2010-ÖSYS de Yükseköğretim Kurumlarına Yerleşen ve Ortaöğretim Kurumlarının Sorumluluk Sınavları Sonucunda Mezun Olacak Öğrencilerin Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğü’nün, ortaöğretim kurumlarının sorumluluk sınavlarının eylül ayının ilk haftasında yapılacağı ve daha sonra Eylül ayı içerisinde tekrar bir ek sınav hakkı verileceği belirtilerek, bir programa kayıt hakkı kazanmış ancak mezun olamamış, bu durumdaki adayların kayıt hakkının saklı kalmasına ilişkin yazısı 26.08.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve 31 Ağustos-7 Eylül 2010 tarihleri arasında ortaöğretim kurumundan mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt olamayan ve ortaöğretim sorumluluk sınavı veya ek sınav sonucunda ortaöğretimden mezun olan öğrencilerin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla programların kontenjanları dikkate alınmadan 2010- ÖSYS’de kayıt hakkı kazandıkları programlara kayıt yaptırabilmelerine karar verilmiştir.


2010-DGS ÖSYS de Yükseköğretim Kurumlarına Yerleşen ve Bütünleme, Tek Ders Sınavı Sonucu Mezun Olacak Önlisans Öğrencilerinin Yükseköğretim Kurumlarına Kayıt Tarihleri

2010 Dikey Geçiş Sınavı ile örgün öğretim programlarına yerleştirilen, ancak öğretim kurumlarından tek ders, bütünleme, staj vb nedenlerle mezuniyet işlemlerini tamamlayamadıkları için kazandığı programa kayıt olamamış, bu durumdaki adayların kayıt hakkının saklı kalması konusu, öğrencilerin kayıt tarihleri 26.08.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında görüşülmüş ve 31 Ağustos-7 Eylül 2010 tarihleri arasında kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt olamayan ancak bu tarihten sonra staj tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavını başararak mezuniyet hakkı elde eden öğrencilerin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2010-2011 eğitim öğretim yılı bahar yarı yılı başlangıcına kadar programların kontenjanları dikkate alınmadan 2010- DGS’de kayıt hakkı kazandıkları programlara kayıt yaptırabilmelerine karar verilmiştir.


Yükseköğretim Kurulu
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği