Selçuk Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Engin Editor
Engin Editor 13.06.2022
Güncellendi 13/06/2022
Selçuk Üniversitesi Akademik Personel İlanı
Selçuk Üniversitesi Akademik Personel İlanı

Selçuk Üniversitesi akademik personel ilanında farklı bölümlere ait öğretim üyesialımı yapacağını duyurdu. 13.06.2022 Tarihinde yayımlanan Resmi gazete duyurusuna göre Selçuk Üniversitesi 201 akademik personel alımı gerçekleştirecek. İlan detayları yazımızın devamında yer almaktadır.

- Reklam -

İlan Tarihi : 13.06.2022
Son Başvuru Tarihi : 01.07.2022
Kadro Sayısı : 201
Şehir : Konya
Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta

Selçuk Üniversitesi Akademik Personel İlanı Detayları

Selçuk Üniversitesi yayınladığı ilanı “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacaktır.” şeklinde duyurmuştur.

Selçuk Üniversitesi Akademik Personel İlanı Kadroları

Selçuk Üniversitesi akademik personel alımı ile ilgili farklı fakülte ve programlardan alınacak profesör, doçent ve dr. öğretim üyesi alımlarına ilişkin ilanın detayları aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

- Reklam -

Kadro derecelerini, sayılarını ve hangi bölümlere ait olduğu gibi bilgileri öğrenebilir, başvuru için gerekli şartlara ulaşabilirsiniz.

