Değerli Katılımcı;
Bu anket, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Otel Yöneticiliği Alanında yürütülen '' İnternet Üzerinden Turizm Ürünü Satın Alma Davranışları: X Kuşağı Üzerine Bir Araştırma'' konulu yüksek lisans tezi için hazırlanmıştır. Bu araştırmanın amacı X kuşağı olarak adlandırılan ve günümüzde farklı tüketim alışkanlıkları ve davranış özellikleri ile gittikçe internet kullanımının arttığı yaş grubundaki tüketicilerin, internetten turizm ürünü satın almaya yönelik davranışlarının değerlendirilmesidir.
Ankete zaman ayırarak göstermiş olduğunuz ilgi ve katkı için teşekkür ederim.

https://docs.google.com/forms/d/e/1F...01Tag/viewform