Bulunan 1 den 2 - Toplam 2
Ağaç Şeklinde Aç1Beğeni
 • 1 gönderen ahmet14

Amasya Üniversitesi 2014-2015 Güz dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanı

Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi Forumunda Amasya Üniversitesi 2014-2015 Güz dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanı Konusunu İncelemektesiniz

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi için ...

 1. #1
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  05-2014
  Mesaj
  131

  Amasya Üniversitesi 2014-2015 Güz dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanı

  Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi için yüksek lisans doktora öğrencileri alınacaktır.

  T.C. Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alımı İlanı 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında, Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aşağıda belirtilen Lisansüstü Programlarına öğrenci alınacaktır. Başvurular, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik evraklı başvurular dikkate alınmayacaktır. Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Program Anabilim Dalı ALES Taban Puanı ve Türü YDS-ÜDS Puanı Kontenjan Açıklama/Müracaat Şartı Yüksek Lisans Biyoloji 55/Sayısal - 21+3*+2** Biyoloji veya Biyoloji Öğretmenliği Lisans mezunu adaylar ile, (*) Ziraat Fakültelerinin Toprak, Bahçe Bitkileri, Zootekni, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma Bölümleri mezunu ve Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans mezunu adaylar başvurabilir. Yüksek Lisans Fen Bilgisi Eğitimi 55/Sayısal - 5+1** Fen Bilgisi Eğitimi Lisans mezunu adaylar başvurabilir. Yüksek Lisans İlköğretim Matematik Eğitimi 55/Sayısal - 8+1** İlköğretim Matematik Öğretmenliği mezunu adaylar başvurabilir. Yüksek Lisans Fizik 55/Sayısal - 13+1** Fizik, Fizik Öğretmenliği veya Fizik Mühendisliği Lisans mezunu adaylar başvurabilir. Yüksek Lisans Matematik 55/Sayısal - 13+1** Matematik veya Matematik Öğretmenliği Lisans mezunu adaylar başvurabilir.

  Doktora Fen Bilgisi Eğitimi 55/Sayısal 55 2+1** Fen Bilgisi Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olan adaylar başvurabilir. Doktora Biyoloji 55/Sayısal 55 2 Biyoloji Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olan adaylar başvurabilir. Doktora Fizik 55/Sayısal 55 5 Fizik Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olan adaylar başvurabilir. *Alan dışı kontenjanı ile lisansüstü programlara yerleşeceklere bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. ** Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı (Adaylar, ‘’Amasya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabulü Yönergesi’’ şartlarını taşımak zorundadır). Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014–2015 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları Program Anabilim Dalı ALES Taban Puanı ve Türü YDS-ÜDS Puanı Kontenjan Açıklama/Müracaat Şartı Yüksek Lisans *Beden Eğitimi ve Spor 55/Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlıklı Puan türünden herhangi biri - 14+2** Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Lisans mezunu adaylar başvurabilir. Yüksek Lisans Sınıf Öğretmenliği Eğitimi 55/Eşit Ağırlıklı - 20+1**+5*** Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Lisans mezunu adaylar ile Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru koşullarını taşıyan Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans mezunu adaylar başvurabilir. Yüksek Lisans Sosyal Bilgiler Eğitimi 55/Sözel - 12 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans mezunu adaylar başvurabilir.
  Yüksek Lisans Tarih 55/Sözel - 10 Tarih Bölümü veya Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Lisans mezunu adaylar başvurabilir. Doktora Sınıf Öğretmenliği Eğitimi 55/Eşit Ağırlıklı 55 2+1** Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olan adaylar başvurabilir.

  *Hitit Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen Yüksek Lisans Programı
  **Yabancı Uyruklu Öğrenci Kontenjanı (Adaylar, ‘’Amasya Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Kabulü Yönergesi’’ şartlarını taşımak zorundadır). ***Tezsiz Yüksek Lisans programından, Tezli Yüksek Lisans programına geçiş kontenjanı. Yüksek Lisans Programı Başvuru Şartları ve Değerlendirme 1. Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması zorunludur. 2. ALES puanının %60’ı, lisans genel not ortalamasının %25’i, varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak toplanır. 3. YDS/ÜDS ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. 4. Tezsiz Yüksek Lisans programından, Tezli Yüksek Lisans programına başvuru değerlendirmesi yapılırken; ALES puanının %40’ı, Lisans genel not ortalamasının %15’i, Tezsiz Yüksek Lisans not ortalamasının %35’i, varsa yabancı dil puanının %10’u alınarak toplanır. 5. Adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. 6. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında duyurulur.
  7. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Yüksek Lisans Programına Başvuruda İstenecek Belgeler 1. Lisans diplomasının ya da geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar için diploma ya da mezuniyet belgelerinin Yükseköğretim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunludur), 2. 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş Lisans not dökümü (transkript) belgesinin fotokopisi, 3. ALES Sonuç Belgesinin fotokopisi (ALES’in geçerlilik süresi üç (3) yıldır), 4. YDS/ÜDS belgesi veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavının sonuç belgesinin fotokopisi (varsa), 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 6. Çıktısı alınarak doldurulan “Başvuru Formu” (“www.amasya.edu.tr” adresinden alınacaktır), 7. Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurumdan alınacak lisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkin belge, 8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, Yukarıda istenilen belgelerden her hangi birinin eksik olması halinde kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir.

