Sayfa 1 - Toplam 2 12 SonSon
Bulunan 1 den 10 - Toplam 12

Kastamonu Üniversitesi 2014 - 2015 Sonbahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi Forumunda Kastamonu Üniversitesi 2014 - 2015 Sonbahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları Konusunu İncelemektesiniz

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı ilgili Anabilim Dallarına, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek ...

 1. #1
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  11-2012
  Mesaj
  747

  Kastamonu Üniversitesi 2014 - 2015 Sonbahar Dönemi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

  Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı ilgili Anabilim Dallarına, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca yatay geçiş yoluyla Anabilim Dallarına Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Programlara ilişkin kontenjanlar, Müracaat şartları ve müracaat takvimi aşağıda belirtilmiştir.

  YÜKSEK LİSANS KONTENJAN VE ŞARTLARI

  ABD/Programın Adı Kontenjan Özel Şartlar ALES
  Puan Türü
  Yabancı Uyruklu
  Alan içi
  İlköğretim/ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Tezli YLP 5 2 (Alan Dışı) Alan İçi: Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Tarih ve Coğrafya Öğretmenliği Programlarından mezun olmak.
  Alan Dışı: Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği mezunu olmak.
  Sözel 55 Alan İçi: 2
  Felsefe ve Din Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı (*) 10 5 Alan İçi: İlahiyat Fakültesi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alanından Mezun Olmak.
  Alan Dışı: Felsefe, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji bölümlerinden mezun olmak
  Sözel 55 20
  Tarih ABD 16 - Alan İçi: Tarih Bölümü ve Tarih Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak. Sözel 55 4

  DOKTORA PROGRAMI VE KONTENJAN
  ABD/Programın Adı Kontenjan Özel Şartlar ALES
  Puan Türü
  Yabancı Uyruklu
  İlköğretim/ Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı 5 Yüksek Lisansını İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih ve Coğrafya Eğitimi Anabilim Dallarında yapmış olmak. Sözel 65 2

  MÜRACAAT ŞARTLARI

  Yüksek Lisans Programına Başvuracak Adayların;

  1) İlana çıkılan alanlardan lisans diplomasına (veya mezuniyet belgesine) sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemde karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.


  2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) son üç yıl içinde girmiş olmak ve sözel puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak gerekir. ALES ile ilgili ÖSYM sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı kabul edilir.


  3) YDS, ÜDS, KPDS veya TOEFL ve Üniversitelerarası Kurul tarafından YDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmak ve bununla ilgili belgeyi müracaat esnasında sunmuş olması gerekir. YDS, ÜDS ve KPDS ile ilgili ÖSYM sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı kabul edilir. Bu belgelere sahip olmayanlar, Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil sınavına girer.  Doktora Programına Başvuracak Adayların;

  1) Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları ve yüksek lisans mezuniyet ortalamalarının 100lük sistemde 70 veya 4lük sistemde 2,5 olması gerekir. Dönüşüm gerektiğinde YÖK tablosu geçerlidir.
  2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ilgili puan türünden en az 65 puana sahip olmaları,
  3) YDS, ÜDS, KPDSden 55 puan veya TOEFL ve Üniversitelerarası Kurul tarafından YDSye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almış olması ve bununla ilgili belgeyi müracaat esnasında sunmuş olmaları gerekir.
  4) Türkiyedeki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES sınavına girmiş olması gerekir. Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALESe girme şartı aranmaz. Ancak, YÖKden denklik belgesi ile Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezinden (TÖMER) Türkçe yeterlik belgesi istenir. Belgesi olmayanlar, Üniversitenin Türkçe kurslarına devam etmek zorundadır.

