İmalat Teknolojisi Yüksek Lisans programı, Dortmund Teknik Üniversitesi (Almanya) ile birlikte yürütülen ortak bir programdır.

Program 4 yarıyıldan oluşmakta ve bu sürenin ilk 3 yarıyılında eğitim Dortmund Teknik Üniversitesi'nde, 4. yarıyılda ise Türk-Alman Üniversitesinde verilmektedir. Programa kabul edilen öğrencilere DAAD (Alman Akademik Mübadele Servisi) tarafından, Dortmund Teknik Üniversitesi'nde geçirecekleri üç dönem için aylık 750 Euro tutarında burs ödenmektedir. Ayrıca programa kabul edilen öğrencilere, bir defaya mahsus olmak üzere seyahat masrafları katkı payı ödenecektir. Dördüncü yarıyıl için burs verilmemektedir; öğrencinin bu dönemi Almanya veya Türkiye'de bir sanayi kuruluşunda bitirme tezini hazırlamak amacıyla değerlendirmesi öngörülmüştür.

Yüksek lisans programının eğitim dili tümüyle İngilizcedir. Bu nedenle, adaylarda eğitimi takip edecek ve bitirme tezini yazacak düzeyde İngilizce biliyor olma koşulu aranmaktadır. Programa kabul edilecek olan adayların tümü burslu olarak alınacaktır. Burs alacak öğrenci sayısı en çok 10 kişi ile sınırlıdır (adayların niteliklerine göre bu sayı daha az da olabilir). Program, YÖK tarafından ilan edilen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği'ne göre yürütülmektedir. Programa katılacak ve burs alacak adaylar Türk-Alman Üniversitesi ve Dortmund Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa belirlenmektedir.

Programa başvurmak için aranan şartlar ve gerekli belgeler:


 • Makina, İmalat, Metalurji, Malzeme, Otomotiv veya Uçak Mühendisliği lisans mezunu veya, belgelemek kaydıyla, program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle son sınıfta ve mezun olabilecek durumda olmak. Lisans eğitiminin yurtdışında yapılmış olması halinde, program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle diploma denklik işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.


 • Aday tarafından eksiksiz doldurulmuş Yüksek Lisans Başvuru Formu


 • Diploma veya mezuniyet belgesi. (Başvuru tarihi itibariyle henüz mezun olmamış adayların, okudukları bölümden, yüksek lisans programının başlama tarihinden önce mezun olabileceklerini gösteren bir belge almaları gerekmektedir.)


 • Lisans bitirme notunun 4lük sistemde en az 2,75 veya başka bir sistemde bunun muadili olması.


 • İngilizce transkript.


 • Program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle 3 yıldan eski olmamak koşuluyla, ALESten en az 70 puan almış olmak. Adaylar, ALES notlarının 70in altında olması halinde, ALESten en az 55 puan almış olmak şartıyla, ALES notu yerine geçmek üzere GREden en az 685 puan aldıklarını belgeleyerek başvurabilirler.


 • Program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle 2 yıldan eski olmamak koşuluyla, yeterli İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek. Kabul edilen sınavlar ve en az puanlar; YDS: 70, ÜDS: 70, KPDS: 70, TOEFL-IBT: 80.


 • İngilizce özgeçmiş.


 • En az biri adayın ders aldığı bir öğretim üyesinden olmak kaydıyla, en az 2 adet İngilizce yazılmış referans mektubu.


 • Aday tarafından İngilizce olarak yazılmış, kariyer planlarını ve programa başvurma nedenlerini açıklayan niyet mektubu (Statement of Purpose).


 • İngilizce olarak yürütülecek olan mesleki mülakat sınavında başarılı olmak.


 • Başvuru süresi bitiminden sonra yapılan, eksik belgeli veya yukarıda belirtilen şartların tümünü yerine getirmeyen başvurular işleme konulmayacaktır. Mülakata davet edilmek, adayın programa kayıt olmaya hak kazandığı anlamına gelmez.


Müracaat için yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağladığınızı belgeleyen dökümanlarınızı, e-mail (fbe(at)tau.edu.tr) veya posta yoluyla (Türk-Alman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şahinkaya Caddesi No:86 Beykoz İstanbul) üniversitemize gönderebilirsiniz.

Başvuru aşamasında, belgelerinizin asıllarını göndermeyiniz. Başvuru belgelerinizin bilgisayar ortamında taranmış hallerini veya fotokopilerini göndermeniz yeterlidir. Kayıt olmaya hak kazanan adaylar belgelerinin asıllarını kayıt sırasında ibraz edeceklerdir. Kayıt sırasında, belgeleri eksik olan veya başvuru aşamasında gönderdiği belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adaylar, gerekli şartları sağlamış olsalar dahi kayıt işlemleri yapılmaz.

Kayıt olmaya hak kazanan adayların listesi, başvuru belgelerinin ve mülakat sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından, Türk-Alman Üniversitesi internet sitesinde ilan edilecektir. Program hakkında detaylı bilgi için mmt - Master of Science in Manufacturing Technology adresini ziyaret edebilirsiniz.

Not: Kayıt tarihleri ile ilgili detaylı bilgiyi Türk - Alman Üniversitesi Lisansüstü Akademik Takviminden edinebilirsiniz.SON BAŞVURU TARİHİ : 1 - 22 Haziran 2014, Saat 17:00MÜLAKAT TARİHİ : 4 Temmuz 2014, Saat 08:30Yüksek Lisans Başvuru Formu için lütfen tıklayınız.