Bulunan 1 den 6 - Toplam 6
Ağaç Şeklinde Aç1Beğeni
 • 1 gönderen MisafirRr

YÖK Genelgesi - 20.11.2017

ÖYP Yönetmelikleri Forumunda YÖK Genelgesi - 20.11.2017 Konusunu İncelemektesiniz

Konu : 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi/Kadro Kullanım İzinleri Sayı : 82444403-200-E.78513 15.11.2017 DAĞITIM ...

 1. #1
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  11-2013
  Mesaj
  127

  YÖK Genelgesi - 20.11.2017

  Konu : 2547 sayılı Kanunun Ek 38.
  Maddesi/Kadro Kullanım İzinleri
  Sayı : 82444403-200-E.78513 15.11.2017

  DAĞITIM YERLERİNE

  01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesinde “Yükseköğretim kurumları araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 33 üncü maddede belirtilen usule uygun olarak 50 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılır. Bu kapsamda atananlardan doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayanların en fazla %20’si doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterler çerçevesinde yardımcı doçent kadrolarına atanabilir. Bu kapsamda atanamayanların, doktora veya sanatta yeterlik eğitimini tamamladıkları kurumların öğretim üyesi kadrolarına atanabilmeleri için en az bir eğitim-öğretim yılı yurt içinde veya yurt dışında farklı bir yükseköğretim kurumunda çalışması gerekir. Bu madde kapsamında atananlara 35 inci maddeye göre yurt içinde başka bir yükseköğretim kurumlarındaki doktora veya sanatta yeterlik eğitim süreleri için mecburi hizmet yüklenemez.” hükümleri bulunmaktadır.

  Söz konusu madde hükümlerinin uygulanmasında;

  1- 01.01.2018 tarihinden önce 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında atanan araştırma görevlilerinin yeniden atanması haricinde 01.01.2018 itibarıyla 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında atama yapılmamasına,

  2- 01.01.2018 tarihi itibarıyla, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında ilk defa yapılacak atamalar için, araştırma görevlisi haricindeki öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına kullanım izni talep edilmesine,

  3- Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerine araştırma görevlisi kadro kullanım izni taleplerinin ilgili fakülte veya yüksekokulların anabilim dallarından yapılmasına,

  4- 01.01.2018 tarihi itibarıyla 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olup bu kanunun 35 inci maddesi kapsamında geçici kadro tahsisi yapılan ve doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini tamamlayan araştırma görevlileri ile başarısızlık nedeniyle veya kadroya atanma zamanında yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca azami eğitim süreleri içinde eğitimlerini tamamlayamayan araştırma görevlilerinin kadro ile ilişikleri 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca geçici kadro tahsisi yapılan (görevlendirildikleri) kurum tarafından kesilerek boşalan kadroların iade işlemlerinin başlatılmasına,

  5- 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olup bu kanunun 35 inci maddesi kapsamında geçici kadro tahsisi yapılanlara mecburi hizmet yüklenmeyecek olup 01.01.2018 tarihinden önce geçici kadro tahsisi yapılanlardan bu tarihten önce 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi kapsamında yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri de kaldırılmış sayılmasına,

  6- Yardımcı doçent kadrolarına atamadaki %20 kotasının uygulanmasında;

  a) Bir önceki takvim yılında ilana çıkılan üniversitede 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlayan araştırma görevlisi sayısının bir bütün olarak dikkate alınmasına(2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca geçici kadro tahsisi yapılanlar da bu kapsamda değerlendirmeye alınacaktır.),

  b) Kota sayısının küsuratlı olması halinde bu sayının yukarıya doğru yuvarlanmamasına,

  c) Senatoca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanan performansa dayalı kriterleri sağlayan araştırma görevlilerinin yardımcı doçent kadrolarına başvuru haklarının doktora/sanatta yeterlik eğitimlerini tamamladıkları tarihten itibaren 1 yıl sonra sona ermesine,

  ç) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca yardımcı doçent kadrosunun ilan edilmek üzere Basın İlan Kurumuna gönderilme tarihi esas alınarak, ilan metninde, kadroya 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversite bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkının bulunup bulunmadığı hususunun belirtilmesine,

  Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 14.09.2017 tarihli toplantısında karar verilmiştir. Bu kapsamda 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla %20 kotasıyla yardımcı doçent kadrolarına atama yapılabilmesi için, Senatoca belirlenen performansa dayalı kriterlerin Kurulumuz Başkanlığına ivedilikle gönderilmesi gerekmektedir.