BİRİMBÖLÜMANABİLİM DALI / ANASANAT DALI / PROGRAMUNVANDERECEÖZEL ŞART
Akşehir Meslek YüksekokuluYönetim ve Organizasyonİşletme YönetimiDoçent3Doçent unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak.
Örgütsel davranış, stratejik yönetim, sosyal sorumluluk ve girişimcilik konularında çalışmaları olmak.
Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonDoçent2Doçent unvanını Makro İktisat alanında almış olmak. Örgütsel bağlılık, yönetim ve işletmelerde verimlilik, girişimcilik yeni
ekonomi, pandemi ekonomik etkileri üzerine çalışmaları olmak.
Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiUluslararası Ticaret ve İşletmecilikUluslararası TicaretDoçent1Doçent unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Örgütsel davranış, yönetim psikolojisi, insan kaynakları yönetimi ve sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri konularında çalışmaları olmak.
Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiYönetim Bilişim SistemleriBilişim SistemleriDoçent3Doçent unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Dijital girişimcilik, endüstri 4.0, blockchain, örgütsel bağlılık, yenilikçi iş davranışı, duygusal emek konularında çalışmaları olmak.
Beyşehir Ali Akkanat İşletme FakültesiYönetim Bilişim SistemleriBilişim YönetimiDoçent1Doçent unvanını Kamu Yönetimi alanında almış olmak. Dijitalleşme, e-Devlet, örgüt psikolojisi konularında çalışmaları
olmak.
Beyşehir Ali Akkanat Turizm FakültesiTurizm RehberliğiTurizm RehberliğiDoçent2Doçent unvanını Yükseköğretim Çalışmaları alanında almış olmak.
Turizm yükseköğretimi ve turizm rehberliği eğitimi konularında çalışmaları olmak.
Beyşehir Ali Akkanat Uygulamalı Bilimler YüksekokuluSosyal HizmetSosyal HizmetDr. Öğr. Üyesi3Doktora eğitimini Sosyoloji Anabilim Dalında yapmış olmak. Yaşlılık ve mekân, uluslararası öğrenciler, engellilik, Z kuşağı, gençlik konularında çalışmaları olmak.
Çumra Meslek YüksekokuluBitkisel ve Hayvansal ÜretimTıbbi ve Aromatik BitkilerDr. Öğr. Üyesi1Bitki Koruma Bölümü lisans mezunu olmak. Doktora eğitimini Bitki Koruma alanında yapmış olmak. Tıbbi bitkiler ve ayçiçeği
hastalıklarında biyolojik mücadele konularında çalışmaları olmak.
Çumra Uygulamalı Bilimler YüksekokuluOrganik Tarım İşletmeciliğiOrganik Tarım İşletmeciliğiDoçent1Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak, doktora eğitimini biyomühendislik alanında yapmış olmak ve doçent unvanını biyomühendislik alanında almış olmak. Gıda, tarım ve nanoteknoloji alanlarında çalışmaları olmak.
Dilek Sabancı Devlet KonservatuvarıSahne SanatlarıOperaDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Müzik Eğitimi alanında yapmış olmak. Opera Anasanat Dalı'nda Şan Eğitimi verdiğini belgelemek.
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik BilimlerOrtodontiDr. Öğr.
Üyesi
2Twin-Blok apareyinin dişler üzerindeki etkileri konusunda çalışması
olmak.
Diş Hekimliği
Fakültesi
Klinik BilimlerPedodontiDr. Öğr.
Üyesi
2İmmatür nekrotik dişlerde rejeneratif endodontik tedaviler
konusunda çalışması olmak.
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriFarmakognoziDoçent1Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve doçent unvanını Farmakognozi alanında almış olmak. Chrysophtalmum türleri üzerine izolasyon ve in vivo antienflamatuvar aktivite konularında çalışmaları olmak.
Eczacılık FakültesiEczacılık Meslek BilimleriKlinik EczacılıkDr. Öğr. Üyesi3Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak ve doktora eğitimini Klinik Eczacılık alanında yapmış olmak. Gastroenteroloji servisinde ilaçla ilgili sorunlara Klinik Eczacı girişimlerini değerlendiren
çalışması olmak.
Eczacılık FakültesiTemel Eczacılık
Bilimleri
Analitik KimyaProfesör1Akış enjeksiyon analiz ve kromatografi yöntemleri ile yağ analizleri
üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiArap Dili ve
Edebiyatı
Arap Dili ve EdebiyatıDr. Öğr.
Üyesi
3Arap morfolojisi (sarf ilmi) ve aruz ilmi konusunda çalışmaları
olmak.
Edebiyat FakültesiArap Dili ve EdebiyatıArap Dili ve EdebiyatıDr. Öğr. Üyesi3Yüksek lisans ve doktora eğitimini Arap Dili ve Belagatı alanında yapmış olmak. Kur'an'daki dil ve anlatım üslupları ile ilgili
çalışması olmak.
Edebiyat FakültesiArkeolojiKlasik ArkeolojiProfesör1Dor Mimarisi alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiArkeolojiKlasik ArkeolojiDr. Öğr.
Üyesi
3Orta Anadolu’da Prehistorik Dönemi araştırmaları yapmak ve bu
dönemle ilgili çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiArkeolojiSualtı ArkeolojisiProfesör1Doktora eğitimini Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalında yapmış
olmak.
Edebiyat FakültesiArkeolojiSualtı ArkeolojisiProfesör1Doktora eğitimini Sualtı Arkeolojisi Anabilim Dalında yapmış
olmak.
Edebiyat FakültesiFelsefeFelsefe TarihiDoçent1Doçent unvanını Felsefe alanında almış olmak. Pragmatizm,
