Bulunan 1 den 1 - Toplam 1

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı

Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi Forumunda Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı Konusunu İncelemektesiniz

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) PROGRAM İLANI 2014-2015 ...

 1. #1
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  05-2014
  Mesaj
  131

  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı

  MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
  EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
  LİSANSÜSTÜ (DOKTORA, TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS) PROGRAM İLANI
  2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI İÇİN;
  BAŞVURU TARİHLERİ: 07-11 TEMMUZ 2014 tarihleri arasında Enstitüye şahsen yapılacaktır.
  BAŞVURU YERİ: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstiklal Yerleşkesi BURDUR.
  YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV YERİ: İlgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.
  YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ SINAV TARİHİ: 18-20 AĞUSTOS 2014
  NOT: Posta ile ya da elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
  DOKTORA PROGRAMI İÇİN GENEL ŞARTLAR
  1-a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Ayrıca yabancı ülkelerde lisans ve yüksek lisans programlarını bitirmiş Türk uyruklu öğrencilerin YÖK’ten denklik belgesi almaları da gerekir. Lisans diploması ile başvuranların not ortalamalarının yüzlük sistemde en az 80 veya 4’lük sistemde en az 3.00, yüksek lisans diplomasına sahip olanların yüksek lisans not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.50, yüzlük sistemde en az 75 olması gerekir. Lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.
  b) Yüksek lisans diploması ile başvuranlardan ALES puanının başvurdukları program puan türlerinde en az 55, lisans diploması ile başvuranlardan ALES puanının başvurdukları program puan türlerinde en az 80 standart puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puan alması gerekir.
  c) Doktora programına başvuranların YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından birinden en az 55 veya eşdeğer puan alması zorunludur. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS/ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programın özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.
  ç) Lisansüstü bilim alanı yabancı dil olan adayların bu fıkranın (c) bendinde geçen dil sınavlar içerisinden kendi alanının dışındaki başka bir yabancı dil sınavına girerek bu sınavdan en az 55 aldığına dair belge ibraz etmeleri gerekir.
  d) Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulünde Senatoca belirlenen esaslar dikkate alınır.
  İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI
  SINIF ÖĞRETMENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI
  ANABİLİM DALI
  DOKTORA PROGRAMI
  ÖZEL ÖĞRENCİ
  YATAY GEÇİŞ
  ALES PUAN TÜRÜ
  AÇIKLAMA
  İlköğretim
  (Sınıf Öğretmenliği)
  5
  2
  -
  Eşit Ağırlık
  Sınıf Öğretmenliği Alanında Yüksek Lisansını Yapmış Olmak.
  ( 5 Kişilik Kontenjan)
  GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
  MÜZİK EĞİTİM DOKTORA PROGRAMI
  ANABİLİM DALI
  DOKTORA PROGRAMI
  ÖZEL ÖĞRENCİ
  YATAY GEÇİŞ
  ALES PUAN TÜRÜ
  AÇIKLAMA
  Güzel Sanatlar
  Eğitimi
  (Müzik Öğretmenliği)
  3
  -
  -
  Herhangi Bir Puan Türü
  (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık)
  Mülakat Değerlendirme
  1-Yüksek Lisansını Müzik Eğitimi Alanında Yapmış Olmak
  a-Müziksel Performans (%25)
  b-Müziksel İşitme-Okuma-Yazma (Yazılı Sözlü) (%25)
  c-Eser Çözümleme (Biçimsel ve Armonik) (%25)
  d- Alan Bilgisi (Yazılı) (%25)
  (3 Öğrenci Kontenjanı )
  DOKTORA DEĞERLENDİRME
  (2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil puanı ve yazılı/sözlü veya mülakat sonucu esas alınır. Değerlendirmede ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yabancı dil puanının %10’u ve yazılı/sözlü veya mülakat sonucunun %20’si dikkate alınarak hesaplanan puan değeri toplamının en az 65 olması gerekir.
  (3) Adaylar mülakatta 100 puan üzerinden değerlendirilir. Mülakat sınavından en az 50 puan alamayan veya mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans/yüksek lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. (4) -a) Öğrenciden alanı ile ilgili iki öğretim üyesinden alınmış referans mektubu istenebilir.
  TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İÇİN GENEL ŞARTLAR
  (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları gerekir:
  a) Bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yurtdışı fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır.
  b) Tezli Yüksek Lisans Programı başvurusu için ALES sınavından başvurduğu programın puan türünden en az 55 tam puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen GRE veya GMAT sınavlarından eşdeğer puan almaları, Tezsiz Yüksek Lisans Programı başvurusunda ALES puanı aranmaz.
  c) YDS, ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen KPDS, TOEFL, IELTS sınavlarından birine girmiş olması gerekir.
  ANABİLİM DALI
  TEZLİ YÜKSEK LİSANS
  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS
  (II.Öğretim)
  YATAY GEÇİŞ
  ÖZEL ÖĞRENCİ
  ALES PUAN TÜRÜ
  AÇIKLAMA
  İlköğretim
  (Okul Öncesi Eğitimi)
  10
  -
  -
  -
  Eşit Ağırlıklı
  1- Okul Öncesi Öğretmenliği veya Çocuk Gelişimi, Anaokulu Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitim Lisans Mezunu Olmak
  (10 Öğrenci Kontenjanı)
  İlköğretim
  (Sınıf Öğretmenliği)
  15
  -
  1
  3
  Eşit Ağırlıklı
  1- 8 (sekiz) Öğrenci Kontenjanı: Sınıf Öğretmenliği Alanında Lisansını tamamlamış olmak.
  2- 7 (yedi) Öğrenci Kontenjanı: Sınıf Öğretmenliği alanında Lisansını tamamlamış olmak ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kamu Okullarında en az 5 (beş) yıllık öğretmen olarak çalışmış olmak.
  3-Özel Öğrenci ve Yatay Geçiş için başvuruda bulunulacak öğrenci kontenjanları: Sınıf Öğretmenliği alanında Lisansını tamamlamış olmak.
  İlköğretim
  (Fen Bilgisi Eğitimi)
  10
  -
  -
  2
  Sayısal
  Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Mezunu Olmak
  (10 Öğrenci Kontenjanı)
  İlköğretim (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği)
  5
  -
  -
  -
  Sözel
  Üniversitelerin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Mezunu Olmak.
  (5 Öğrenci Kontenjanı)
  Güzel Sanatlar Eğitimi
  (Müzik Eğitimi)
  7
  -
  -
  -
  Herhangi Bir Puan Türü
  (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık)
  Mülakat Değerlendirme
  1- 5(beş) Öğrenci Kontenjanı için: Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak ya da Müzik Eğitimi alanında Pedagojik Formasyon almış olmak,
  2- 2 (iki) Öğrenci Kontenjanı için: Herhangi bir alanda Lisans eğitimi almış olmak,
  a-Müziksel Performans,
  b-Müziksel İşitme-Okuma-Yazma (Yazılı -Sözlü) (%25)
  c-Armoni(Yazılı) (%25)
  d- Alan Bilgisi (Yazılı) (%25)
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
  (Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi)
  6
  -
  -
  -
  Herhangi Bir Puan Türü
  (Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık)
  1- 4 (dört) Öğrenci Kontenjanı için: Fakülte ve Yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak.
  2- 2 (iki) Öğrenci Kontenjanı Alan Dışı için: Fakültelerin İşletme Bölümü Mezunu Olmak.
  (6 Öğrenci Kontenjanı)
  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
  (Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
  -
  25
  -
  -
  ALES Puanı Aranmaz
  1-Fakülte ve Yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon, Spor Bilimleri, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinden Mezun Olmak.
  2-Program Ücretli Olup, Dönem Harç Ücreti Her Dönem Üniversite Senatosu Tarafından Belirlenir.
  (25 Öğrenci Kontenjanı)
  Eğitim Bilimleri
  (Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim)
  -
  40
  -
  -
  ALES Puanı Aranmaz
  1-Eğitim Fakültesi Mezunu ya da Öğretmenlik Formasyonu Almış Herhangi Bir Lisans Programı Mezunu Olmak.
  2- Program Ücretli Olup, Dönem Harç Ücreti Her Dönem Üniversite Senatosu Tarafından Belirlenir.
  3- Dersler Saat 17.00’den sonra Merkez Kampüs BESYO Dersliklerinde Yapılacaktır.
  4- Başvuru 15 (on beş) kişiden az olduğunda program açılmayacaktır.
  (40 Öğrenci Kontenjanı)
  YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRME (3) Adaylar mülakatta 100 puan üzerinden değerlendirilir. (4) -a) Öğrenciden alanı ile ilgili bir öğretim üyesinden alınmış referans mektubu istenebilir. -b) Öğrenciden, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon istenir. (5) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES standart puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 20’si, yabancı dil puanının % 10’u ve mülakat notunun % 20’si alınarak hesaplanan not toplamının 60 puandan az olmaması gerekir. Yazılı/sözlü veya mülakat sınavına girmeyen adayların başarı notu hesaplanmaz. Başvuran adayların yazılı/ sözlü veya mülakat sınav değerlendirmesinde tam not üzerinden en az 50 puan almış olmaları gerekir. Bu toplama göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kontenjanlara adaylar yerleştirilir. Başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES puanı, lisans mezuniyet notu, yabancı dil puanı ve yazılı ve/veya sözlü sınav notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. (7) Tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde yabancı dil ve ALES koşulu aranmaz. Bu programlara başvuran adayların başarı notu; lisans mezuniyet notunun %90’ı ve yazılı ve/veya sözlü mülakat notunun %10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, yüksek puandan düşük puana doğru sırayla ilan edilen kontenjanlara yerleştirilir. Başarı notunun eşit olması durumunda sırasıyla mezuniyet notuna ve mülakat notuna bakılarak yerleştirme yapılır. YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ (1) Üniversitede başka bir enstitü anabilim dalında ya da başka bir Üniversitenin lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 100 tam puan üzerinden en az 70, doktora için 100 tam puan üzerinden en az 75 veya eşdeğeri puan almış olan öğrenciler yatay geçiş yapabilir. (2) Yatay geçiş yapacak öğrencinin Enstitü programlarının başvuru koşullarını sağlaması gerekir. (3) Yatay geçiş için başvuracak adayların, Yatay Geçiş Formu (Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi. sayfasından temin edilir.) ile birlikte öğrenimine devam ettiği üniversiteden alacakları onaylı öğrenci belgesi, transkript ve ders içeriklerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
  MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER
  1) Gireceği programı belirten başvuru formu (Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) sayfasından temin edilir, 2) Lisans Diploması *
  3) Lisans öğreniminde aldığı dersler ve başarı notu, mezuniyet not ortalamasını gösterir belge ve
  (Mezun oldukları Üniversitede Transkriptleri-4’lü sistemde olanların, notların 100’lük sistemdeki karşılıklarının da belirtilmesi gerekir. Lisans mezuniyet notunun yüzlük sistemdeki karşılığı olmayan adayların notu için YÖK dönüşüm tablosu kullanılır).
  4) ALES Sonuç Belgesi,
  5) Yabancı Dil (YDS - ÜDS veya Eşdeğeri) Sonuç Belgesi, 6) Askerlik Durum Belgesi, 7) Adli Sicil Kaydı Belgesi, 8) Nüfus Cüzdanı Örneği veya Fotokopisi, 9) İkametgâh Belgesi, 10) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf ve Fotoğrafların CD’de Kopyası ( Yükseköğretim Kurumları Kılık, Kıyafet Yönetmeliği’ne uygun çekilmiş) * Adaylardan istenen söz konusu belgelerin aslı, mezun olduğu okul veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.
  NOT
   Kesin kayıt, başvuru sırasında istenen belgeler ile birlikte akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
   Adaylar yalnız bir Anabilim dalına kayıt yapabilirler.
   Başvuran adaylar mülakat sınavına katılmak zorundadır.
   Adaylar değerlendirme sonuçlarını Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi adresinden öğrenebileceklerdir.
  Eklenmiş Dosya Eklenmiş Dosya

Benzer Konular

 1. Mehmet Akif Ersoy Universitesi 2013- 2014 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılı yüksek lisans ve doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2013-2014 Güz Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 6
  Son Mesaj: 06-08-2017, 13:35
 2. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Güz dönemi Yüksek Lisans ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 12
  Son Mesaj: 04-09-2015, 11:49
 3. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans Ve Doktora ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 13-06-2014, 16:43
 4. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2013-2014 Bahar dönemi Lisansüstü ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2013-2014 Bahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 02-01-2014, 15:11
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj: 09-08-2012, 17:47

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git