  Doktora Programı Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Esasları 1. Doktora için başvuran adayların YDS-ÜDS’ den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri bir puanı almaları gerekmektedir, 2. Doktora Programı giriş puanı değerlendirmesinde, ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının (100’lük sisteme göre) %15’i, Yüksek lisans not ortalamasının (100’lük sisteme göre) %10’u, yazılı sınav notunun %15’i ve Yabancı Dil puanının %10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Yazılı sınava girmeyen adaylar başarısız kabul edilir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. İlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında duyurulur. Asıl listede yer alan adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine ilan edilen gün ve saatte yedek listeden kontenjan tamamlanana kadar, başarı sıralamasına göre kayıt alınır. Doktora Programına Başvuru İçin Gerekli Belgeler 1. Çıktısı alınarak doldurulan “Başvuru Formu” (“www.amasya.edu.tr” adresinden alınacaktır), 2. Tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, 3. Yüksek lisans tez özeti (Türkçe-İngilizce), 4. Yüksek lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi, 5. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, 6. Lisans öğrenimi sırasında alınan ve 100’lük not sistemine göre mezuniyet not ortalaması belirtilmiş belgenin (transkript) fotokopisi, 7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 8. ALES sonuç belgesinin fotokopisi (ALES’in geçerlilik süresi üç (3) yıldır), 9. YDS/ÜDS’ den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan aldığını gösterir sonuç belgesinin fotokopisi, 10. Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurumdan alınacak lisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkin belge, 11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, Yukarıda istenilen belgelerden her hangi birinin eksik olması halinde kesinlikle başvuru kabul edilmeyecektir. Kesin kayıt sırasında başvuru için gereken belgelerin asılları veya tasdikli suretleri istenecektir. İbraz edemeyenler kesin kayıt hakkını kaybedecektir.

  Lisansüstü Programlara Başvuru Tarihleri ve Sınavlar Tarih Açıklama:

  Başvuruların Kabulü: 14.07.2014-29.08.2014
  01.09.2014 Doktora Yazılı Sınavına Alınacak Adayların İlanı, 03.09.2014 Doktora Yazılı Sınavı, 05.09.2014 Sonuçların Açıklanması, 08-09 Eylül 2014 Asıl Kayıt Tarihleri, 10-11 Eylül 2014 Kayıt Yaptırmayan Adayların Yerine 1.Yedeklerin Kayıt Yaptırma Tarihleri, 12 Eylül 2014 1.Yedeklerden Kayıt Yaptırmayan Adayların Yerine 2.Yedeklerin Kayıt Yaptırma Tarihi, 08-12 Eylül 2014 Ders Kayıtları, 15.09.2014 Öğrenime Başlama Tarihi.

  İletişim: Enstitü Sekreteri “Ömer KURUÇAY” Amasya Üniversitesi, Rektörlük Binası, 05100 AMASYA Tel: (0358) 260 00 47 / 2137-2141-2142 Fax: (0358) 260 00 48
  E-mail: [email protected], [email protected]
  Son düzenleyen nonova, 04-07-2014 saat 16:52.
  Gülperi Gül bunu beğendi.

 2. #2
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  06-2014
  Nerden
  Batman, Turkey
  Mesaj
  1
  amasya üniversetsi açıldı mı ben göremiyorum link açılmıyor bilgisi olan var mı

Benzer Konular

 1. Ankara Üniversitesi SBE 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 48
  Son Mesaj: 12-12-2014, 16:04
 2. Gaziantep Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 60
  Son Mesaj: 10-11-2014, 23:16
 3. Erciyes Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 14
  Son Mesaj: 07-08-2014, 13:43
 4. Adıyaman Üniversitesi 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 25-06-2014, 10:44
 5. Amasya Üniversitesi 2013 -2014 Bahar dönemi Yüksek lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2013-2014 Bahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 02-01-2014, 18:45

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git