Üniversitemize, aşağıdaki alanlarda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı - Bahar Dönemi’nde öğrenci alım şartları ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.
PROGRAMIN ADI SÜRE (Dönem) ÜCRET KONTENJANLAR
Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı 4 8,000TL + KDV 2
Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı 8 12,000TL + KDV 2
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bütünleşik Doktora Programı 10 15,000TL + KDV 1

NOT: Ücretler belirtilen süreler boyunca sabit kalacaktır. Süresi içinde bitiril(e)meyen programlar için o yılın tez danışmanlık ücretleri uygulanır.
LİSANSÜSTÜ PROGRAM İNDİRİMLERİ
İndirim Türü İndirim % Not
ALES 75 puan ve üzeri % 50 Yüksek Lisans Başvuruları için geçerlidir.
Lisans not ortalaması 3.00 ve üzeri % 50
ALES 75 puan ve üzeri % 30 Doktora Başvuruları için geçerlidir.
Yüksek Lisans not ortalaması 3.75 ve üzeri % 50
YDS 70 puan ve üzeri % 20

ÖNEMLİ TARİHLER
SON BAŞVURU TARİHİ 26 OCAK 2015 – Saat 17.00’a kadar
MÜLAKAT 27 OCAK 2015 - Saat 10.00
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 02 ŞUBAT 2015
KAYIT TARİtezlHİ 03 ŞUBAT - 09 ŞUBAT 2015 tarihleri arası
NOT: Adaylar kayıt için şahsen başvuracaklardır. Postayla kayıt başvurusu kabul edilmez

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ
ALES % 50
NOT ORTALAMASI % 25
YABANCI DİL % 15
MÜLAKAT % 10

Programlar hakkında bilgi için: Moleküler Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Başvuru formu ve ayrıntılı bilgi için: [email protected] yada [email protected]