hümanizm ve çağdaş Türk düşüncesi alanlarında çalışmaları olmak.
Edebiyat Fakültesiİngiliz Dili ve Edebiyatıİngiliz Kültürü ve EdebiyatıDr. Öğr. Üyesi1İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans mezunu olmak. Yüksek
Lisans ve Doktora eğitimini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. İrlanda ve goller şiiri üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiKarşılaştırmalı EdebiyatKarşılaştırmalı EdebiyatDoçent1Doktora eğitimini Karşılaştırmalı Dil Edinimi alanında yapmış
olmak. Karşılaştırmalı dil edinimi ve karşılaştırmalı medyalar arasılık alanlarında çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiPsikolojiEndüstri/Örgüt PsikolojisiDr. Öğr. Üyesi4Psikoloji lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve doktora eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. İş elim süreç ve yöntemleri, iş gören psikolojik danışma hizmetleri
alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiSanat TarihiTürk Dünyası ve Ortaçağ Kültürleri ArkeolojisiDr. Öğr. Üyesi3Bizans ve Selçuklu Sanatı ile Bizans ve Arkeoloji alanında çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiSosyolojiKurumlar SosyolojisiProfesör1Yoksulluk ve Sağlık Sosyolojisi alanlarında çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıEski Türk EdebiyatıDr. Öğr. Üyesi116. yüzyıl Muhammediyeleri, Gülşenî şairler ve mecmualar üzerine çalışmaları olmak.
Edebiyat FakültesiTürk Dili ve EdebiyatıTürk Halk EdebiyatıDr. Öğr. Üyesi119. yüzyıl Konya âşıklık geleneği üzerine tenkitli metin, göçmen folkloru ve el sanatları konularında çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriEğitim YönetimiDr. Öğr. Üyesi4Okullarda otantik liderlik, okullarda sosyal adalet liderliği, uzaktan eğitim, öğretmen liderliği ve yenilikçi okul konularında çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiEğitim BilimleriRehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Profesör1Değerler ve siber psikoloji alanında çalışmaları olmak.
Eğitim FakültesiMatematik ve Fen Bilimleri EğitimiMatematik EğitimiProfesör1Doçent unvanını Matematik alanında almış olmak. Spektral Teori üzerine çalışmaları olmak.
Fen FakültesiBiyokimyaBiyokimyaDoçent1Doçent unvanını Kimya alanında almış olmak. Bitkisel yağların ve arkeolojik eserlerin spektroskopik analizleri üzerine kemometrik
modellemeler ile ilgili çalışmaları olmak.
Fen FakültesiBiyokimyaBiyokimyaDoçent1Yapay fotosentez yaklaşımı ile fotokatalik ve sıvı/sıvı arayüzeylerde
hidrojen üretimi konularında çalışmaları olmak.
Fen FakültesiBiyolojiBotanikDoçent1Doçent unvanını Biyoloji alanında almış olmak. Bitki sistematiği, bitki karyolojisi ve tohum mikromorfolojisi konularında çalışmaları olmak.
Fen FakültesiBiyolojiHidrobiyolojiDr. Öğr.
Üyesi
5Alglerde nanopartikül sentezi ile sınıflandırmasında evrişimli sinir ağı kullanımı konusunda çalışması olmak.
Fen FakültesiBiyolojiZoolojiProfesör1Antioksidan kapasite ve enzim inhibisyonları üzerine çalışmaları olmak.
Fen FakültesiFizikGenel FizikProfesör1Dönen Bose-Einstein yoğuşumları, dipolar Bose gazları, kuantum damlacıkları konularında çalışmaları olmak.
Fen FakültesiFizikKatıhal FiziğiProfesör1Doçent unvanını Fizik alanında almış olmak. Polimer, antioksidant
ve biyomoleküler yapılar üzerine ESR çalışmaları olmak.
Fen FakültesiFizikMatematiksel FizikDoçent1Doçent unvanını Fizik alanında almış olmak. Topolojik yalıtkanlar ve perovskite güneş hücreleri üzerine çalışmaları olmak.
Fen FakültesiFizikMatematiksel FizikDr. Öğr. Üyesi3Fizik lisans mezunu olmak. Lityum iyon pillerde katı elektrolitler ve katot elektrot malzemeleri üzerine çalışmaları olmak.
Fen FakültesiFizikNükleer FizikDr. Öğr.
Üyesi
3Fizik lisans mezunu olmak. Nükleer çoklu parçalanma alanında çalışmaları olmak.
Fen FakültesiKimyaAnorganik KimyaProfesör1Ferrosen ve oksim türevlerinin sentezi, elektrokimyasal ve biyolojik
uygulamaları ile ilgili çalışmaları olmak.
Fen FakültesiKimyaOrganik KimyaProfesör1Kaliksarenlerin quartz kristal mikrobalans, floresans, ilaç sensörü, enzim-mimik ve manyetik nanopartikül uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiEndüstriyel TasarımEndüstriyel TasarımDr. Öğr. Üyesi1Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Lisans mezunu olmak, Yüksek lisans ve doktora eğitimini Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında yapmış olmak. İş makineleri tasarımı konusunda çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiGeleneksel Türk SanatlarıKalem İşiDoçent1Doçent unvanını Geleneksel Türk Sanatları alanında almış olmak. Hayvan figürlü mimari çini süslemeler konusunda çalışmaları
olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiGrafikGrafikProfesör1Postmodern Sanat üzerine çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar
Fakültesi
GrafikGrafikProfesör1Çağdaş Özgün Baskı Sanatı ve Politik Söylem üzerine çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiHeykelHeykelProfesör1Doçent unvanını Koruma, Yenileme ve Restorasyon alanında almış
olmak. Somut ve somut olmayan kültürel mirasın bütüncül korunması konusunda çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiHeykelHeykelProfesör1Kamusal alan heykelleri ve sanat kültürü üzerine çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiResimResimProfesör1Geleneksel Anadolu Mimarisinin Türk Resim Sanatına Yansımaları üzerine çalışmaları olmak.
Güzel Sanatlar FakültesiResimResimDoçent1Resim ve Oyun İlişkisi üzerine çalışmaları olmak.
Hemşirelik FakültesiHemşirelikÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları HemşireliğiProfesör1Doçent unvanını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bilim Alanında almış olmak. Yenidoğanlarda kanguru bakımı ve ağrıya yönelik çalışmaları olmak.
Hemşirelik FakültesiHemşirelikÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği
Dr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Hemşirelik Anabilim Dalında yapmış olmak. Prematüre bebek beslenmesi ve aile merkezli bakıma yönelik
çalışmaları olmak.
Hemşirelik FakültesiHemşirelikHalk Sağlığı HemşireliğiDoçent1Doçent unvanını Halk Sağlığı Hemşireliği alanında almış olmak.
Göçmen sağlığı, basınç ülseri ve ölçek geçerlilik güvenirliliği konularında çalışmaları olmak.
Hemşirelik FakültesiHemşirelikİç Hastalıkları HemşireliğiDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Radyasyon onkolojisi, palyatif bakım ve eğitimde simülasyon alanlarında çalışmaları olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuAnayasa HukukuDr. Öğr. Üyesi2Doktora eğitimini Kamu Hukuku alanında yapmış olmak. Seçim hukuku, insan hakları ve devlet başkanının görev yetkileri
alanlarında çalışmaları olmak.
Hukuk FakültesiKamu HukukuCeza ve Ceza
Muhakemesi Hukuku
Dr. Öğr.
Üyesi
2Doktora eğitimini Kamu Hukuku alanında yapmış olmak. Tıp ceza
hukuku alanında çalışmaları olmak.
Hukuk FakültesiÖzel HukukTicaret HukukuProfesör1Millletlerarası şirketler hukuku alanında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisatİktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisatDoçent1Doçent unvanını Uluslararası İktisat bilim dalında almış olmak. Nominal döviz kurları, sektörel üretim hacmi ve sanayi sektöründe
ihracat konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonDoçent1Doçent unvanını Yönetim ve Strateji alanında almış olmak. Örgütsel rezilyans, psikolojik sahiplenme ve işe gömülmüşlük konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiİşletmeYönetim ve OrganizasyonDr. Öğr. Üyesi2Doktora eğitimini Yönetim ve Organizasyon alanında almış olmak. Mantar yönetim, örgütsel rezilyans, örgütsel ustalık, sosyal girişim konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Kamu PolitikalarıDoçent1Doçent unvanını Siyasal Düşünceler alanında almış olmak. Adalet, serbest piyasa ve aydınlanma konularında çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiUluslararası Ticaret ve FinansmanLojistikDoçent1Doçent unvanını Pazarlama alanında almış olmak. Pazarlamada nitel araştırma yöntemleri, pazarlama inovasyonu, girişimci pazarlama ve çok kriterli karar verme yöntemi konularında çalışmaları olmak.
İletişim FakültesiHalkla İlişkiler ve
Tanıtım
Araştırma YöntemleriProfesör1Doçent unvanını Halkla İlişkiler alanında almış olmak. Halkla ilişkiler eğitimi ve halkla ilişkiler etiği alanında çalışmaları olmak.
İletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve SinemaRadyo ve TelevizyonDoçent1Doçent unvanını Gazetecilik ve Medya Çalışmaları alanında almış olmak. Haber, yeni medya ve dezenformasyon konularında
çalışmaları olmak.
İletişim FakültesiRadyo, Televizyon ve SinemaSinemaDoçent1Doçent unvanını Sinema alanında almış olmak. Türk sineması ve toplumsal cinsiyet konularında çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesiİslam Tarihi ve Sanatlarıİslam Sanatları ve Dini MusikiDr. Öğr. Üyesi2Doktora eğitimini Türk İslam Sanatları alanında yapmış olmak. Selçuklu ve Beylikler Dönemi Cilt Sanatı ve Tezhip Sanatı konusunda çalışmaları olmak.
İslami İlimler FakültesiTemel İslam
Bilimleri
HadisProfesör1Endülüs Hadisciliği ve Buhari üzerine çalışmaları olmak.
İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriKur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmiDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Temel İslam Bilimleri alanında yapmış olmak. Muhaddis Kraat alimleri hakkında çalışması olmak.
İslami İlimler FakültesiTemel İslam
Bilimleri
TasavvufDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Tasavvuf Anabilim Dalında yapmış olmak. İlk dönem sufileri ve tasavvufi görüşleri üzerine çalışması olmak.
