Sayfa 1 - Toplam 5 123 ... SonSon
Bulunan 1 den 10 - Toplam 42
Ağaç Şeklinde Aç12Beğeni

2013 YLSY- Eğitim-Sen'in Yurtdışı Lisansüstü Mülakatına Dava Açması

YLSY - 2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Bursu Forumunda 2013 YLSY- Eğitim-Sen'in Yurtdışı Lisansüstü Mülakatına Dava Açması Konusunu İncelemektesiniz

Merhaba, Eğitim-Sen 2013 Ylsy için danıştay nezdinde dava açmış. Dava dilekçesi de ilgili haberde yer ...

 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  04-2013
  Mesaj
  28

  2013 YLSY- Eğitim-Sen'in Yurtdışı Lisansüstü Mülakatına Dava Açması

  Merhaba,

  Eğitim-Sen 2013 Ylsy için danıştay nezdinde dava açmış. Dava dilekçesi de ilgili haberde yer alıyor. Ben dilekçenin önemli kısımdan alıntı yapacağım. Hukuk okuyan veya bu konuda bilgi sahibi olan diğer arkadaşlarımızın konu hakkında değerli fikirlerini sunmalarını rica etmekteyim. İlgilenenlere duyurulur.
  Yurtdışı Lisansüstü Mülakatına Dava

  ''Bilindiği üzere, sözlü sınav uygulaması, denetimi neredeyse imkânsız olan, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı bulunan ve uygulamada birçok haksızlığı beraberinde getiren, objektiflikten en uzak ve suistimale en açık sınav şeklidir. Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında ve emsal yargı kararlarının gerekçelerinde belirtildiği üzere; sözlü sınav uygulamasına yer verildiği takdirde, sözlü sınav usulü ve kriterlerinin genel düzenleyici işlemlerle açık ve net bir biçimde belirlenmesi, mülakat merciinin adaylara eşit ve tarafsız yaklaşıp yaklaşmadığı, sonuç gerekçelerinin somut değerlendirmeyi esas alıp almadığı ve de kendilerine verilen takdir hakkının hukuka ve kamu yararına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu hususta objektif değerlendirmenin imkansızlığı sebebiyle uygulama sürecinde büyük sıkıntıların ve haksızlıkların yaşanacağı, telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı muhakkaktır.

  Mülakat mercii tarafından en azından bir değerlendirme formunda hangi soruya hangi gerekçe ile hangi notun takdir edildiğinin gösterilmesi gerekirken, iptali istenilen madde ile sadece komisyon üyeleri tarafından takdir edilen puanların aritmetik ortalamasının alınacağından ve yerleştirme puanının hesabında sözlü sınav puanının %40’ının değerlendirmeye esas alınacağından söz edilmiştir. Bu konuda matbu bir formun dahi hazırlanmasına gerek görülmemiştir.

  Sözlü sınav uygulamalarında, sınava katılan adayların kaderi komisyon üyelerinin takdir hakkına bırakılmaktadır. Bu takdir hakkının keyfi ve siyasi amaçlarla kullanılması ise ne yazık ki imkan dahilindedir. Günümüzde sözlü sınav uygulamasından dolayı, kamuda görevini en iyi şekilde yapacak kariyer ve liyakate sahip kişilerin keyfi ve siyasi uygulamalar neticesinde hak ettiği kadrolarda bulunamadığı bilinen bir gerçektir. Denetimi zor olan ve tamamen kişiye özel uygulamalarla yapılan sözlü sınavların ne denli objektiflikten uzak olduğu, yıllardır sözlü sınavların iptali için açılan bireysel ve genel davalardan anlaşılabilmektedir. Yazılı sınavlar sonucunda yeterliliğini kanıtlamış olan kişilerin yazılı sınava ek olarak sözlü sınava tabi tutulması sınava giren adaylar arasındaki fırsat eşitliğini zedeleyecektir. Bakanlıkça yapılan yazılı sınavların büyük bir çoğunluğunda dahi hatalı sorular sebebi ile sınav iptalleri yaşanırken, sözlü sınavlarda ne gibi hukuki sorunların yaşanacağını kestirmek zor değildir.

  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2008/774 YD. İtiraz Nolu kararında, sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Danıştay Onikinci Dairesi verdiği kararda, sözlü sınav komisyon üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması ve ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedenleriyle davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulunmamıştır. Sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi günümüzde mümkün olduğundan bu imkânın kullanılmaması da hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi zedelemektedir. Bu bağlamda, sözlü ve görüntülü kayıt imkânı varken bu teknolojik imkanların kullanılması, ayrıca sözlü sınav komisyon üyelerinin soru ve cevaplarının tutanağa geçirilmesi, sözlü sınavda komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konulması, sınav öncesinde soruların ve cevaplarının hazırlanmış olması gerekmektedir. Yüksek mahkeme kararlarından da anlaşılacağı üzere, sözlü sınavların denetiminin sıkı bir biçimde yapılması zorunluluktur. Ancak, dava konusu düzenlemede, objektiflik denetimini sağlamaya yönelik hiçbir önlem alınmadığı açıkça görülmektedir.

  Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek adayların seçiminde sözlü sınav uygulamasına ilk kez 2013-YLSY Kılavuzu’nda yer verilmiştir. Daha önceki Kılavuzlarda sözlü sınav uygulaması bulunmamaktadır. Ekte sunduğumuz 2012-YLSY Kılavuzu’nun 3.YERLEŞTİRME başlıklı kısmında; 3.1-“Yerleştirme işlemi adayların ALES puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısı kadar yapılacaktır.” denilmiştir. 2013-YLSY Kılavuzu’nda ise 4.4-“ALES puanının %40'ı, sözlü sınav puanının %40'ı ile mezuniyet notunun %20'si dikkate alınarak yerleştirme puanı hesaplanacaktır.” denilerek bu alanda ilk kez sözlü sınav uygulaması getirilmiştir. 2013 yılında ilk kez getirilen ve hukuka aykırı olan sözlü sınav uygulamasının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali hakkaniyet gereğidir.

  2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2 numaralı bendinde; “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” denilmektedir. Ayrıca 27. maddesinin 4 numaralı bendi, “Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16. maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.” hükmüne amirdir. Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuracak adaylar, tercihlerini 22/11/2013-30/11/2013 tarihleri arasında yapmış olup, 16-27 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde yapılacak olan sözlü sınava çağrılacaklardır. Dava konusu edilen Kılavuz maddesi ile getirilen sözlü sınav uygulaması açıkça hukuka aykırı olduğundan ve söz konusu madde sebebi ile adaylar açısından ileride telafisi güç veya imkânsız zararların doğacağı aşikâr bulunduğundan dolayı; 27. maddede aranılan şartların da oluştuğu dikkate alınarak, davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararın verilmesi gerekmektedir. Takdir mahkemenizindir. ''

 2. #2
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  07-2013
  Mesaj
  88
  Alıntı jandro Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Merhaba,

  Eğitim-Sen 2013 Ylsy için danıştay nezdinde dava açmış. Dava dilekçesi de ilgili haberde yer alıyor. Ben dilekçenin önemli kısımdan alıntı yapacağım. Hukuk okuyan veya bu konuda bilgi sahibi olan diğer arkadaşlarımızın konu hakkında değerli fikirlerini sunmalarını rica etmekteyim. İlgilenenlere duyurulur.
  Yurtdışı Lisansüstü Mülakatına Dava
  Sizce bu alımların durdurulması bir hafta kalmışken mümkün müdür? İlk kılavuz yayınlandığında burda bir arkadaşımız da uğraşmıştı ama avukat ona bir sonuç alınamayacağını söylemişti.
  http://www.akademikpersonel.org/ylsy...t-gorusme.html

  Bilemedim şimdi ne olacak ?

 3. #3
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  11-2013
  Mesaj
  33
  mülakat hiç olmamalıydı...

 4. #4
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  04-2011
  Mesaj
  15
  arkadasım sesin burda duyulmaz. Facedeki gruplarda özelikle YLSY 2013 de yazarsan epey aktifler.

  - - - Güncellendi - - -

  arkadasım sesin burda duyulmaz. Facedeki gruplarda özelikle YLSY 2013 de yazarsan epey aktifler.
  Alıntı jandro Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Merhaba,

  Eğitim-Sen 2013 Ylsy için danıştay nezdinde dava açmış. Dava dilekçesi de ilgili haberde yer alıyor. Ben dilekçenin önemli kısımdan alıntı yapacağım. Hukuk okuyan veya bu konuda bilgi sahibi olan diğer arkadaşlarımızın konu hakkında değerli fikirlerini sunmalarını rica etmekteyim. İlgilenenlere duyurulur.
  Yurtdışı Lisansüstü Mülakatına Dava

  ''Bilindiği üzere, sözlü sınav uygulaması, denetimi neredeyse imkânsız olan, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı bulunan ve uygulamada birçok haksızlığı beraberinde getiren, objektiflikten en uzak ve suistimale en açık sınav şeklidir. Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında ve emsal yargı kararlarının gerekçelerinde belirtildiği üzere; sözlü sınav uygulamasına yer verildiği takdirde, sözlü sınav usulü ve kriterlerinin genel düzenleyici işlemlerle açık ve net bir biçimde belirlenmesi, mülakat merciinin adaylara eşit ve tarafsız yaklaşıp yaklaşmadığı, sonuç gerekçelerinin somut değerlendirmeyi esas alıp almadığı ve de kendilerine verilen takdir hakkının hukuka ve kamu yararına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu hususta objektif değerlendirmenin imkansızlığı sebebiyle uygulama sürecinde büyük sıkıntıların ve haksızlıkların yaşanacağı, telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı muhakkaktır.

  Mülakat mercii tarafından en azından bir değerlendirme formunda hangi soruya hangi gerekçe ile hangi notun takdir edildiğinin gösterilmesi gerekirken, iptali istenilen madde ile sadece komisyon üyeleri tarafından takdir edilen puanların aritmetik ortalamasının alınacağından ve yerleştirme puanının hesabında sözlü sınav puanının %40’ının değerlendirmeye esas alınacağından söz edilmiştir. Bu konuda matbu bir formun dahi hazırlanmasına gerek görülmemiştir.

  Sözlü sınav uygulamalarında, sınava katılan adayların kaderi komisyon üyelerinin takdir hakkına bırakılmaktadır. Bu takdir hakkının keyfi ve siyasi amaçlarla kullanılması ise ne yazık ki imkan dahilindedir. Günümüzde sözlü sınav uygulamasından dolayı, kamuda görevini en iyi şekilde yapacak kariyer ve liyakate sahip kişilerin keyfi ve siyasi uygulamalar neticesinde hak ettiği kadrolarda bulunamadığı bilinen bir gerçektir. Denetimi zor olan ve tamamen kişiye özel uygulamalarla yapılan sözlü sınavların ne denli objektiflikten uzak olduğu, yıllardır sözlü sınavların iptali için açılan bireysel ve genel davalardan anlaşılabilmektedir. Yazılı sınavlar sonucunda yeterliliğini kanıtlamış olan kişilerin yazılı sınava ek olarak sözlü sınava tabi tutulması sınava giren adaylar arasındaki fırsat eşitliğini zedeleyecektir. Bakanlıkça yapılan yazılı sınavların büyük bir çoğunluğunda dahi hatalı sorular sebebi ile sınav iptalleri yaşanırken, sözlü sınavlarda ne gibi hukuki sorunların yaşanacağını kestirmek zor değildir.

  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2008/774 YD. İtiraz Nolu kararında, sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Danıştay Onikinci Dairesi verdiği kararda, sözlü sınav komisyon üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması ve ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedenleriyle davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulunmamıştır. Sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi günümüzde mümkün olduğundan bu imkânın kullanılmaması da hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi zedelemektedir. Bu bağlamda, sözlü ve görüntülü kayıt imkânı varken bu teknolojik imkanların kullanılması, ayrıca sözlü sınav komisyon üyelerinin soru ve cevaplarının tutanağa geçirilmesi, sözlü sınavda komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konulması, sınav öncesinde soruların ve cevaplarının hazırlanmış olması gerekmektedir. Yüksek mahkeme kararlarından da anlaşılacağı üzere, sözlü sınavların denetiminin sıkı bir biçimde yapılması zorunluluktur. Ancak, dava konusu düzenlemede, objektiflik denetimini sağlamaya yönelik hiçbir önlem alınmadığı açıkça görülmektedir.

  Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek adayların seçiminde sözlü sınav uygulamasına ilk kez 2013-YLSY Kılavuzu’nda yer verilmiştir. Daha önceki Kılavuzlarda sözlü sınav uygulaması bulunmamaktadır. Ekte sunduğumuz 2012-YLSY Kılavuzu’nun 3.YERLEŞTİRME başlıklı kısmında; 3.1-“Yerleştirme işlemi adayların ALES puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısı kadar yapılacaktır.” denilmiştir. 2013-YLSY Kılavuzu’nda ise 4.4-“ALES puanının %40'ı, sözlü sınav puanının %40'ı ile mezuniyet notunun %20'si dikkate alınarak yerleştirme puanı hesaplanacaktır.” denilerek bu alanda ilk kez sözlü sınav uygulaması getirilmiştir. 2013 yılında ilk kez getirilen ve hukuka aykırı olan sözlü sınav uygulamasının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali hakkaniyet gereğidir.

  2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2 numaralı bendinde; “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” denilmektedir. Ayrıca 27. maddesinin 4 numaralı bendi, “Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16. maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.” hükmüne amirdir. Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuracak adaylar, tercihlerini 22/11/2013-30/11/2013 tarihleri arasında yapmış olup, 16-27 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde yapılacak olan sözlü sınava çağrılacaklardır. Dava konusu edilen Kılavuz maddesi ile getirilen sözlü sınav uygulaması açıkça hukuka aykırı olduğundan ve söz konusu madde sebebi ile adaylar açısından ileride telafisi güç veya imkânsız zararların doğacağı aşikâr bulunduğundan dolayı; 27. maddede aranılan şartların da oluştuğu dikkate alınarak, davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararın verilmesi gerekmektedir. Takdir mahkemenizindir. ''

 5. #5
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  04-2013
  Mesaj
  28
  Benim facebook hesabım yok. İlgilenen arkadaşlar ilgili yerlerde paylaşsınlar. Ayrıca hukuki bir bilgim de yok o yüzden alakası olanlardan rica ettim, süreç ne olur, iptal edilir mi? diye.

 6. #6
  Doktora
  Üyelik Tarihi
  11-2012
  Mesaj
  284
  Nasıl olacak şimdi, bu davanın sonucu ne zaman belli olur ki, davanın reddi ya da durdurmasına hemen karar verilebilir mi acaba, sonuçta mülakatlara da 1 hafta falan kaldı. Yoksa bu iş uzar gider mi.

 7. #7
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  12-2013
  Mesaj
  19
  Hocam rahatsız ediyorum kusura bakmayın teşekkür ederim öncellikle göstermiş olduğunuz hassasiyetten ötürü. Gerçekten de olmaması gereken bir şeydi mülakat fakat şu aşamada sizce mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı olası mıdır? Varsayalım ki durdurma kararı çıktı peki ne olacak acaba? tekrardan bir tercih sürecine mi gideceğiz yoksa ilk sıradan mülakata çağrılan arkadaşlar direkt yerleştirilecekler mi? Tekrardan ilginizden dolayı teşekkür ediyorum.

 8. #8
  Asistan
  Üyelik Tarihi
  07-2013
  Mesaj
  79
  Bence, öncelikle, kılavuz maddesinin iptal edilip edilmeyeceği kesin olmamakla birlikte iptali daha olası görünüyor.

  İmtihan evrakı tabirinden eğer yazılı sınav olması gerekliliği sonucunu çıkartırlarsa kuvvetle muhtemel YDK ve ardından iptal kararı verilecektir. Ancak bu mutlak olarak çıkarılacak bi sonuç da değil, ki daha öncesinde mülakatla ilgili verilen kararda bu husus vurgulanmamış yoksa MEB o süreçten sonra yazılı sınav yapmaya başlamak durumunda kalırdı. Yani bütün mesele karar verenlerin yorumuna kalmış.

  Eğer YDK veya iptal kararı verilecek olursa; eğer bu karar mülakattan sonra verilir ise bir şekilde karar dolanılıp başka bir usulle dahi olsa yine mülakatta başarılı olanları göndereceklerdir, ki önceki karar sonrası dönem bu tahmini doğruluyor.

