Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş İlkelerine uygun olarak 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılında Önlisans diploma programına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabul edilecektir.

Kontenjan ve başvuru koşulları için buraya tıklayınız.