İslami İlimler FakültesiTemel İslam BilimleriTefsirDr. Öğr. Üyesi1Selefi, Sufi ve Mu'tezili Söylemlerin tefsir anlayışları üzerine çalışması olmak.
Karapınar Aydoğanlar Meslek YüksekokuluGıda İşlemeGıda Kalite Kontrolü ve AnaliziDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Ette ultrason ve tuz çözeltileri uygulamaları ve tahıl ürünlerinin teknolojik özelliklerini geliştirme üzerine çalışmaları
olmak.
Karapınar Aydoğanlar Meslek YüksekokuluGıda İşlemeSüt ve Ürünleri TeknolojisiDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış
olmak. Probiyotik-prebiyotik fermente süt ve tahıl ürünleri ve biyoaktif peptitler konularında çalışmaları olmak.
Karapınar Aydoğanlar Meslek YüksekokuluVeterinerlikLaborant ve Veteriner SağlıkDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Veterinerlik Zootekni Anabilim Dalında yapmış olmak. Küçükbaş işletmelerinde biyogüvenlik ve sağmal ineklerde yataklık tercihi konularında çalışmaları olmak.
Mimarlık ve Tasarım FakültesiEl SanatlarıEl SanatlarıDoçent1Tekstil desen tasarımı ve geleneksel tekstiller üzerine çalışmaları olmak.
Mimarlık ve Tasarım FakültesiEl SanatlarıEl SanatlarıDr. Öğr. Üyesi1Tekstil yapıları ve bilgisayar destekli tasarım üzerine çalışmaları olmak.
Mimarlık ve Tasarım FakültesiEl SanatlarıEl SanatlarıDr. Öğr. Üyesi1Üç boyutlu yazıcılarda sanatsal yaratım süreci üzerine çalışmaları olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlıkİç MimarlıkProfesör1İç Mimarlık alanında lisans mezunu olmak. Doçent unvanını İç Mimarlık alanında almış olmak.
Mimarlık ve Tasarım Fakültesiİç Mimarlıkİç MimarlıkDr. Öğr. Üyesi1İç Mimarlık / İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında lisans mezunu olmak. Sağlık yapıları alanında mekânsal çalışmaları
olmak.
Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Moda TasarımıModa TasarımıDr. Öğr.
Üyesi
1Moda resmi eğitimi alanında çalışmaları olmak.
Mimarlık ve Tasarım
Fakültesi
Moda TasarımıModa TasarımıDr. Öğr.
Üyesi
1Moda Tasarımı alanında geri dönüşüm ve ileri dönüşüm
konularında çalışmaları olmak.
Mimarlık ve Tasarım FakültesiPeyzaj MimarlığıPeyzaj MimarlığıDr. Öğr. Üyesi3Peyzaj Mimarlığı Bölümü lisans mezunu olmak, Yüksek lisans ve doktora eğitimini Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalında yapmış olmak. Peyzaj Mimarlığı'nda görsel kalite ve kentsel yeşil alanlarda
su yönetimi konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiSağlık YönetimiSağlık Hizmetleri YönetimiDr. Öğr. Üyesi1Yüksek lisans ve doktora eğitimini Sağlık Yönetimi alanında yapmış olmak. Sağlık kurumlarında verimlilik, panoptizm ve
tıbbileştirme konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluÇocuk Bakımı ve Gençlik HizmetleriÇocuk GelişimiDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Çocuk Gelişimi alanında yapmış olmak. Sosyal
beceri, yaratıcılık ve okul öncesi eğitim programında görsel algı alanlarında çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTerapi ve RehabilitasyonEngelli Bakımı ve RehabilitasyonDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Eş tükenmişliği, kaygı, mesleki tükenmişlik ve işle
bütünleşme konularında çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTerapi ve RehabilitasyonFizyoterapiDr. Öğr. Üyesi3Doktora eğitimini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yapmış olmak. Alt ekstremite ortopedik cerrahilerinde lenf drenajıyla ilgili, fetüslerde alt ekstremite nöromuskuler, farklı eğitim modellerinde
fiziksel aktivite ve sağlık profiliyle ilgili çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerAmeliyathane HizmetleriDr. Öğr. Üyesi3Doktora eğitimini Tıp Fizyoloji alanında yapmış olmak. Çinko ve erkek üreme sistemi konusunda çalışmaları olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluTıbbi Hizmetler ve TekniklerTıbbi Laboratuvar TeknikleriProfesör1Bakteri–litik faj interaksiyonu ve biyolojik–kimyasal materyallerde bakteriyel mutajenite, antimutajenite ve antimikrobiyal aktivite
konularında çalışmaları olmak.
Silifke Taşucu Meslek YüksekokuluOtel, Lokanta ve İkram HizmetleriTurizm ve Otel İşletmeciliğiDoçent1Lisans ve yüksek lisans eğitimini Turizm alanında yapmış olmak. Doçent unvanını Turizm alanında almış olmak. Gastronomi ve
Kültürel miras turizmi alanlarında çalışmaları olmak.
Silifke Taşucu Meslek YüksekokuluSeyahat, Turizm ve Eğlence HizmetleriTurist RehberliğiDr. Öğr. Üyesi1Seyahat işletmeciliği lisans mezunu olmak. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Turizm işletmeciliği alanında yapmış olmak. İnanç turizmi ve kültür turistleri konularında çalışmaları olmak.
Turist rehberliği ruhsatnamesine ve kokartına sahip olmak.
Spor Bilimleri FakültesiAntrenörlük EğitimiHareket ve Antreman BilimleriDoçent1Fiziksel aktivite ve yaşam kalitesine ilişkin çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
Antrenörlük EğitimiSpor ve Sağlık
Bilimleri
Dr. Öğr.
Üyesi
1Futbolcularda kas hasarı üzerine çalışması olmak.
Spor Bilimleri FakültesiBeden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve SporDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalında
yapmış olmak. Sportif denge ve reaksiyon alanlarında çalışmaları olmak.
Spor Bilimleri
Fakültesi
RekreasyonRekreasyonProfesör1Madde bağımlılığı ve boş zaman aktiviteleri ile ilgili çalışmaları
olmak.
Taşkent Meslek YüksekokuluFinans Bankacılık ve SigortacılıkBankacılık ve SigortacılıkDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini iktisat alanında yapmış olmak. Kamu borcunun
uzun dönem faiz oranı üzerindeki etkisi, orta gelir tuzağı ve döngüsel ekonomi konuları üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiBilgisayar
Mühendisliği
Bilgisayar YazılımıProfesör1Görüntü şifreleme, kaotik harita kullanılan steganografi ve sayısal
çözüm yöntemleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiBilgisayar MühendisliğiBilgisayar YazılımıDr. Öğr. Üyesi3Doktora eğitimini Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Ters mühendislik yaklaşımı ile eğri uydurma, derin sinir ağlarının analizi ve ağ başarısının arttırılması konularında
çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiElektrik-Elektronik
Mühendisliği
Devreler ve SistemlerDoçent1Veri dengeleme, atölye tipi çizelgeleme ve görüntü işleme
konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiElektronikDoçent1Doçent unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında almış olmak. Gömülü sistemler ve bulut bilişim güvenliği konularında
çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiHaberleşmeDr. Öğr. Üyesi3Doktora eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında
yapmış olmak. Duvar arkası radar ve karmaşık değerli sinir ağı konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiElektrik-Elektronik MühendisliğiKontrol ve Kumanda SistemlerDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yapmış olmak. Uzay vektör PWM inverterleri ve STATCOM
konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiMakine MühendisliğiEnerjiDr. Öğr. Üyesi1Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak. PIV ve sonlu hacimlerde üssel ayrıklaştırma konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiMakine Mühendisliğiİmalat KonstrüksiyonDr. Öğr. Üyesi1Yüksek Lisans eğitimini İmalat Mühendisliği ve Doktora eğitimini Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak. Optimizasyon, sayısal yöntemler ve gelişmiş sensör sistemleriyle işleme özellikleri
üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiMakine Mühendisliğiİmalat KonstrüksiyonDr. Öğr. Üyesi1Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Makine Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Zırh çeliğinin sürdürülebilir işlenebilirliği, triboloji ve bilyalı öğütme üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji FakültesiMakine MühendisliğiMekanikDr. Öğr. Üyesi1Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak. Küresel düzlemde hareket ve sezgisel algoritmalar
üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve
Reanimasyon
Profesör1En az 6 ay yurt dışı deneyimi olmak ve TÜBİTAK projesinde görev
almış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriAnesteziyoloji ve
Reanimasyon
Dr. Öğr.
Üyesi
1Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ve Algoloji Yan Dal
Uzmanı olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriBeyin ve Sinir
Cerrahisi
Doçent1Pediatrik Nöroşirürji eğitimi ve eğitici eğitimi almış olmak ve
Pediatrik Nöroşirürji çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGenel CerrahiProfesör1Meme cerrahisi konusunda "Avrupa Cerrahi Board sertifikası" ve
Avrupa Senoloji Sertifikası olması. Uluslararası rekonstrüktif meme kanseri cerrahisi sertifikası olması.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDoçent1Türk Göğüs Cerrahisi yeterlik belgesi sahibi olmak. İleri düzey VATS eğitimi ile PDÖ yönlendirici eğitimi almış olmak. Alanında yurtdışı deneyimi olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriGöğüs CerrahisiDr. Öğr. Üyesi1Video yardımlı torakoskopi eğitimi almış olmak ve deney hayvanları kullanımı eğitimi almış olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriKadın Hastalıkları ve DoğumProfesör1Yüksek riskli gebelikler (perinatoloji) yan dal uzmanı olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriOrtopedi ve
Travmatoloji
Dr. Öğr.
Üyesi
1El Cerrahisi yan dal uzmanı olmak ve el bileği artroskopisi konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDoçent1Eğiticinin Eğitimi ve Probleme Dayalı Öğrenim Yönlendiriciliği Eğitimi almış olmak. Periferik sinirler, Sinir iyileşmesi ve kök hücre üzerine çalışmaları olmak. Deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPlastik, Rekonstrüktif ve Estetik CerrahiDr. Öğr. Üyesi1Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı olmak ve El Cerrahisi yan dal uzmanı olmak.
