Araltırmanın başında kaynakları Jabref ile düzenlemek, tez ve makale yazımında büyük kolaylık sağlıyor. Bütün kaynaklarınız düzenli bir şekilde tek bir yerde. Latex, jabref ile uyumlu ama, office word ile kullanmak için zotero kurmak gerekiyor.