Değerli Öğretmenler;
Bu anket ortaöğretim öğrencilerin devamsızlık nedenlerinin tespitine yönelik bir çalışmadır. Formda yer alan sorulara vereceğiniz samimi cevaplar, hiç şüphesiz elde edilen bilgilerin geçerliliğini ve güvenirliğini arttıracaktır. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Öğretmen anketi http://goo.gl/forms/Nf7KG7QmiM