Bulunan 1 den 10 - Toplam 10
Ağaç Şeklinde Aç5Beğeni
 • 3 gönderen aperian
 • 1 gönderen darklion1
 • 1 gönderen alpozkaya

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kontenjan İlanı

Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2014-2015 Sonbahar Dönemi Forumunda Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kontenjan İlanı Konusunu İncelemektesiniz

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN KOŞULLAR BAŞVURU TARİHİ: Başvurular 30 Haziran - 04 Temmuz 2014 ...

 1. #1
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  06-2012
  Nerden
  AYDIN
  Mesaj
  70

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kontenjan İlanı

  LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN KOŞULLAR

  BAŞVURU TARİHİ: Başvurular 30 Haziran - 04 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayın (başvuru formunu Enstitümüz web sayfasından on line (çevrimiçi) olarak doldurup imzalandıktan sonra) ilanda belirtilen başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya noterden vekalet verdiği kişi aracılığı ile eksiksiz olarak Enstitümüze teslim etmesi gerekmektedir. Evrakı eksik olan ve/veya, faks (belge geçer) veya mail (elektronik posta) yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.


  DOKTORA-TEZLİ YÜKSEK LİSANS MÜLAKAT TARİHİ: 16 Temmuz 2014 Çarşamba günü Saat : 10.00 (Mülakat ilgili Anabilim Dallarında yapılacaktır.)

  KAZANAN ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHİ : 21-22-23 Temmuz 2014 (Kesin kayıt için ilan edilecek belgelerle birlikte, başarılı olan adaylar şahsen Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne gelip kesin kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.)

  YEDEK İLAN EDİLEN ADAYLAR İÇİN KESİN KAYIT TARİHİ : 25 Temmuz 2014 (Enstitü Anabilim Dallarında ilan edilen kontenjandan fazla sayıda adayın, Lisansüstü Sınavı Değerlendirme Koşullarındaki Başarı Notunu sağlamaları halinde, “yedek” ilan edilirler. Yedek olarak ilan edilenler, kesin kayıt tarihleri arasında kaydını yaptırmayanların yerine, not sıralaması dikkate alınarak kesin kayıtlarını belirtilen tarihte yaptırabilirler. )
  BAŞVURULAR İÇİN GEREKLİ BELGELER:
  - Başvuru formu (http:// sbe.balikesir.edu.tr. adresinden doldurulacaktır. )
  - Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi
  - 1 Adet fotoğraf
  - Nüfus Cüzdanının onaylı fotokopisi
  - Transkript (Doktora için başvuracak adayların Yüksek Lisans not ortalamasının 100 üzerinden en az 75, lisans derecesi ile başvuranlar için mezuniyet not ortalamalarının en az 85 tam puan olması gerekmektedir.)
  - Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların, mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemde kaça karşılık geldiğini belirten yazı getirmeleri gerekmektedir. Mezun oldukları üniversiteden not ortalamalarının yüzlük sistemde kaça karşılık geldiğini belirten yazı getirmeyen adaylara, Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği 4’lük Sistemdeki notların 100’lük Sistemdeki karşılıkları uygulanacaktır.
  - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınav (ALES) Sonuç Belgesi “Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünün en az 55 (ellibeş) standart puan, lisans diplomasıyla doktora programına başvuracak adaylar ile İngiliz Dili ve Eğitimi’ne başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünün ise en az 70 (yetmiş) standart puan olması gerekir.”
  - İngiliz Dili ve Eğitimi’ne başvuranların İngilizce puanları KPDS veya ÜDS 'den 80 puan yada eş değerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan puan muadili bir puana sahip olmak
  - Yüksek Lisans için varsa Yabancı Dil Belgesi
  - Doktora için, ÜDS den en az 55 tam puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan bu puana eşdeğer puan almış olduklarına ilişkin yabancı dil başarı belgesine sahip olmaları
  - Özgeçmiş
  - Neden yüksek lisans/doktora yapmak istediklerine dair bir kompozisyon
  - İki adet Referans mektubu. Adayların öğrenimleri sırasında ders veren öğretim elemanlarından referans mektubu getirmeleri gerekmektedir. Üniversitemizin lisans/yüksek lisans programlarından mezun olmuş adaylar için mezun oldukları bölümün/anabilim dalının lisansüstü programlarına başvurmaları halinde referans mektubu gerekmemektedir. Mezuniyet tarihi üzerinden en az beş yıl geçenler, çalıştıkları kurum amirinden referans mektubu getirebilir; ancak öğretim elemanlarından alınan referans mektupları tercih edilir.
  - Halen kamu personeli olarak çalışanların kurumlarından alacakları, “Programa Katılmalarında Sakınca Olmadığını Belirten İzin Belgesi”
  - Yurtdışında öğrenim görüp almış oldukları Lisans/Yüksek Lisans diplomaları veya Mezuniyet belgeleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan alacakları denklik belgesi.

  YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ
  Balıkesir Üniversitesi'nin 28 Aralık 2012 tarih ve 2012/10 tarihli Üniversitemiz Senato kararı gereğince yürürlüğe giren Balıkesir Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönerge'sinin 6. maddesi gereği;
  Başvurular, Enstitümüzün http://sbe.balikesir.edu.tr web sayfasındaki başvuru formunun doldurulup imzalanmasından sonra aşağıda istenen belgeler ile birlikte, duyurulan tarihte enstitüde olacak şekilde şahsen veya posta ile yapılır. İstenilen bilgiler ve belgeler eksik olduğu takdirde başvurular kabul edilmeyecektir.
  Lisansüstü Yabancı Uyruklu Kontenjanlarına başvuracak adaylar için aranan şartlara Balıkesir Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün http://sbe.balikesir.edu.tr sayfasından ulaşılabilir.
  Başvuruda İstenen Belgeler
  - Başvuru Formu
  - Diploma Fotokopisi [yüksek lisans programları için lisans diploması; doktora programları için lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopisi]
  (Yurtdışı üniversitelerden mezun adayların diplomalarının hem orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler- veya noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği) - Onaylı Transkript örnekleri (Lisans-Yüksek lisans)
  - Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi)
  - Referans Mektubu (İki adet)
  - Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup)
  - Özgeçmiş
  - 2 adet vesikalık fotoğraf
  - Doktora Programına yüksek lisanstan başvuran adaylar için Yüksek Lisans Tez veya Projesinin bir özeti ve Türkçe çevirisi.
  -Yabancı dil yeterliliğini gösteren aday öğrencinin durumuna uygun olan aşağıdaki belgelerden biri,
  a) Yüksek lisans programlarına başvuruda yabancı dil yeterlik şartı aranmaz.
  b) Doktora programlarına başvurular için adayların ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden YDS' den minimum 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almak.

  NOT: 1. Başvuru formundaki fotoğraf kısmına başvuracak aday kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olarak vesikalık fotoğraf yükleyecektir. Başvuru formuna eklenen
  fotoğraf istenildiği şekilde olmadığı takdirde form iptal edilecektir.
  2. Adayların mezuniyet notu 4'lük sistemde ise mezun olduğu kurumdan 100'lük karşılığı alınacaktır. 100'lük karşılığı olmayanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 100' lük sisteme çevirisi uygulanacaktır.
  3. ALES, KPDS, ÜDS, YDS belgeleri Enstitüden çıkarılacak ve onaylatılacaktır..
  4. Mülakat sınavı kazanılsın ya da kazanılmasın, adaya başvuru evrakları kesinlikle geri verilmez.
  5. Başvuruda istenilen belgeler yukarıda belirtilen sıraya göre dizilmesi ve bir poşet dosyaya konulup Enstitüye teslim edilmesi gerekir.
  6. Başvuru yapan adayın evraklarında eksik veya hatalı bilgi tespit edildiği takdirde kendilerine verilen Mülakata giriş belgesi geçersiz olacak ve mülakat sınavına alınmayacaktır.

  MÜLAKATIN DEĞERLENDİRİLME ŞEKLİ
  • Tezli Yüksek Lisans ile Doktora programları için = ALES %50, Transkript % 20, Mülakat % 20, yabancı dil puanına % 10 ağırlık verilir. (yüksek lisansta dördünün toplamının en az 65, doktorada 70 olması gerekir.)
  • Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngiliz Dili ve Eğitimi Yüksek Lisans Programına başvuran adayların değerlendirmeye katılacak yabancı dil puanı olarak, 2. yabancı dili olanların puanı esas alınacaktır.

  YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
  a) Başvuracakların, Üniversitemizin lisansüstü programına kabul için öngördüğü koşullara sahip olması,
  - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınav (ALES) Sonuç Belgesi “Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne başvuracak adayların başvurduğu programın puan türünün en az 55
  (ellibeş) olması,
  b) Yüksek lisans programları için kayıtlı olduğu programda iki yarıyıldan fazla süre kullanmamış olması, Doktora için, Doktora Yeterlik sınavına girmemiş olması
  c) Devam etmekte olduğu programda aldığı her ders için; yüksek lisansta 100 üzerinden en az 75 veya 4.0 üzerinden en az 2.7, doktora/sanatta yeterlikte 100 üzerinden en az 85 veya 4.0
  üzerinden en az 3.3 alarak başarılı olması.
  - Aldığı dersleri gösterir not dökümü
  - Aldığı derslerin içerikleri

  ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
  a) Lisans/Yüksek Lisans Diplomasının onaylı örneği (2 adet)
  b) Not Döküm Belgesinin (Transkript) onaylı örneği (2 adet)
  c) Form Dilekçe (Enstitümüzden ya da Enstitü Web sayfasından temin edilecektir.)  -Gerekli bilgiler Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreterliğinden temin edilebilir.

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: 0 266 6121400 8 Hat (1401-1404) (http://sbe.balikesir.edu.tr)

  Kontenjanlar ve detaylar için : Balıkesir Üniversitesi
  Nazmi, nonova ve aktan bunu beğendiler.

 2. #2
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  06-2013
  Nerden
  bursa
  Mesaj
  59
  acaba bu fakültelerde Temel İslami bilimler / İslam hukuku bölümünde yüksek lisans alımları yok mu* bi marmarada gördüm bi yalovada gördüm. çoğu üniversite kontenjan vermiyor mu?

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  06-2014
  Mesaj
  1
  Başvuru formuna ulaşamıyorum lütfen yardımcı olabilir misiniz?

 4. #4
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  12-2011
  Mesaj
  180
  Alıntı Arjis Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Başvuru formuna ulaşamıyorum lütfen yardımcı olabilir misiniz?
  BAŞVURU TARİHİ: Başvurular 30 Haziran - 04 Temmuz 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayın (başvuru formunu Enstitümüz web sayfasından on line (çevrimiçi) olarak doldurup imzalandıktan sonra) ilanda belirtilen başvuru evrakları ile birlikte şahsen veya noterden vekalet verdiği kişi aracılığı ile eksiksiz olarak Enstitümüze teslim etmesi gerekmektedir. Evrakı eksik olan ve/veya, faks (belge geçer) veya mail (elektronik posta) yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  aktan bunu beğendi.

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  05-2014
  Mesaj
  24
  Merhaba saglik bilimlerinin enistutususa tibbi bioloiji ya da mikrobioloji bolmunden yabanci uyruklu olarak bash vuru yapa bileremmi? zahmet olmazsa bilgilendirirmisiniz

 6. #6
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  05-2014
  Mesaj
  41
  Balıkesir Üniversitesi kompozisyon ve referans mektubu istiyormuş pehh. Bence onlar neden o üniversiteyi secmeliyiz diye bize bazı işadamlarından referansla tanıtım yapmalı. [emoji3]

  GT-I9100G cihazımdan gönderildi
  YagamiRaito bunu beğendi.

 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  03-2013
  Mesaj
  14
  online başvuru formu doldururken hata veriyor,hem chrome hem ie denedim ama birinde ales puanımı yazdığım halde puanınızı giriniz yazıyor diğerinde başvuru dönemi olarak güz dönemi 2014-2015 sectiğim halde dönem seçiniz yazıyor

 8. #8
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  12-2012
  Mesaj
  4
  Zannedersem sistem yarın açılacak o yüzden hata veriyor olabilir

  - - - Güncellendi - - -

  Bende eğitim programlarına başvurmayı düşünüyorum ancak ales puan türü ile ilgili bir açıklama yapılmamış ea mı yoksa sözel mi ?

 9. #9
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  12-2012
  Mesaj
  4
  Sayın editör soruma cevap veren çıkmadı sizin görüşünüzü alabilir miyim?

 10. #10
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  06-2015
  Mesaj
  1
  balıkesir üniversitesi başvuru sırasında onaylı mezuniyet belgesi istiyor ancak ben zaten diplomamı aldım, diploma fotokopisi olmaz mı

Benzer Konular

 1. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü 20112012 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü İlanı
  Süresi Dolmuş Yüksek Lisans ve Doktora İlanları forum içinde, yazan starblue7750
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 14-01-2012, 11:17
 2. Cevap: 3
  Son Mesaj: 13-01-2012, 13:40
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj: 12-01-2012, 16:04
 4. Cevap: 0
  Son Mesaj: 11-01-2012, 17:24
 5. Cevap: 25
  Son Mesaj: 14-09-2011, 16:39

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git