Meslek yüksekokullarında çift diploma şansı
Yükseköğretim Kurulu 1+1 çift diploma projesini başlatıyor.

Mesleki ve teknik eğitimde bir ilk gerçekleşiyor, Yükseköğretim Kurulu’nun başlattığı 1+1 çift diploma projesi uygulamaya konuyor. Proje kapsamında, “Uluslararası Ortak Önlisans Programı (UOÖLP)”na katılan meslek yüksekokulu öğrencileri bir yıl Türkiye’de bir yıl yurt dışında eğitim görerek her iki kurumun da diplomasını elde etme şansına sahip olacaklar. Bu proje sonunda meslek yüksekokulu öğrencilerinin İngilizceyi meslek dili olarak kullanmaları hedeflenirken, bir süre sonra iş dünyası için gerekli olan nitelikli eleman ihtiyacının da bu şekilde karşılanması öngörülmektedir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2008 yılı itibari ile Türkiye’deki meslek yüksekokulları ile İngiltere ve ABD’de mesleki ve teknik eğitim veren okullar arasında çift diploma programları oluşturulması yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda ilk aşamada Yükseköğretim Kurulu tarafından ABD’deki Uluslararası Kolejler Birliği (CCID) ve İngiltere’deki Kolejler Birliği (AoC) ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır.

İmzalanan protokoller çerçevesinde 1+1 çift diploma projesi “Uluslararası Ortak Önlisans Programı (UOÖLP)”na katılan ve bu yıl ÖSYM Kılavuzu Tablo 3B’de yer alan meslek yüksekokullarımız, ortakları, programlar ve kontenja


-diploma.jpg


YGS sonucuna göre merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yukarıdaki yükseköğretim önlisans programları, ilk öğrencilerini 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde alacaklardır. Bu programları tercih edecek adayların ÖSYM Kılavuzu Tablo 3B’deki UOÖLP yazan programları işaretlemeleri gerekmektedir.

Bu programa katılacak öğrenciler, ilk yıl İngilizce hazırlık sınıfını takiben bir yıl Türkiye’deki MYO’larda İngilizce mesleki eğitim görecekler ve ikinci yıllarını yurtdışındaki yüksekokullarda tamamlayacaklardır. Bu eğitimin sonunda mezun olan öğrenciler ülkemizdeki yüksekokulların diplomasının yanı sıra yurtdışındaki yüksekokulun diplomasına da sahip olacaklardır. İsteyen mezunlar yurtdışında herhangi bir ülkede lisans eğitimlerine sınavsız olarak devam etme şansını da kazanacaklardır.

Kamuoyuna duyurulur.

Yükseköğretim Kurulu
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği