Bu sınav yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayili Devlet Memurları Kanunu (Aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dahil), 926 sayili Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu, 2914 sayili Yüksekögretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanların, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tâbi sözlesmeli personelin katıldığı sınavdır.