T.C.
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIM İLANI

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalına 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılı ikinci yarıyılı (Bahar) için Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır.

BAŞVURU TARİHLERİ

10 - 12 Şubat 2015 tarihleri arasında Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü,
(Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşkesi C- blok 2. Kat/ Kırşehir)

MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI

13 Şubat 2015 (Anasayfa adresinde duyurulacaktır.)

MÜLAKAT YERİ VE MÜLAKAT TARİHİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu
16 Şubat 2015 Pazartesi Saat 09:00’da

SONUÇLARIN İLANI

16 Şubat 2015 saat 17:00 (Anasayfa adresinde duyurulacaktır.)

KESİN KAYIT TARİHLERİ

17-18 Şubat 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde

YEDEKLERİN İLANI

19 Şubat 2015

YEDEK KAYIT

20 Şubat 2015 tarihinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.KONTENJAN

ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ALES PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

Uluslararası İlişkiler

20

EŞİT AĞIRLIKİktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Harp Okulları, Fen-Edebiyat Fakültesinin “Yabancı Diller ve Edebiyatı” Bölümleri ile Mütercim Tercümanlık Mezunları başvurabilir.

BAŞVURULARDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES 55 taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir.
Yabancı dil sonuç belgesi. Eğer yoksa yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.
MÜLAKATA GİRECEKLERİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI

Programlara başvuran adaylardan mülakata alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlıdır. Mülakat sınavına girecek adayların belirlenmesinde ALES puanlarının % 50’si, Lisans mezuniyet notunun % 10’u ve yabancı dil sınavından aldıkları puanın % 20’si,’inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanarak mülakata girecekler belirlenir.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Aday tarafından doldurulacak başvuru dosyası (Enstitüden sağlanır.)
Nüfus cüzdanının fotokopisi.
Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi.
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi.

Not döküm belgesi fotokopisi (Transkript)
Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük siteme çevrim işlemi YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır. Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır.
ALES sonuç belgesi fotokopisi ( Mayıs 2012 ve daha sonraki sınavlar)
Varsa Yabancı Dil Belgesi aslı veya onaylı sureti.
2 adet vesikalık fotoğraf.
Başvurular Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.
KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da okul onaylı fotokopisi.
Nüfus cüzdanının fotokopisi.
ALES sonuç belgesi.
Yabancı Dil Belgesi aslı veya onaylı sureti.
Not döküm belgesi aslı (Transkript) veya okul onaylı fotokopisi.
4 adet vesikalık fotoğraf.
Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “ yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.
DEĞERLENDİRME

Yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ALES puanına % 50, lisans mezuniyet notuna % 10, yabancı dil puanına % 20, mülakat sonucuna % 20 ağırlık verilir. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Mülakat puanı 100 üzerinden hesaplanır ve 50’nin altında alan adaylar başarısız kabul edilir.
Genel puanı 100 üzerinden 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilirler.
Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'nden

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Doktora ve Yüksek Lisans programlarına 2014–2015 Öğretim yılı ikinci yarıyılı (Bahar Yarıyılı) için öğrenciler alınacaktır.

ÖNEMLİ NOT: Değerlendirme bölümünün a, b ve c maddelerini dikkatlice okuyup genel puan ortalaması başarı puanını sağlamayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


BAŞVURU TARİHLERİ
Başvurular 10-12 Şubat 2015 tarihleri arasında (12 Şubat saat:15:00 )’a kadar Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne şahsen yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü,
(Ahi Evran Üniversitesi Merkez Yerleşkesi C- blok 2. Kat/ Kırşehir)

MÜLAKATA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI

13 Şubat 2015 saat 17:00’da Mülakata girmeye hak kazanan öğrenci listesinin ilanı (Sonuçlar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca Anasayfa adresinde duyurulacaktır.)

MÜLAKAT YERİ

Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (Salonlar mülakata girecek aday listesi ile birlikte ayrıca ilan edilecektir)

MÜLAKAT TARİHİ

16 Şubat 2015 Pazartesi saat 09:00

SONUÇLARIN İLANI

16 Şubat 2015 saat 17:00 da (Sonuçlar Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nde ilan edilecek, ayrıca Anasayfa adresinde duyurulacaktır.)

KESİN KAYIT TARİHLERİ

17-18 Şubat 2015 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde kayıt yapılacaktır.

YEDEKLERİN İLANI

19 Şubat 2015 saat 17:00 da

YEDEK KAYIT

20 Şubat 2015 tarihinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine, yedek öğrenci listesinden boş kalan öğrenci sayısı kadar ve yedekteki sırası dikkate alınarak kayıt yapılacaktır.KONTENJANLAR

ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANSDOKTORA

YATAY GEÇİŞ YÜKSEK LİSANS

YATAY GEÇİŞ DOKTORA

ALES PUAN TÜRÜ

AÇIKLAMA

Biyoloji

5

1

-

-

SAYISAL

Fakültelerin Biyoloji ve Biyoloji Öğretmenliği bölümleri mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.Kimya71

-

-SAYISAL

Fakültelerin Kimya ve Kimya Öğretmenliği bölümleri mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.Fizik10

-2

-SAYISAL

Fakültelerin Fizik, Fizik Öğretmenliği ve Fizik Mühendisliği bölümleri mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğinin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.Matematik

-6

-

-SAYISAL

Fakültelerin Matematik bölümü mezunları başvurabilir. Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.Tarla Bitkileri102

-

-

SAYISAL

Tezli yüksek lisans için Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü mezunu olmak.
Doktora için Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü mezunu olmak ve Tarla Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.

