenimini yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca verilen Denklik Belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir.
  5. Başka bir programda tezli yüksek lisans, doktora öğrencisi olmamak.
  6. Adaylardan ön kayıt (başvuru) sırasında A4 formatında sayfalardan oluşan cv leri ile birlikte bir sanat portfolyosu istenir. Portfolyo içinde özgeçmiş ve basılı materyaller A4 formatında dosyalanmış olarak hazırlanır. Dosyaya portfolyonun tümünün dijital ortamda (adobe reader,.pdf formatında) ve CD’ye basılmış olarak eklenmiş olması gerekmektedir.


  Yüksek Lisans Programlarına Başvuru için Gerekli Belgeler
  1. Enstitümüz web sayfasında yer alan Başvuru Formunun çıktısı alınarak doldurulup fotoğraf yapıştırıldıktan sonra Enstitümüze aşağıda belirtilen diğer belgelerle birlikte başvuru yapılacaktır.
  2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
  3. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi,
  4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi,
  5. 1 adet fotoğraf,


  (Adaylar yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerini asıllarını da ibraz etmek suretiyle Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde onaylatacaklardır.)  Tezli Yüksek lisans Programları için Değerlendirme Esasları

  Tezli Yüksek Lisans giriş puanı, aşağıdaki değerlendirmeye göre hesaplanacaktır.

  • İlgili ALES puanının % 50’si
  • Lisans mezuniyet not ortalamasının % 25’i
  • Mülakat Sınavı puanının % 25’i

  Adayların başarılı sayılabilmeleri için mülakat sınavından en az 60 puan almaları (Bilim mülakat sınavından 60’tan daha düşük not alanların başarı notları hesaplanmaz) ve yukarıda belirtilen oranların toplamının en az 55 olması gerekmektedir. Başarı notunun hesaplanmasında 0,5 ve daha yukarı kesirler bir üst nota tamamlanır. 55 ve üzeri olan puanlar kontenjan dâhilinde yukarıdan aşağıya doğru sıralanarak kabul edilir.

  Bu sıralama sonucu göz önüne alınarak ve adaylar içinden en yüksek puandan başlanarak, kontenjan dâhilinde ilgili programlara kesin kayıt yapmaya hak kazananlar belirlenir. Kontenjan sayısı kadar asıl aday, asıl sayısı kadar da yedek aday ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması durumunda ilgili ALES puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.


  Yüksek Lisans Programlarına Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler
  1. Öğrenci bilgi formu (Enstitüden temin edilecek),
  2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
  3. Transkriptin aslı veya onaylı örneği,
  4. ALES belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,
  5. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanının onaylı örneği,
  6. 6 adet vesikalık fotoğraf,
  7. Erkek adayların askerlik şubesinden alacakları bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmasında askerlik yönünden sakınca olmadığına dair belge,

  Resim Anasanat Dalı sınav ve değerlendirme esasları için tıklayınız.

  Felsefe Anabilim Dalı Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri

  Başvuru Tarihleri 13-17 Ocak 2014
  Mülakat Tarihi 20-22 Ocak 2014
  Sonuçların İlan Tarihi 24 Ocak 2014
  Asıl Listeden Giren Adayların Kesin Kayıt Tarihi 27-29 Ocak 2014
  Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi 30-31 Ocak 2014
  Mülakat Sınav Yeri Daha Sonra Açıklanacaktır.  Resim Anasanat Dalı Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri


  Başvuru Tarihleri 13-15 Ocak 2014
  Yazılı Sınav Tarihi 17 Ocak 2014
  Mülakat Tarihi 20 Ocak 2014
  Sonuçların İlan Tarihi 24 Ocak 2014
  Asıl Listeden Giren Adayların Kesin Kayıt Tarihi 27-29 Ocak 2014
  Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi 30-31 Ocak 2014

  Mülakat Sınav Yeri
  Daha Sonra Açıklanacaktır.


  Başvuru Merkezi: Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hacı Ahmet Bölünmez Edebiyat Fakültesi Binası 1.Kat. 37 nolu oda
  Tel: 0482 213 40 02-7033-7060

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  06-2011
  Mesaj
  12
  tarihlerde bir yanlıslık mı var?

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  08-2013
  Mesaj
  2
  yanlış tarihler

 4. #4
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  07-2014
  Mesaj
  7
  "2. Başvuracak adayların lisans not ortalamasının 100’lük not sistemine göre belirtilmiş olması ve mezun olunan kurum tarafından onaylanmış olması gerekir."
  nasıl onaylatacağız? mezun olduğum üniversite uzak

Benzer Konular

 1. Akdeniz Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 54
  Son Mesaj: 14-12-2015, 15:47
 2. Başkent Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 21-07-2014, 19:23
 3. Adıyaman Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 25-06-2014, 10:44
 4. Mardin Artuklu Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarı yılı Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2013-2014 Güz Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 6
  Son Mesaj: 28-08-2013, 08:18
 5. Mardin Artuklu Üniversitesi FBE 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı yüksek lisans ve doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2012-2013 Bahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 26-01-2013, 11:38

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git