T.C.

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞܒNDENÜniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından “Niğde Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8. ve 13/3(b) Maddeleri uyarınca 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programlarına öğrenci alınacaktır.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Ana Bilim Dalı

Bilim Dalı

Kontenjan

İlköğretim

Sınıf Öğretmenliği

50

BAŞVURULAR ENSTİTÜMÜZ WEB SAYFASINDAN ONLİNE YAPILACAKTIR

Başvuru İçin Adaylardan İstenen Belgeler:

Online başvuru formu
Transkript belgesinin fotokopisi*
Mezuniyet belgesinin fotokopisi
Varsa ALES belgesi
Varsa, yabancı dil belgesi
1 adet vesikalık fotoğraf.
*(Dörtlük sistemle mezun olanların transkriptlerinde yüzlük sistemdeki karşılığı bulunmuyorsa YÖK çevrim tablosuna göre yapılacaktır.)

Başvuru için adaylardan istenen belgelerin 10 Şubat 2015 tarihi mesai bitimine kadar posta-kargo vb. yollarla gönderilmesi veya elden teslim edilmesi zorunludur. Başvuru belgelerinin teslimi ile ilgili gecikmelerden Enstitümüz sorumlu değildir. İstenen belgeleri eksik olan, yanlış beyanda bulunan ve istenilen süre içerisinde başvuru belgeleri enstitüye ulaşmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.

Başvuru ve Kesin Kayıt İçin Gerekli Şartlar:

Lisans mezunu olmak, (Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulu’nca verilmiş denklik belgesi alınması zorunludur.)
Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim programlarının açılabilmesi için ilgili programa en az 25 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir. Belirtilen sayıda öğrencinin kayıt yaptırmaması halinde ilgili program açılmayabilir.
Adaylar yalnızca tek Anabilim Dalına/Bilim Dalına müracaat edebilirler.
Varsa, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) belgesi. ALES puanı sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süreyle geçerlidir.
Varsa, yabancı dil belgesi. Adayların ÜDS, KPDS, YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmaları gerekmektedir. (Yükseköğretim Kurulu / ÖSYM Başkanlığı’nın 14 Ocak 2015 tarihli “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Duyurusu” ve aynı tarihli eşdeğerlik tablosuna göre işlem yapılmalıdır.)
Başvurularda yabancı dil ve ALES puanı baraj ya da ön şart değildir. İlgili belgelere sahip olanlar değerlendirmeye alınacaktır.
Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgeleri geçerli kabul edilecektir.
Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların kesin kayıt hakkı kazanmaları halinde; Kredi/saat ücreti 125.-TL öğrenci katkı payı ücreti toplamı 4.500.-TL (DÖRTBİNBEŞYÜZ TÜRK LİRASI) dır. Öğrenci katkı payı ücreti 1. ve 2. Yarıyıl kayıt dönemlerinde 2 eşit taksitte (her bir dönem için 2.250,00 TL) belirtilen banka hesabına* ödenecektir.
*Öğrenim ücreti Ziraat Bankası’nın “TR88 0001 0002 1437 9742 8650 25” IBAN nolu hesabına yatırılacaktır.

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda aranacak özel şartlar aşağıdaki gibidir;
Sınıf Öğretmenliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların; Eğitim Fakültelerinin her hangi bir lisans programından mezun olması ya da öğretmenlik yapıyor olması gerekmektedir.

10. Sınıf Öğretmenliği II. Öğretim Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans programına müracaatta ALES Eşit Ağırlık (EA) puan türü geçerli olacaktır,
Başvuruların Değerlendirilmesi:

Lisans Mezuniyet notunun %70’i

ALES sınav puanının %20’si*

Yabancı Dil Puanının %10’u*

*Yabancı dil ve/veya ALES puanı başvuru koşulu değildir.

Başvuru Tarihleri : 30 Ocak – 6 Şubat 2015

Başvuru evrakının Enstitümüze ulaştırılmasında son tarih : 10 Şubat 2015

Sonuçların İlan Tarihi : 13 Şubat 2015

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1.Kesin Kayıt Formu (Enstitüden veya Enstitümüz web sayfasından alınabilecektir)

2.Diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya aslının ibraz edilmesi halinde Enstitü tarafından onaylı örneği

3.Transkript Belgesinin aslı veya aslının ibraz edilmesi halinde Enstitü tarafından onaylı örneği

4.Askerlik Durum Belgesi(Terhis belgesi olmayan veya askerlik yapmayan adaylar için Eylül 2014 tarihli askerlik durum belgesi)

5.Öğrenci katkı payı makbuzu

6.Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7.Dört adet vesikalık fotoğraf

Adayların kesin kayıtları şahsen ya da noter onaylı vekilleri tarafından gerçekleştirilecektir. Postayla veya diğer yollarla kesin kayıt yapılmayacaktır.

Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:

Asıl Adaylar : 16 – 17 Şubat 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Enstitümüzde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.

Yedek Adaylar : 18-20 Şubat 2015 tarihleri arasında mesai saatleri içinde Enstitümüzde kesin kayıtlarını yaptıracaklardır.

Başvuru Adresi:

Niğde Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası 1. Kat

Merkez Yerleşkesi Bor yolu üzeri 51240 (Kampus) / NİĞDE

Bilgi İçin Telefon: 0 388 225 43 22 – 225 43 30 – 225 27 54

Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybeder. Yerlerine yedek listeden sınavı kazanan adayların kayıtları yapılır.
kabul ve taahhüt eder.
T.C.
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞܒNDEN
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından “Niğde Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8. ve 13/3(b) Maddeleri uyarınca 2014-2015
Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen Anabilim Dalları Tezsiz Yüksek
Lisans II. Öğretim Programlarına öğrenci alınacaktır.
BAŞVURULAR ENSTİTÜMÜZ WEB SAYFASINDAN ONLİNE YAPILACAKTIR
Anabilim Dalı Bilim Dalı Kontenjan
İşletme
Üretim Yönetimi ve Pazarlama 25
Muhasebe – Finansman 25
Yönetim ve Organizasyon 25
Kamu Yönetimi - 25
Sağlık Kurumları İşletmeciliği - 25
Başvuru İçin Gerekli Şartlar:
Lisans mezunu olmak, (Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması
durumunda Yükseköğretim Kurulu’nca verilmiş denklik belgesi alınması zorunludur.)
Diğer Şartlar
1. Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim programlarının açılabilmesi için ilgili programa en
az 20 öğrencinin kayıt yaptırması gerekmektedir. Belirtilen sayıda öğrencinin kayıt
yaptırmaması halinde ilgili program açılmayabilir.
2. Adaylar yalnızca tek Anabilim Dalına/Bilim Dalına müracaat edebilirler.