  DEĞERLENDİRME

  Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde adayların ALES puanı, lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve mülakat sonucu değerlendirilir.
  Doktora programlarına öğrenci kabulünde adayların ALES puanı, lisans not ortalaması, en az 55 yabancı dil puanı (YDS, ÜDS, KPDS veya TOEFL ve Üniversitelerarası Kurul tarafından YDSye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan) ve mülakat sonucu değerlendirilir.
  Değerlendirme aşağıdaki şekilde yapılır:
  1) ALES notunun başarı puanına etkisi %50dir. ALES notunda virgülden sonraki küsuratlar tam sayıya tamamlanmaz.
  2) Lisans mezuniyet not ortalamasının başarı puanına katkısı % 15dir,
  a) Öğrenci Üniversitesinden 100lük sisteme göre mezun olmuşsa mezuniyet notu,
  b) Dörtlük sisteme göre mezun olmuş ve mezun olduğu Üniversiteden not ortalamasının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten yazı veya tablo getirmiş ise yüzlük sisteme çevrilen dönüşüm notu,
  c) Dörtlük sisteme göre mezun olmuş ve mezun olduğu Üniversiteden herhangi bir dönüşüm belgesi getirmemiş ise not ortalamasının Yükseköğretim Kurulu web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilen dönüşüm notu dikkate alınır.
  3) Yabancı Dil notunun başarı puanına etkisi %15dir.
  a) Öğrenci YDS, ÜDS veya KPDS sınavlarından birine girmiş ise sınav sonuç belgesinde yer alan notu,
  b) TOEFL veya gibi Üniversitelerarası Kurul tarafından YDSye eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavına girmiş ise, sınav sonucunun yüzlük sisteme dönüştürülmüş notu,
  c) Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavına girmiş ise sınavda aldığı not dikkate alınır.
  4) Mülakat notunun başarı puanına etkisi %20dir. Adayların mülakatta başarılı sayılması için en az 50 puan alması zorunludur.
  5) Adayların ALES puanlarının % 50si, lisans mezuniyet not ortalamalarının % 15i, dil puanlarının % 15i ve mülakat sonucunun % 20si dikkate alınır.
  a) Başvuranların mülakat öncesi puanları başarı sırasına göre sıralanır ve alımı ilan edilen kontenjanın üç katı kadarı mülakata çağırılmak üzere ilan edilir. (Alan içi ve alan dışı öğrenci alacak programlarda ayrı sıralama yapılır.) Adayların mülakattan en az 50 puan alması zorunludur.
  b) Mülakat sonrası adayların ALES puanlarının % 50si, lisans mezuniyet not ortalamalarının % 15i, dil puanlarının % 15i ve mülakat notunun % 20si hesaplanarak genel başarı puanı bulunur; başarılı sayılabilmek için genel başarı puanının en az 60 olması gerekir.
  c) Değerlendirme işlemi sonunda adaylar genel başarı puanlarına göre, en yüksek puandan başlayarak sıralanır; her program için kontenjan kadar yedek aday ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. (Alan içi ve alan dışı öğrenci alacak programlarda ayrı sıralama yapılır.)
  6) Kayıt hakkı kazanan adaylar, belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt hakkını kaybederler. İlgili programa süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adayların kayıtları yapılır ve bu işlem sırasında yedek sıralamasına uyulur.
  Son düzenleyen aktan, 25-06-2014 saat 16:12.

 2. #2
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  11-2012
  Mesaj
  747

  Kastamonu Üniversitesi 2014 - 2015 Sonbahar Dönemi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

  Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora İlanları

  Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı ilgili Anabilim Dallarına, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. Program kontenjanları, müracaat tarihleri ve yeri aşağıda belirtilmiştir.
  Ayrıca Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca yatay geçiş yoluyla Anabilim Dallarına Yüksek Lisans öğrencisi kabul edilecektir.

  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI VE KONTENJANLARI

  ABD/
  Programın Adı
  Kontenjan Müracaat Özel Şartları ALES
  Puan Türü
  *Yabancı Uyruklu
  Alan İçi Alan Dışı
  İlköğretim/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
  10 5 Alan İçi : Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı mezunları başvurabilir.
  Alan Dışı :Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Öğrt., Üstün Zekalılar Öğrt., yan alanı Fen Bilgisi Öğrt.olan İlköğretim Bölümü Matematik Öğrt., Orta Öğretim Fizik Öğrt., Kimya Öğrt. ve Biyoloji Öğrt.mezunu olanlar, pedagojik formasyon belgesine sahip olan Fizik, Kimya, Biyoloji, bölümü mezunları..
  *Yabancı Uyruklu Alan İçi : Fen Bilgisi Öğrt. Bölüm/Anabilim dalından mezunları
  *Yabancı Uyruklu Alan Dışı : Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğret. bölümlerinden mezun olmak; pedagojik formasyon belgesine sahip olan Fizik, Kimya, Biyoloji, bölümü mezunları.
  55 Sayısal Alan İçi
  2  Alan Dışı
  2
  Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 9 1 Alan İçi : Orman Endüstri Müh.Böl., Ağaç İşleri Endüstri Müh., Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi dallarında lisans mezunları.
  Alan Dışı: Endüstri Müh., Biyoloji, Kimya, Kimya Müh., İşletme, İşletme Müh., Orman Müh. dallarında lisans mezunları
  55 Sayısal 3
  Fizik Anabilim Dalı 8 2 Alan İçi : Fizik, Fizik Müh. Fizik Öğret.ve Nükleer Enerji Müh. mezunları.
  Alan Dışı: Elektrik-Elektronik Müh. Malzeme ve Nanoteknoloji Müh. Makine Müh., Matematik Böl., Kimya Müh., Fen Bil. Öğret., Metalurji ve Malzeme Mühendisliği mezunları.
  55 Sayısal 2
  Matematik Anabilim Dalı 8 2 Alan İçi : Matematik Böl.ve Matematik Müh. mezunları.
  Alan Dışı : Orta Öğretim Matematik Öğret., Elektrik Elektronik Müh., Fizik, Bilgisayar Müh. mezunları.
  55 Sayısal 2
  Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Kontenjan 55 Sayısal *Yabancı Uyruklu
  Orman Entomolojisi ve Koruma 2 4
  Silvikültür 6 6
  Orman Botaniği - 1
  Toprak İlmi ve Ekolojisi - 5
  Havza Yönetimi 3 1
  Orman İnşaatı, Jeodezi ve Fotogrametri 1 -
  Ormancılık Politikası ve Yönetimi 1 -
  Orman Ekonomisi 2 1
  Orman Hasılatı ve Biyometri 1 -
  Özel Şartlar: Orman Müh., Orman Endüstri Müh., Ziraat Müh., Çevre Müh., Biyoloji, İktisat, İşletme, Ekonometri bölümlerinden lisans mezunları. Özel Şartlar: Forest Engineering, Forestry, Forest Product Engineering, Forest Products, Agricultural Engineering, Environment Engineering, Biology, Natural Sciences ve doğa bilimleri ile ilgili diğer bölümlerden lisans mezunları

  DOKTORA PROGRAMI VE KONTENJANLARI

  ABD/Programın Adı Kontenjan Müracaat Özel Şartları ALES
  Puan Türü
  *Yabancı Uyruklu
  Alan İçi Alan Dışı
  İlköğretim/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı 5 2 Alan İçi
  Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölüm/Anabilim dalından lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. Fen Bilgisi Öğret. Böl./ Anabilim dalından lisans mezunu olan ve yüksek lisansını İlköğretim veya Eğitim Bilimleri alanında yapmış olanlar başvurabilir.
  Alan Dışı
  Yüksek lisansını Fen Eğitimi veya Fen alanlarının birisinde yapan; Üstün Zekalılar Öğrt., Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğrt., İlköğretim Matematik Öğrt., Orta Öğretim Fizik Öğrt., Kimya Öğrt. ve Biyoloji Öğrt. lisans mezunu olanlar başvurabilir. Fizik, Kimya, Biyoloji, alanlarından birisinden lisans derecesini almış ve yüksek lisans derecesini Fen alanlarının birisinde yapmış ve pedagojik formasyon belgesine sahip olanlar başvurabilir.
  65 Sayısal Alan İçi
  1  Alan Dışı
  1
  Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı 5 - Alan İçi
  Orman Endüstri Müh mezunları ve lisansı alan dışı olup yüksek lisansının Orman Endüstri Müh.yapmış olanlar başvurabilir.
  65 Sayısal 2
  Fizik Anabilim Dalı 4 1 Alan İçi
  Fizik, Fizik Müh. Nükleer Enerji Müh. alanlarında yüksek lisans mezunları başvurabilir.
  Alan Dışı
  Kimya Bölümü yüksek lisans mezunları başvurabilir.
  65 Sayısal 1
  Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Kontenjan 65 Sayısal *Yabancı Uyruklu
  Orman Entomolojisi ve Koruma - 2
  Silvikültür 1 5
  Orman Botaniği 1 2
  Toprak İlmi ve Ekolojisi - 2
  Havza Yönetimi 1 -
  Orman Ekonomisi 1 -
  Özel Şartlar:

  Orman Mühendisliği Bölümü lisans ve
  yüksek lisans mezunu olmak.
  Özel Şartlar: Forest Engineering, Forestry, Forest Product Engineering, Forest Products, Agricultural Engineering, Environment Engineering, Biology, Natural Sciences ve doğa bilimleri ile ilgili diğer bölümlerden lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.

  Yüksek Lisans Programına Müracaat Edecek Adayların;
  1) İlana çıkılan alanlardan lisans diplomasına (veya mezuniyet belgesine) sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemde karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.

  2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) ilgili puan türünden en az 55 puana sahip olmaları,

  3) YDS veya TOEFL, IELTS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından YDSye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmak ve bununla ilgili belgeyi müracaat esnasında sunmuş olması gerekir. YDS ile ilgili ÖSYM sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı kabul edilir. Bu belgelere sahip olmayanlar, Üniversite tarafından yapılacak yabancı dil sınavına girer.
  Doktora Programına Müracaat Edecek Adayların;
  1) Yüksek Lisans diplomasına sahip olmaları ve yüksek lisans mezuniyet ortalamalarının 100lük sistemde 70 veya 4lük sistemde 2,5 olması gerekir. Dönüşüm gerektiğinde YÖK tablosu geçerlidir.

  2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) ilgili puan türünden en az 65 puana sahip olmaları,

  3) YDS’den 55 puan veya TOEFL, IELTS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından YDSye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almış olması ve bununla ilgili belgeyi müracaat esnasında sunmuş olmaları gerekir.

  DEĞERLENDİRME

  Yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulünde adayların ALES puanı, lisans not ortalaması, dil puanları ve mülakat sonucu değerlendirilir.

  Değerlendirme aşağıdaki şekilde yapılır:

  1) Adayların ALES puanlarının % 50si, mezuniyet not ortalamalarının % 15i, yabancı dil puanlarının % 15i ve mülakat notunun % 20si dikkate alınır.

  2) Lisans mezuniyet not ortalamasının başarı puanına katkısı %15dir.

  a) Öğrenci Üniversitesinden 100lük sisteme göre mezun olmuşsa mezuniyet notu,
  b) Dörtlük sisteme göre mezun olmuş ve mezun olduğu Üniversiteden not ortalamasının yüzlük sistemdeki karşılığını belirten yazı veya tablo getirmiş ise yüzlük sisteme çevrilen dönüşüm notu,
  c) Dörtlük sisteme göre mezun olmuş ve mezun olduğu Üniversiteden herhangi bir dönüşüm belgesi getirmemiş ise not ortalamasının Yükseköğretim Kurulu web sitesinde verilen karşılaştırma tablosuna göre yüzlük sisteme çevrilen dönüşüm notu dikkate alınır.

  3) Yabancı Dil notunun başarı puanına etkisi %15dir.

  a) Öğrenci YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından YDSye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından birine girmiş ise sınav sonuç belgesinde yer alan notu,
  b) TOELF ve IELTS gibi Üniversitelerarası Kurul tarafından YDSye eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavına girmiş ise sonucunun yüzlük sisteme dönüştürülmüş notu dikkate alınır.
  c) Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavına girmiş ise sınavda aldığı not dikkate alınır.