Tıp FakültesiCerrahi Tıp BilimleriPatolojiDoçent1Patoloji Dernekleri Federasyonu Tıbbi Patoloji yeterlik belgesi
almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriAcil TıpProfesör1Klinik ve Deneysel Toksikoloji alanında çalışmaları olmak ve
probleme dayalı öğrenim konusunda eğitim almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve HastalıklarıDoçent1Çocuk İmmünoloji ve alerji hastalıkları yan dal uzmanı olmak ve çocuklarda ilaç alerjileri ile ilgili çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Pediatrik
Nöroloji)
Dr. Öğr. Üyesi1Çocuk Nörolojisi Yan Dal Uzmanı olmak ve pediatrik nöromusküler hastalıklar yüksek lisansı yapmış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriÇocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı Hastalıkları
Dr. Öğr.
Üyesi
1Avrupa Birliği Projesinde görev almak ve Nöropsikolojik Test Eğitimi Sertifikasına Sahip olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriDeri ve Zührevi HastalıklarDr. Öğr. Üyesi1Temel Fototerapi Eğitimi almış olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Hematoloji)Doçent1Hematoloji Yan Dal Uzmanı ve Hematoloji alanında doçent unvanı almış olmak. Türk Hematoloji Derneği Yeterlik Belgesi ve Avrupa Hematoloji Sınav geçme sertifikasına sahip olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp Bilimleriİç Hastalıkları (Romatoloji)Dr. Öğr. Üyesi1Romatoloji yan dal uzmanı olmak.
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriKardiyolojiDoçent1
Tıp FakültesiDahili Tıp BilimleriRuh Sağlığı ve
Hastalıkları
Doçent1Bilişsel Davranışçı Terapi ve Destekleyici Psikoterapi uygulayıcısı sertifikasına sahip olmak. Avrupa Birliği Projesinde görev almak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyokimyaProfesör1Biyokimya alanında tıpta uzmanlık belgesi sahibi olmak ve meslek
hastalıkları ve kütle spektrometre konusunda çalışmaları olmak.
Tıp FakültesiTemel Tıp BilimleriBiyokimyaDoçent1Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Tıbbi Biyokimya (TUTG) uzmanlığını almış olmak ve Eğitici Eğitimi belgesine sahip olmak.
Turizm FakültesiTurizm RehberliğiTurizm RehberliğiDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Yalnızlık Turizmi, kalkınma planlarında turizm ve seyahat planlama konularında çalışmaları olmak.
Veteriner FakültesiKlinik BilimlerDölerme ve Suni TohumlamaDr. Öğr. Üyesi1Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak. Spermada omiks fertilite belirteçleri hakkında çalışmaları olmak.
Veteriner FakültesiKlinik BilimlerVeterinerlik Doğum ve JinekolojisiDoçent1Doçent unvanını Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi bilim alanında almış olmak. İneklerde embiyo üretimi ve transferi konusunda çalışmaları olmak.
Veteriner FakültesiKlinik BilimlerVeterinerlik Doğum ve JinekolojisiDoçent1Doçent unvanını Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi bilim alanında almış olmak. Köpeklerde anti- müllerian hormon üzerine çalışmaları olmak.
Veteriner FakültesiKlinik BilimlerVeterinerlik İç
Hastalıkları
Doçent1Buzağılarda Elektrokardiyografi ile ilgili çalışmaları olmak.
Veteriner FakültesiKlinik BilimlerVeterinerlik İç HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Veterinerlik İç Hastalıkları alanında yapmış olmak. İç hastalıklarının klinik ve laboratuvar teşhisinde biyobelirteçler ve prematüre/yenidoğan buzağı hastalıkları konularında çalışmaları olmak.
Veteriner FakültesiKlinik Öncesi BilimlerVeterinerlik ParazitolojisiDoçent1Doçent unvanını Veterinerlik Parazitolojisi bilim alanında almış olmak. Keneler ve hayvanların kene kaynaklı protozoon enfeksiyonları üzerine çalışmaları olmak.
Veteriner FakültesiTemel BilimlerVeterinerlik AnatomisiDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Veterinerlik Anatomisi alanında yapmış olmak. Geometrik morfometri üzerine çalışmaları olmak.
Veteriner FakültesiZootekni ve Hayvan BeslemeHayvan Besleme ve Beslenme HastalıklarıDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Veterinerlik Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalında yapmış olmak. Tahıllı, tahılsız köpek mamalarının sindirilebilirliği ile köpeklerde yağ tercihi ve dışkı
kalitesinin belirlenmesi konularında çalışmaları olmak.
Veteriner FakültesiZootekni ve Hayvan BeslemeHayvan Sağlığı
Ekonomisi ve İşletmeciliği
Dr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği alanında yapmış olmak.
Veteriner FakültesiZootekni ve Hayvan BeslemeVeterinerlik GenetiğiDr. Öğr. Üyesi1Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak. Çiftlik hayvanlarında fonksiyonel omiks ve proteomiks çalışmaları olmak.
Veteriner FakültesiZootekni ve Hayvan BeslemeVeterinerlik ZootekniDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Veterinerlik Zooteknisi alanında yapmış olmak. Keklik yumurtalarının depolama şartları konusunda çalışmaları
olmak.
Ziraat FakültesiBitki KorumaEntomolojiDr. Öğr. Üyesi1Bitki Zararlısı Thripslerin moleküler sistematiği üzerine çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiGıda MühendisliğiGıda MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Sucuk ve Kokoreç gibi ileri işlenmiş et ürünlerinde gıda
güvenliği konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiGıda MühendisliğiGıda MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Mikroenkapsülasyon ve defitinizasyon konularında
çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiGıda MühendisliğiGıda MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış
olmak. Yağlı tohum ve meyvelerin biyoaktif bileşenleri konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiGıda MühendisliğiGıda MühendisliğiDr. Öğr. Üyesi1Doktora eğitimini Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Bazı süt ürünlerinin bakteriyel kompozisyonun belirlenmesinde; moleküler ve yeni nesil sekanslama yöntemlerinin
kullanımı konusunda çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiTarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiTarım MakineleriDr. Öğr. Üyesi2Doktora eğitimini Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Derin kuyu sulama pompaları üzerine çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiTarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiTarım MakineleriDr. Öğr. Üyesi2Doktora eğitimini Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim Dalında yapmış olmak. Hassas tarımda uzaktan algılama sistemleri üzerine çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiTarla BitkileriÇayır Mera ve Yem BitkileriDr. Öğr. Üyesi1Çayır mera alanlarının ıslahında çalı ve yarı çalı türleri ile ilgili çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiTarla BitkileriEndüstri BitkileriDr. Öğr. Üyesi1Patates ıslahı üzerine çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiTarla BitkileriTıbbi BitkilerDr. Öğr. Üyesi1Aynısefa, Sarıkantaron ve endemik bitkilerle ilgili çalışmaları olmak.
Ziraat FakültesiZootekniHayvan YetiştirmeProfesör1Küçükbaş hayvanlarda besi performansı ve karkas özellikleri konusunda çalışmaları olmak.
BİRİMANABİLİM DALI / ANASANAT DALI / PROGRAMKADRODERECEADETÖZEL ŞART
Güzel Sanatlar FakültesiKalem İşiÖğr. Gör. (Ders Verecek)21Geleneksel Türk Sanatları Bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanda yüksek lisans yapmış olmak.
Huğlu Meslek YüksekokuluSağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiÖğr. Gör. (Ders Verecek)51Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak, Bilişim Teknolojileri Alanında Yüksek Lisans Yapmış Olmak.
Belgelendirmek kaydı ile ilgi alanda Yüksek Öğretim Kurumlarında en az bir yıl ders
verme tecrübesine sahip olmak.
İletişim FakültesiGörsel Tasarım ve Reklam GrafiğiArş. Gör.41İletişim Fakültesi Lisans mezunu olmak ve ilgili alanda yüksek lisans yapıyor olmak.
Sağlık Bilimleri FakültesiOdyolojiÖğr. Gör. (Ders Verecek)21Odyoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Fizyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Belgelendirmek kaydı ile ilgi alanda Yüksek Öğretim Kurumlarında en az bir yıl ders
verme tecrübesine sahip olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluDiyalizÖğr. Gör. (Ders Verecek)51Hemşirelik lisans mezunu olmak. Hemşirelik alanında doktora yapıyor olmak. Diyaliz Hemşire Sertifikası sahibi olmak.
Sosyal Bilimler Meslek YüksekokuluDış TicaretÖğr. Gör. (Ders Verecek)41Yüksek lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. Dış Ticaret Yönetimi sertifikasına sahip
olmak.

Selçuk Üniversitesi Akademik Personel Alımı Gerekli Belgeler

Selçuk Üniversitesinin şahsen veya posta ile alım yapacağı akademik personel kadrolarına erişmek için gerekli belgeler şu şekildedir;

  • Başvuru dilekçesi,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
  • 2 adet fotoğraf,
  • Özgeçmiş,
  • Yabancı dil belgesi (en az 65 puan olduğuna gösterir),
  • Adli Sicil Belgesi,
  • Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
  • Konya Selçuk Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasındaki “Form ve Belgeler”

Güncel Akademik Personel İlanları Nasıl Takip Edebilirim?

En güncel akademik personel ilanlarına hızlı bir şekilde sitemizden kolayca erişebilirsiniz. Resmi Gazetede paylaşılan ilanları takip etmekle uğraşmak yerine tek bir tıkla sitemizdeki İlanlar sayfası altından en yeni akademik kadro ilanları bulabilirsiniz.

Ayrıca Telegramdan da akademik ilanları düzenli bir şekilde paylaşıyoruz. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olarak bildirimlerin sesini açmak!

- Reklam -
Yazıyı Paylaş
Yorum Yap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.