T.C.

Amasya Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi Alımı İlanı

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsüne “12.12.2006 tarih 26374 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 02.06.2007 tarihinde yayımlanan Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında aşağıda belirtilen Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır. Programa Alınan Öğrenciler 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında yeniden yayımlanacak Amasya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğine tabi olacaklardır.


Başvuru Şartları ve Değerlendirme

Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından ALES'e eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer bir puan almış olmalıdır. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının sayısal değerinin %60’ı, lisans not ortalamasının (100’lük sisteme göre) %20’si, mülakat notunun %20’si alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir.

Başvuruda İstenecek Belgeler*

1. Lisans Mezuniyet Belgesi fotokopisi

2. Onaylı Lisans not belgesi (Transkript)

3. ALES Sonuç Belgesi

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

6. Başvuru Formu (Üniversitemiz web adresinden alınacaktır).

7. Herhangi bir yerde çalışıyor ise, kurumundan alacakları lisansüstü eğitim yapmasında sakınca görülmediğine ilişkin belge.

8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.

9. Dosya ücreti olarak 30TL’nin Halk Bankası Amasya Şubesi (300) 6000008 (IBAN: TR91 0001 2009 3000 0006 0000 08) hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu.

(*) Kesin kayıt sırasında başvuruda istenen belgelerin asılları veya tasdikli suretleri ile öğrenci harcının yatırıldığına dair banka dekontu istenecektir.

Başvuru Tarihleri ve Sınavlar*Başvurular, Fen Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik evraklı başvurular dikkate alınmayacaktır.

İletişim:

Ömer Kuruçay,

Amasya Üniversitesi,

Fen Bilimleri Enstitüsü Sekreteri,

Sağlık Yüksek Okulu, 05100 AMASYA

Tel: (0358) 2181767/2503

www.amasya.edu.tr http://www.amasya.edu.tr/ilan/fen.asp