YLSY SIKÇA SORULAN SORULAR

YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme
ve Yerleştirme) nedir?
Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır.

YLSY'nin amacı nedir?

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji transferini gerçekleştirmeye yönelik olarak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavla burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi suretiyle üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktır.

YLSY bursu hangi öğrenim aşamalarını kapsar?

YLSY kapsamında sadece yüksek lisans, sadece doktora ya da yüksek lisans ve doktora öğrenimi görülebilir. Üniversiteler adına öğrenim görenlerin doktora derecesi, diğer kamu kurumları adına öğrenim görenlerin yüksek lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlaması gerekmektedir. (Kamu kurumları adına öğrenim görenler, kurumlarının izin vermesi halinde doktora öğrenimi görebilirler.)

Yurt dışında geçirilen süreler memuriyette geçmiş sayılır mı?

Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla (yüksek lisans ve doktora) geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Mecburi hizmet süresi ne kadardır?

Öğrenciler adına öğrenim gördükleri kurumlarda;
a. Yurt içinde burslu olarak eğitim gördükleri süre kadar,
b. Yurt dışında burslu olarak eğitim gördükleri sürenin iki katı kadar süre mecburi
hizmetle yükümlü olurlar.

Hangi ülkelerde öğrenim görülebilir?

YLSY kapsamında dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde öğrenim görülebilmektedir. Öğrenim görülebilecek ülkeler her yıl yayımlanan YLSY Kılavuzları ile belirlenmektedir.


Hangi üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görülebilir?

Öğrenim görülebilecek üniversitelerin Bakanlığımız ve YÖK'ün kabul ettiği Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World University Rankings-Top Universities ve University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az birinde son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 (beş yüz) içerisinde bulunması gerekmektedir.

Başvuru şartları nelerdir?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. En az lisans mezunu olmak,
c. Lisans mezuniyet notu en az 2.50 / 65 olmak,
d. 2016 YLSY İçin 1986 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,e. 2013 Sonbahar, 2014 İlkbahar-Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar ve 2016 İlkbahar dönemlerinde yapılan ALES'e, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak, (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir),
f. Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,
g. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak,
askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),
h. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye'nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir).

NOT: Başvuru şartları, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.

Hangi sistemde düzenlenmiş transkriptle başvurulabilir?

Adaylar 4'lük ya da 100'lük sistemde düzenlenmiş transkriptlerle başvurularını yapabilirler. 4'lük sistemde düzenlenmiş transkriptle başvuran adayların lisans mezuniyet notları, 100'lük sisteme YÖK'ün 4'lük Sistemdeki Notların 100'lük Sistemdeki Karşılıkları tablosuna göre ÖSYM tarafından çevrilir.


Yurt dışı bursu nedir, miktarı ne kadardır?

Burs miktarları için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskile...150502-6-1.pdf

Tamamı: YLSY Sıkça Sorulan 46 Soru ve Ülkelere Göre Burs Miktarı | Akademik Personel 2016-2017