  Ayrıca 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi uyarınca kullanım izni talep edilecek öğretim elemanı kadrolarında;

  a) Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimler için (Rektörlük birimleri dahil) öğretim görevlisi kadro kullanım izni talepleri, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca sadece öğretim üyesi temininde güçlük çekildiği düşünülen birimler için değerlendirilecek, bunun dışında lisans düzeyinde eğitim yapan birimler için ise öğretim görevlisi kadro kullanım izni taleplerinde doktora/sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olma şartı aranması durumunda talep değerlendirilebilecektir.

  b) Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne yapılacak kadro izin taleplerinin bu bölümler altında kurulacak farklı anabilim dallarından yapılması halinde Kurulumuzca değerlendirmeye alınabilecektir.

  Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

  e-imzalıdır

  Süleyman Necati AKÇEŞME

  Genel Sekreter
  Son düzenleyen struggle, 20-11-2017 saat 11:30.

 2. #2
  guest writer
  Misafir
  Genelgede bahsedilen yüzde 20 kontenjanı sadece 50d liler için mi geçerli?

 3. #3
  MisafirRr
  Misafir
  Bu genelgeye göre kafam karıştı arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim.
  Şimdi ben A üniversitesinde doktora yapıyorum, aynı şehirdeki B üniversitesinde is araştırma görevlisi kadrosundayım. (Herhangi bir 35. veya 39. madde söz konusu değil.)
  Bu durumda şimdi benim kota durumum nasıl oluyor?
  Bana yardımcı doçentlik içinA üniversitesinde mi kota uygulancak yoksa B üniversitesinde mi? Yoksa her ikisinde de mi?
  Aguney bunu beğendi.

 4. #4
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  10-2017
  Mesaj
  14
  Arkadaşlar merhaba,
  4. maddeye istinaden 33a'ya geçirilmeyip 50d'de kalan Arş. Gör.lerin ilişiklerini görevlendirildikleri üniversite kesecek anlıyorum. Sadece 33a'ya geçirilenler kadrolarının bulundukları üniversitelere dönmelerine rağmen bazı üniversiteler 50d kadrosunda bıraktığı Arş. Gör.leri de geri çağırıyor. Bu durumda 50dli asistan da kadrosunun bulunduğu üniversiteye dönerse ilişik kesme işlemi nasıl olur?

 5. #5
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  04-2017
  Mesaj
  705
  Alıntı Bıkkıntı Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Arkadaşlar merhaba,
  4. maddeye istinaden 33a'ya geçirilmeyip 50d'de kalan Arş. Gör.lerin ilişiklerini görevlendirildikleri üniversite kesecek anlıyorum. Sadece 33a'ya geçirilenler kadrolarının bulundukları üniversitelere dönmelerine rağmen bazı üniversiteler 50d kadrosunda bıraktığı Arş. Gör.leri de geri çağırıyor. Bu durumda 50dli asistan da kadrosunun bulunduğu üniversiteye dönerse ilişik kesme işlemi nasıl olur?
  50 dlilerde geri çağrılabilir. Bu durumda ilişiği kadrosunun bulunduğu üniversite tarafından kesilir.

 6. #6
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  02-2012
  Mesaj
  59
  Alıntı Bıkkıntı Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Arkadaşlar merhaba,
  4. maddeye istinaden 33a'ya geçirilmeyip 50d'de kalan Arş. Gör.lerin ilişiklerini görevlendirildikleri üniversite kesecek anlıyorum. Sadece 33a'ya geçirilenler kadrolarının bulundukları üniversitelere dönmelerine rağmen bazı üniversiteler 50d kadrosunda bıraktığı Arş. Gör.leri de geri çağırıyor. Bu durumda 50dli asistan da kadrosunun bulunduğu üniversiteye dönerse ilişik kesme işlemi nasıl olur?
  Normal 50-dli ar.gör. olarak işlem yapılır.

  Ancak 50dli bir ar.gör. ün doktora programı olmayan bir üniversiteye çağırılması problem oluşturacaktır. Zira ar.gör.lerin eğitimlerinin bulunduğu yerde doktora yapmaları işin doğasına daha uygundur. ancak çok istisnai durumlarda, geri çağırılma işlemi yapılabilir. bu konuda araştırma görevlisinin "irade"sine önem verilmeli, eğer geri çağırıldığı üni.de çalışmaları aksayacak ise geri çağırılmamalıdır.

Benzer Konular

 1. ACİL! e-YDS 2017/4 (29.04.2017) Sınav Giriş Yerleri
  YDS - Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı forum içinde, yazan youizahoe
  Cevap: 1
  Son Mesaj: 24-04-2017, 22:17
 2. Başbakanlık genelgesi beklerken ÖYP ile atanmak
  ÖYP 2015- Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı forum içinde, yazan yasinokka
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 16-09-2015, 19:17
 3. Kamuda 'F' Genelgesi Yolda
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan Acadepic
  Cevap: 2
  Son Mesaj: 21-10-2013, 20:07
 4. Üniversitelere 'Gezi' Genelgesi
  Genel Güncel Olaylar forum içinde, yazan aDNA
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 29-08-2013, 15:06
 5. Cevap: 1
  Son Mesaj: 28-12-2012, 14:18

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git