Genel Başvuru Koşulları
A.Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Koşulları

1. Mezuniyet Koşulu
Başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları veya başvurdukları dönem, mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir.


2. ALES Koşulu
Başvuracak adayların, üç yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 60 veya üç yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 151 (eski puanlama: 650) olması gerekmektedir.
(Mühendislik İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda 5 yıllık iş tecrübesi olanların belgelemesi durumunda ALES koşulu aranmamaktadır.
Mimari Restorasyon Yüksek Lisans (Tezsiz) ve Matematik Yüksek Lisans (Tezsiz) Programı'nda ise ALES koşulu yoktur.)

B.Lisans Derecesi İle Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

1. Mezuniyet Koşulu
Başvuracak adayların, lisans derecesine sahip olmaları ve mezuniyet ortalamalarının en az 3.00 (100’lük sistemde 80) olması gerekmektedir.


2. ALES Koşulu
Başvuracak adayların, üç yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 80 veya üç yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 156 (eski puanlama:720) olması gerekmektedir.


3. Yabancı Dil Puan Koşulu
3 yıldan eski olmayan ulusal (YDS,KPDS,ÜDS'den en az 55) veya uluslararası (TOEFL'dan en az 66 (IBT) veya 184 (CBT)* veya 514 (PBT)*, IELTS* (akademik) en az 4,5) standartta bir İngilizce sınavından belirli bir puan almış olmak.

C.Yüksek Lisans Derecesi İle Doktora Programlarına Başvuru Koşulları

1. Mezuniyet Koşulu
Başvuracak adayların, yüksek lisans derecesine sahip olmaları veya başvurdukları dönem, mezuniyet aşamasında olmaları gerekmektedir.


2. ALES Koşulu
Başvuracak adayların, üç yıldan eski olmayan ALES sayısal puanlarının en az 60 veya üç yıldan eski olmayan GRE sayısal puanlarının en az 151 (eski puanlama: 650) olması gerekmektedir.


3. Yabancı Dil Puan Koşulu
3 yıldan eski olmayan ulusal (YDS,KPDS,ÜDS'den en az 55) veya uluslararası (TOEFL'dan en az 66 (IBT) veya 184 (CBT)* veya 514 (PBT)*, IELTS* (akademik)en az 4,5) standartta bir İngilizce sınavından belirli bir puan almış olmak.


* ÖSYM tarafından 14 Şubat 2014 tarihinde yeniden güncellenen yabancı dil eşdeğerlilik tablosundan IELTS, TOEFL(CBT)ve TOEFL(PBT)sınavları kaldırılmıştır.Ancak 14 Şubat 2014 tarihinden önce başvurmak kaydıyla güncelleme tarihini takip eden günden başlamak üzere 30 gün içinde yapılan sınavlar için daha önce yürürlükte olan eşdeğerlilik tabloları geçerlidir.

Söz konusu sınavlardan 14 Şubat 2014 tarihinden önce alınmış sonuçları için alındıkları tarihleri kapsayan yabancı dil eşdeğerlilik tabloları ile değerlendirilir.


Başvuru Noktası
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Matematik Bölümü Binası
35430, Gülbahçe, Urla - İzmir Tel: 232 750 6352 - 6356
Faks: 232 750 63 55

*Başvurular yukarıda belirtilen adrese yapılabilecektir.
e-posta:
[email protected]
web sayfası:
http://enstitu.iyte.edu.tr