Bu anket; Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde yürütülmekte olan “İnşaat Projelerinde Yaşanan Gecikmelerin Nedenleri ve Etkilerinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Analizi” başlıklı doktora tez çalışması kapsamında yapılmaktadır.

Fazla zamanınızı almayacağını düşündüğümüz anketi, kendi tecrübelerinizi ve gerçekleri yansıtarak doldurmanız, çalışmanın amacına ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır.

Anket; 3 sayfadan ve 2’si cevaplanmadan geçilebilen (19. ve 20. sorular) toplam 20 sorudan oluşmaktadır.

Ankete vereceğiniz cevaplar tamamen gizli tutulacak ve yalnızca akademik amaçla değerlendirilecektir.

Değerli vaktinizi ayırdığınız ve katkı sağladığınız için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.


Ankete katılma linki aşağıdadır:

https://tr.surveymonkey.com/r/SMLSBCH

Bu link sadece bu ankete bağlanmıştır.