Merhaba, bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.
Likert tipi bir ölçekte sonucun ortalamasının 2.15 standart sapmasının da 0.95 olduğu durumda sonuç 2'ye yorumlanabilir mi? Neye yorumlanması gerekmektedir?