1. Kelime bilgisi ve dilbilgisi bölümü (Grammar & Vocabulary)
Toplam 15 puandır. Bu bölümde; 5 soruluk kelime bilgisi (vocabulary) : isim (noun), sıfat (adjective), zarf (adverb) ve öbeksi eylem (phrasal verb) biçiminde kelimeler sorulmaktadır. 3 soruluk zaman bilgisi (Tenses), 2 soruluk edat (prepositions) : İngilizcedeki birlikte kullanım (collocation) bilgisini ölçmeyi hedefler, 5 soruluk bağlaçlar (Conjunctions) ve diğer konular test edilmektedir.

2. Cloze Test bölümü
Toplam 10 puandır. Bu bölümde 2 adet paragraf verilmektedir. Bu paragrafların her birinde 5'er adet boşluk bulunur. Adaylar bu boşluklara gelecek kelime ya da kelime gruplarını çoktan seçmeli sorulara cevap vererek bulurlar.

3. Cümle Tamamlama bölümü (Sentence Completion)
Toplam 10 puandır. Bu bölümde 10 adet cümle yarım bırakılarak verilmiştir. Adaylar bu cümleleri seçeneklerden uygun olanı seçerek tamamlar.

4. Çeviri bölümü (Translation)
Toplam 10 puandır. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce 5'er soru şeklinde uygulanır.

5. Paragraf Tamamlama (Paragraph Completion)
Toplam 6 puandır. 6 kısa paragraftan birer cümle çıkarılarak adayın seçenekler arasında bu cümleyi bulması beklenir.

6. Duruma uygun ifade (Situational Expression)
Toplam 6 puandır. Adayın soruda verilen duruma uygun gelebilecek cümleyi seçenekler arasında bulması beklenir.

7. Anlam bütünlüğünü bozan cümle (Irrelevant Sentence)
Toplam 6 puandır. Adayın, verilen paragrafta numaralandırılan cümlelerin hangisinin paragrafın geneline uymadığını bulması beklenir.

8. Anlamca en yakın cümle (Restatement)
Toplam 6 puandır. Adayın verilen cümlelere en yakın anlamdaki şıkkı işaretlemesi beklenir.

9. Diyalog Tamamlama (Dialogue Completion)
Toplam 6 puandır. Adayın verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere seçeneklerden uygun olanı yerleştirmesi beklenir.

10. Okuma (Reading)
Toplam 25 puandır. Adaya 5 okuma parçası verilir. Her bir okuma parçası ile ilgili 5'er soru sorulur.