DUYURU
(31 Aralık 2013)

2013 YLSY-Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması

Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayların Yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sonuçlarını rbo.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

2013 YLSY Yerleştirme Sonuçları için Tıklayınız.

Asıl olarak yerleşen adayların istenilen belgeleri elden veya posta/kargo yolu ile en geç 17 Ocak 2014 tarihi mesai bitimine kadar, Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün evrak kaydında olacak şekilde ulaştırmaları gerekmektedir. Asıl adaylar belgelerini belirtilen tarihe kadar Bakanlığımıza ulaştırmadığı takdirde bursluluk hakkından vazgeçmiş sayılacak ve yedek adaylar çağrılacaktır.

Asıl adaylardan boşalan kontenjanlara yerleşemeye hak kazanan yedek adaylar 24 Ocak 2014 tarihinde ogm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

İstenilen Belgeler:
1. Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi
2. Transkript belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi
3. 6 adet fotoğraf (adı-soyadı yazılı ve kapalı zarf içerisinde)
4. Nüfus cüzdanı örneği
5. Yüklenme senedi
6. Kefalet senedi
7. Kefillerin çalışma belgesi
8. Kefillerin nüfus kayıt örneği
9. Sağlık kurulu raporu
10. Askerlik durum belgesi
11. Bilgi formu

NOT: İstenilen belgelere ilişkin açıklamalar 06 Ocak 2014 tarihinde rbo.meb.gov.tr internet adresinde adayların kişisel sayfalarından duyurulacaktır.

Adaylara duyurulur.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü*-2013 YLSY-Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanması