Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüksek lisans ve doktora yapmak üzere İngiltere ve Amerika Birleşik Devleti’ne gönderilen öğrenciler inanılmaz büyük bir sıkıntı yaşamaktadır. MEB YAKLAŞIK ÜÇ AYDIR BU ÖĞRENCİLERİN BURSLARINI GÖNDERMEMEKTEDİR. Yetişmekte olan ülkemizin beyinleri yabancı ülkelerde ser-sefil bir duruma bırakılmış bulunmaktadır.

MEB’e veya yurt dışındaki Eğitim Müşavirliklerine ulaşabilen öğrenciler bugün yarın sorunlarınız çözülecek denilerek savsaklanmakta, ya da kurumlar suçu birbirinin üstüne atarak işin içinden sıyrılmaya çalışmakta veya öğrencilerin telefonlarına çıkmayarak beyinlerimizi yaban ülkelerde heder etmektedirler.

Sendikamıza gönderilen e-postalardan MEB burslusu olarak yüksek lisans ve doktora yapmak üzere İngiltere ve Amerika’ya gönderilen öğrenciler üç aydan beri aç yaşadıklarını, okul taksitleri gönderilmediği için kayıtlarını yenileyemedikleri anlaşılmaktadır. Hatta bazı öğrencilerin bursları vaktinde gönderilmediği için okul taksitlerini yatıramadıklarından okullarından atıldıkları belirtilmektedir. Bir kısmı da ev kiralarını ödeyemediklerinden sokağa atılmayla karşı karşıya bulunduklarını ifade etmektedirler.

Yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin önemli bir bölümüne üç aydan beri para gönderilmezken, gönderilenlere de yeterli miktarda para gönderilmediğinden maddi sıkıntı çektikleri anlaşılmaktadır. Nitekim öğrencilerin bir kısmı geçimlerini sağlamak için öğrencilikleri yanında çocuk baktıkları ve restoranlarda çalıştıkları bilinmektedir.
Milli Eğitim Bakanı Ömer Çelik olaya hemen el koyarak bu rezalete son verdirmelidir. Gençlerimizi MEB’in beceriksizliğine ve vurdumduymazlığına kurban etmek yanlışların en büyüğüdür. Bu rezaleti görmezlikten gelmeyeceğimizi ve durumu yakından takip edeceğimizi MEB’in bilmesini istiyoruz.


Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan
Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen
İstanbul İl Başkanı