  4) Mülakat notunun başarı puanına etkisi %20dir. Adayların mülakatta başarılı sayılması için en az 50 puan alması zorunludur.

  5) Adayların ALES puanlarının %50si, lisans mezuniyet not ortalamalarının %15i, dil puanlarının %15i, hesaplanır. Puanlar en yüksek puandan başlayarak sıralandığında kontenjanın 3 katı kadarı mülakata çağırılmak üzere ilan edilir.

  a) Başvuranların mülakat öncesi puanları başarı sırasına göre dizilir ve alınması ilan edilen kontenjanın üç katı kadarı mülakata çağırılmak üzere ilan edilir. (Alan içi ve alan dışı öğrenci alacak programlarda ayrı sıralama yapılır.) Adayların mülakattan en az 50 puan alması zorunludur.
  b) Mülakat sonrası adayların ALES puanlarının % 50si, lisans mezuniyet not ortalamalarının % 15i, dil puanlarının % 15i ve mülakat notunun % 20si hesaplanarak genel başarı puanı bulunur; başarılı sayılabilmek için genel başarı puanının en az 60 olması gerekir.
  c) Değerlendirme işlemi sonunda adaylar genel başarı puanlarına göre, en yüksek puandan başlayarak sıralanır; her program için kontenjan kadar yedek aday ilan edilir. Sıralamada eşitlik olması halinde lisans not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. (Alan içi ve alan dışı öğrenci alacak programlarda ayrı sıralama yapılır.)

  6) Kayıt hakkı kazanan adaylar, belirtilen tarihler arasında kesin kayıt yaptırmadıkları takdirde kayıt hakkını kaybederler. İlgili programa süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adayların kayıtları yapılır ve bu işlem sırasında yedek sıralamasına uyulur.

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  09-2013
  Mesaj
  25
  üniversitenin kendi yaptığı dil sınavı hakkında bir bilgisi olan var mı? kaç soru? çoktan seçmeli mi çevirim mi? vb. yds den 18 aldım üninin sınavına girem bir katkısı olur mu daha yüksek alır mıyım acaba?

 4. #4
  Akademik Forum
  Misafir
  Başvuru tarihleri ne zaman?

 5. #5
  Akademik Forum
  Misafir
  Mülakatta ne soruluyo ki ya

 6. #6
  Akademik Forum
  Misafir
  Bugün mülakata giren arkadaslr var mı

 7. #7
  Akademik Forum
  Misafir

  bahar dönemi için başvurular var mı?

  bahar dönemi için başvuru tarihi ne zaman acaba bilen var mı?

 8. #8
  Akademik Forum
  Misafir

  Bilen var mı ?

  Ya Hu Tarih yazsalar anlarımda tarih ABD ne oluyor ?

 9. #9
  TARİH ABD
  Misafir
  Alıntı Akademik Forum Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Ya Hu Tarih yazsalar anlarımda tarih ABD ne oluyor ?
  Tarih Ana Bilim Dalı

 10. #10
  Tarih ABD
  Misafir

  Thumbs up Teşekkürler :)

  Cevap için teşekkürler kardeş Demek düşünmeden sormamak gerekiyormuş

Sayfa 1 - Toplam 2 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Pamukkale Üniversitesi 2014-2015 Sonbahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan aktan
  Cevap: 22
  Son Mesaj: 19-12-2014, 21:29
 2. Yeditepe Üniversitesi 2014-2015 Sonbahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan aktan
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 09-09-2014, 17:40
 3. Hacettepe Üniversitesi 2014 - 2015 Sonbahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan aktan
  Cevap: 96
  Son Mesaj: 04-09-2014, 03:47
 4. Yalova Üniversitesi 2014-2015 Sonbahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan aktan
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 10-06-2014, 14:18
 5. Kadir Has Üniversitesi 2014-2015 Sonbahar Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora İlanları
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan aktan
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 20-05-2014, 23:12

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git