Tarımsal Biyoteknoloji

15

-

-

-

SAYISAL

Tezli yüksek lisans için Ziraat Fakültesi mezunu olmak. Belirtilen fakülte dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilirZootekni10433SAYISAL

Tezli yüksek lisans için Ziraat Fakültesi mezunu olmak Belirtilen bölüm dışından müracaat etmek isteyen en az lisans mezunları ilgili yönetmeliğin 10. maddesi kapsamında değerlendirilir.
Doktora için Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü mezunu veya Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı yüksek lisans mezunuolmak.

İleri Teknolojiler

4

-

-

-

SAYISAL

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bilim Dalı:Üniversitelerin Mühendislik, Teknik Eğitim ve Teknoloji fakültelerinin bölümlerinden mezun olmak8

-

-

-

SAYISAL

Çevre Mühendisliği Bilim Dalı: Üniversitelerin Çevre Mühendisliği, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Kimya, Peyzaj Mimarlığı ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümleri ile Ziraat Fakülteleri, Orman Fakültelerinin bölümlerinden mezun olmak.3

-

-

-

SAYISAL

Genetik ve Biyomühendislik Bilim Dalı :Üniversitelerin Genetik ve Biyomühendislik ,Biyomühendislik, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Ziraat Fakültelerinin Tarımsal Biyoteknoloji ve Tarla Bitkileri bölümlerinden mezun olmak.3

-

-

-

SAYISAL

Jeoloji Mühendisliği Bilim Dalı: Üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Jeofizik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.3

-

-

-

SAYISAL

Kimya ve Proses Mühendisliği Bilim Dalı:
Üniversitelerin Kimya Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği ve Polimer Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.


YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuracak adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.
ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES 55 taban puanına karşılık gösterilen GMAT, GRE veya benzeri diğer sınav sonuçları da kabul edilir.
Yabancı dil sonuç belgesi. Eğer yoksa yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır.
DOKTORA PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

Başvuracak adayların bir lisans/yüksek lisans diplomasına veya mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir. Lisans/yüksek lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda ayrıca Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır
Yüksek lisanstan başvuracak adayların bir yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, yüksek lisans mezuniyet notunun tezli yüksek lisans programından mezun olanlar için 100 tam puan üzerinden en az 68, 4 tam puan üzerinden en az 2,5, harfli sistemde en az CB olması gerekir.
Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir
ALES’ ten yüksek lisans tan başvuracaklar için en az 60 standart puan, lisanstan başvuracaklar içinde en az 80 puan alması gerekir.
KPDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puanlara karşılık gelen puanları almış olmak gerekir.
MÜLAKATA GİRECEKLERİN DEĞERLENDİRİLME ESASLARI

Programlara başvuran adaylardan mülakata alınacaklar, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlıdır. Mülakat sınavına girecek adayların belirlenmesinde ALES puanlarının % 50’si, Lisans, Yüksek Lisans mezuniyet notunun % 10’u ve yabancı dil sınavından aldıkları puanın % 20’si,’inin toplamı ile bulunacak puanları, en yüksek puandan başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanarak Yüksek Lisans ve Doktora programı için mülakata girecekler belirlenir.
DOKTORA / YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

Aday tarafından doldurulacak başvuru dosyası (Enstitüden sağlanır.)
Nüfus cüzdanının fotokopisi.
Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi.
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için ayrıca, Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik belgesi.
Not döküm belgesi fotokopisi (Transkript)
Yüksek Lisans not döküm belgesi fotokopisi (Transkript)
Not döküm belgeleri 4’lük sisteme göre hazırlanmış adayların 100’lük siteme çevrim işlemi YÖK eşdeğerlilik tablosu esas alınarak yapılır. Ahi Evran Üniversitesi öğrencilerin not çevrim işlemi üniversite senatosunun kabul ettiği tablo uyarınca yapılır.
ALES sonuç belgesi fotokopisi ( Mayıs 2012 ve daha sonraki sınavlar)
Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS)’ nin aslı veya onaylı sureti.
2 adet vesikalık fotoğraf.
Başvurular Enstitü Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ile başvurular kabul edilmeyecektir.
DOKTORA / YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENECEK BELGELER

Yüksek Lisans/Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı ya da okul onaylı fotokopisi.
Nüfus cüzdanının fotokopisi.
ALES sonuç belgesi.
Yabancı Dil Belgesi (KPDS-ÜDS)’ nin aslı veya onaylı sureti.
Yüksek Lisans / Lisans Not döküm belgesi aslı (Transkript) veya okul onaylı fotokopisi.
4 adet vesikalık fotoğraf.
Erkek öğrenci adaylarından, ilgili askerlik şubesinden alınacak “Doktora /yüksek lisans yapmak üzere bir enstitüye kaydolmasında askerlik açısından bir sakınca bulunmamaktadır” ibaresini taşıyan yeni tarihli bir belge, askerlik görevini tamamlayan adaylardan ise durumlarını gösterir belge istenir. Bakaya durumunda olan ve mahkemesi devam eden adayların kayıtları yapılmaz.
DEĞERLENDİRME

Yüksek lisans programlarına başvuran adayların giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında ALES puanına % 50, lisans mezuniyet notuna % 10, yabancı dil puanına % 20, mülakat sonucuna % 20 ağırlık verilir. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Genel puanı 100 üzerinden 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilirler.
Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanına % 50, lisans/yüksek lisans mezuniyet notuna % 10, yabancı dil puanına % 20, mülakat sonucuna % 20 ağırlık verilir. Genel puanı 100 üzerinden 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilirler.
Mülakat puanı 100 üzerinden hesaplanır ve 50’nin altında alan adaylar başarısız kabul edilir.
Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması hâlinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu, mülakat notu yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Yatay Geçiş Müracatları Ahi Evran Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. Maddesi çerçevesinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır.