İyi günler, yüksek lisans tezi için açık uçlu sorulardan oluşan bir veri toplama aracı hazırlamıştım. Ancak zaman kısıtlaması nedeniyle gözden kaçan bir hata var. Şöyle ki bazı sorular ''x, y ve z'yi açıklayınız.'' veya ''x ve y nedir ? Aralarında fark var mıdır ?'' biçiminde. Bulgular kısmında bunların sonuçlarını ayrı ayrı sunmam mümkün mü yoksa her soru için tek bir veri mi hazırlamam gerekli ?

Artık düzeltme imkanı kalmadığı için iki yöntemden birini kullanmam gerekiyor. Literatürde az da olsa bu tip çoklu sorular var ancak her soru için tek bir bulgu sunulmuş. Diğer yöntem daha doğru geliyor ancak bu tip bir çalışmaya rastlamadım.