Forumu gezerken birçok arkadaşın intihal ile ilgili bir konuda yanlış bilgiye sahip olduğunu farkettim. Düzeltmek için kısaca yazmak istedim. Yök'ün intihal raporu sunma zorunluluğu getirmesi ile birlikte lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenciler mecburen intihal nedir, intihale nasıl dikkat edilir gibi konularda yoğunlaşmaya başladılar. Raporu alırken intihal oranı yüksek çıktı, nasıl düşürebilirim şeklinde cümle kurmaktadırlar. Bu doğru değil.

İntihal oranı değil, benzerlik oranı

Raporda yazan sonuç, intihal oranı değil, benzerlik oranıdır. Bilindiği üzere intihalin en küçüğü bile suç teşkil etmektedir. Turnitin ya da iThenticate raporlarında dikkat edilirse üzerinde similarity index yazar. İntihal, benzerliğin olduğu yerde olması muhtemeldir. Ancak, intihalin yapılıp yapılmadığı bazen benzerlik oranı ile de anlaşılamayabilir.

%20 benzerlik oranı
Tükiye'deki üniversitelerde genelde oran %20 olarak kabul edilir. Peki bu oran neyin oranıdır. Yazdığımız tezde mutlaka alıntı yapmamız gerekir. Alıntı yapmadan tezi yazmanın anlamı yok. %20 alıntı yapacağımız orandır. Tezin özgün olması, yazan kişinin düşüncelerini içermesi için bu oran getirilmiştir. Genelde öğrenciler bu oranı diğer tezlerden kopyalama sınırı olarak algılamaktadır.