• Üniversite Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Eki.12
 • Son Başvuru Tarihi 30.Eki.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Kas.12
 • Giriş Sınav Tarihi 06.Kas.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Kas.12
 • Kadro Derecesi 7

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü veya Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü lisans mezunu olmak ve Eski Türk Edebiyatı alanında doktora yapıyor olmak.

T.C.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile aynı yönetmelikte yapılan değişiklik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları Üniversitemiz web sitesinde (Yaşamınıza Yeni Bir Güneş Doğuyor - Hitit Güneşi.) yayımlanacak olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ


GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR


1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada, ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

3) Atamalar 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca yapılacaktır.

4) Not dönüştürmelerinde YÖK Başkanlığının dönüştürme tabloları dikkate alınacaktır.

5) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.


MUAFİYET

1- a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında Uzman, Öğr.Gör., Arş.Gör.,

Okutman unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim

Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar

Merkezi Sınav (ALES)’den,

2- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise Yabancı Dil koşulundan

muaftır.


BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe (Yaşamınıza Yeni Bir Güneş Doğuyor - Hitit Güneşi adresinde yer alan dilekçe doldurularak başvurulan birim, anabilim dalı, yazışma adresi, telefon numarası ve duyuru detay numarası mutlaka belirtilecektir.)2- Özgeçmiş

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi4- Öğrenim durum belgesi ve not çizelgesi (Transkript) sureti ( ilgili daldan lisans ve gerekiyorsa yüksek lisans/doktora mezuniyet belgesi )

5- Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösterir belge6- İki adet fotoğraf

7- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi8- ALES ve KPDS/ÜDS sonuç belgesi fotokopisi

9- Varsa yayınlanmış eserlerin listesi10- Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)11-Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.NOT: İstenen belgelerin fotokopi olması durumunda Resmi Kurumlarca “ASLI GİBİDİR” yapılarak onaylanması gereklidir.BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.

Başvuru, kadronun ilan edildiği ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. (Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) Belgesi eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.