  Yok eğer karar mülakatlardan önce verilecek olursa, ki bu düşük bir ihtimal, bu halde ya sadece ALES yahut ALES+Not Ortalaması hesap edilerek bir seçim yapılacağı kanaatindeyim.  Alıntı jandro Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Merhaba,

  Eğitim-Sen 2013 Ylsy için danıştay nezdinde dava açmış. Dava dilekçesi de ilgili haberde yer alıyor. Ben dilekçenin önemli kısımdan alıntı yapacağım. Hukuk okuyan veya bu konuda bilgi sahibi olan diğer arkadaşlarımızın konu hakkında değerli fikirlerini sunmalarını rica etmekteyim. İlgilenenlere duyurulur.
  Yurtdışı Lisansüstü Mülakatına Dava

  ''Bilindiği üzere, sözlü sınav uygulaması, denetimi neredeyse imkânsız olan, kariyer ve liyakat ilkelerine aykırı bulunan ve uygulamada birçok haksızlığı beraberinde getiren, objektiflikten en uzak ve suistimale en açık sınav şeklidir. Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında ve emsal yargı kararlarının gerekçelerinde belirtildiği üzere; sözlü sınav uygulamasına yer verildiği takdirde, sözlü sınav usulü ve kriterlerinin genel düzenleyici işlemlerle açık ve net bir biçimde belirlenmesi, mülakat merciinin adaylara eşit ve tarafsız yaklaşıp yaklaşmadığı, sonuç gerekçelerinin somut değerlendirmeyi esas alıp almadığı ve de kendilerine verilen takdir hakkının hukuka ve kamu yararına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı hususlarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak, bu hususta objektif değerlendirmenin imkansızlığı sebebiyle uygulama sürecinde büyük sıkıntıların ve haksızlıkların yaşanacağı, telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı muhakkaktır.

  Mülakat mercii tarafından en azından bir değerlendirme formunda hangi soruya hangi gerekçe ile hangi notun takdir edildiğinin gösterilmesi gerekirken, iptali istenilen madde ile sadece komisyon üyeleri tarafından takdir edilen puanların aritmetik ortalamasının alınacağından ve yerleştirme puanının hesabında sözlü sınav puanının %40’ının değerlendirmeye esas alınacağından söz edilmiştir. Bu konuda matbu bir formun dahi hazırlanmasına gerek görülmemiştir.

  Sözlü sınav uygulamalarında, sınava katılan adayların kaderi komisyon üyelerinin takdir hakkına bırakılmaktadır. Bu takdir hakkının keyfi ve siyasi amaçlarla kullanılması ise ne yazık ki imkan dahilindedir. Günümüzde sözlü sınav uygulamasından dolayı, kamuda görevini en iyi şekilde yapacak kariyer ve liyakate sahip kişilerin keyfi ve siyasi uygulamalar neticesinde hak ettiği kadrolarda bulunamadığı bilinen bir gerçektir. Denetimi zor olan ve tamamen kişiye özel uygulamalarla yapılan sözlü sınavların ne denli objektiflikten uzak olduğu, yıllardır sözlü sınavların iptali için açılan bireysel ve genel davalardan anlaşılabilmektedir. Yazılı sınavlar sonucunda yeterliliğini kanıtlamış olan kişilerin yazılı sınava ek olarak sözlü sınava tabi tutulması sınava giren adaylar arasındaki fırsat eşitliğini zedeleyecektir. Bakanlıkça yapılan yazılı sınavların büyük bir çoğunluğunda dahi hatalı sorular sebebi ile sınav iptalleri yaşanırken, sözlü sınavlarda ne gibi hukuki sorunların yaşanacağını kestirmek zor değildir.

  Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun 2008/774 YD. İtiraz Nolu kararında, sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Danıştay Onikinci Dairesi verdiği kararda, sözlü sınav komisyon üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması ve ayrıca sözlü sınavda verilen yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedenleriyle davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulunmamıştır. Sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi günümüzde mümkün olduğundan bu imkânın kullanılmaması da hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi zedelemektedir. Bu bağlamda, sözlü ve görüntülü kayıt imkânı varken bu teknolojik imkanların kullanılması, ayrıca sözlü sınav komisyon üyelerinin soru ve cevaplarının tutanağa geçirilmesi, sözlü sınavda komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konulması, sınav öncesinde soruların ve cevaplarının hazırlanmış olması gerekmektedir. Yüksek mahkeme kararlarından da anlaşılacağı üzere, sözlü sınavların denetiminin sıkı bir biçimde yapılması zorunluluktur. Ancak, dava konusu düzenlemede, objektiflik denetimini sağlamaya yönelik hiçbir önlem alınmadığı açıkça görülmektedir.

  Yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek adayların seçiminde sözlü sınav uygulamasına ilk kez 2013-YLSY Kılavuzu’nda yer verilmiştir. Daha önceki Kılavuzlarda sözlü sınav uygulaması bulunmamaktadır. Ekte sunduğumuz 2012-YLSY Kılavuzu’nun 3.YERLEŞTİRME başlıklı kısmında; 3.1-“Yerleştirme işlemi adayların ALES puanları esas alınarak ve en yüksek puandan başlamak üzere kontenjan sayısı kadar yapılacaktır.” denilmiştir. 2013-YLSY Kılavuzu’nda ise 4.4-“ALES puanının %40'ı, sözlü sınav puanının %40'ı ile mezuniyet notunun %20'si dikkate alınarak yerleştirme puanı hesaplanacaktır.” denilerek bu alanda ilk kez sözlü sınav uygulaması getirilmiştir. 2013 yılında ilk kez getirilen ve hukuka aykırı olan sözlü sınav uygulamasının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali hakkaniyet gereğidir.

  2577 sayılı Yasanın 27. maddesinin 2 numaralı bendinde; “İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler.” denilmektedir. Ayrıca 27. maddesinin 4 numaralı bendi, “Yürütmenin durdurulması istemli davalarda 16. maddede yazılı süreler kısaltılabileceği gibi, tebliğin memur eliyle yapılmasına da karar verilebilir.” hükmüne amirdir. Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuracak adaylar, tercihlerini 22/11/2013-30/11/2013 tarihleri arasında yapmış olup, 16-27 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara Başkent Öğretmenevi'nde yapılacak olan sözlü sınava çağrılacaklardır. Dava konusu edilen Kılavuz maddesi ile getirilen sözlü sınav uygulaması açıkça hukuka aykırı olduğundan ve söz konusu madde sebebi ile adaylar açısından ileride telafisi güç veya imkânsız zararların doğacağı aşikâr bulunduğundan dolayı; 27. maddede aranılan şartların da oluştuğu dikkate alınarak, davalı idarenin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulması kararın verilmesi gerekmektedir. Takdir mahkemenizindir. ''

 9. #9
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  05-2013
  Mesaj
  20
  Danıştayın yürütmeyi durdurma yetkisi var mıdır? Bu konuda yanilmiyorsam 2006 da bir iptal olmustu ama hangi mahkeme yapti hatirlayamadim.

 10. #10
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  11-2013
  Mesaj
  70
  Evet iptal olabilir ancak bu sadece puanı yüksek olanlara yarıyacak 3 katı kişi cagırılması puanların düşmesine neden olmustu ayrıca alesin zor olmasıyla dengelenmiş olmustu alımlarda tabi yine sorunlar var ayrıca çogu sınavda mülakaat var ve ösym atanmasıyla 3 kişi çağırılma durumundan dolayı iptal edilmeme durumuda olabilir...

Sayfa 1 - Toplam 5 123 ... SonSon

Benzer Konular

 1. MEB - Eğitim Fakültesi Mezunları YLSY 2013
  YLSY Hakkında Sorularınız ve Cevapları forum içinde, yazan Liduvina
  Cevap: 10
  Son Mesaj: 22-12-2013, 21:31
 2. Aksaray Üniversitesi; Çok Engelliler Eğitimi, mülakatına kimler hak kazandı?
  YLSY - 2014 Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Bursu forum içinde, yazan emir_han
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 09-12-2013, 19:14
 3. KPSS-2013/1 Hakkında İlk Dava Açıldı
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 26-06-2013, 15:22
 4. Aksaray Üniversitesi 2012-2013 Eğitim Öğretim yılı 2012-2013 Bahar yarıyılı lisansüstü ilanı
  Yüksek Lisans ve Doktora İlanları 2012-2013 Bahar Dönemi forum içinde, yazan nonova
  Cevap: 3
  Son Mesaj: 04-02-2013, 16:11
 5. Eğitim-İş'ten YÖK'ün Yurtdışı Öğrenci Kabulune Dava
  Güncel Eğitim Haberleri forum içinde, yazan Nazmi
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 09-09-2011, 14:51

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git