Uluslararası ilişkiler mezunuyum tarihten yüksek lisans yapmak istiyorum(yakın çağ )bilim sınavında nasıl sorular gelir