"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca atanan araştırma görevlilerinden, yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapacakları üniversiteler ve kontenjanları belli olmuştur. Bu doğrultuda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanan araştırma görevlileri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesinde 25 Temmuz 2011 tarihinde ilan edilmiş olan Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programları kontenjanlarına başvurabileceklerdir.

2547 sayılı Kanunun 33/a maddesi uyarınca, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında atanan araştırma görevlilerinin, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilmiş olan Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programları kontenjanlarına yapacakları başvurular, Koordinatörlüğümüz tarafından alınacaktır. Kontenjan sayıları dâhilinde, söz konusu lisansüstü eğitim programları için başvuran adayların, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri, Üniversitemizin ALES ve Yabancı Dil Puanı şartını sağlayanlar arasından, ÖYP puanları esas alınarak yapılacaktır.

Başvurular, 30 Ağustos Salı günü saat 17:00'ye kadar ,bireysel ya da posta(kargo) ile Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kurum Koordinatörlüğüne (Personel Daire Başkanlığı)(Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Binası İstasyon Mevkii MANİSA) Koordinatörlüğümüz web sayfalarında yer alan başvuru belgeleriyle birlikte yapılacaktır.
BÖLÜMÜ SAYI

Hemşirelik 2

Türk Dili ve Edebiyatı 1BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Celal Bayar Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne sunulacak Başvuru Dilekçesi,
2- Lisans Genel Not Ortalamasını Gösteren Belge (Transkript vb.)
3- ALES Belgesi,
4- Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi (ÜDS, KPDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavı),
5- Yüksek Lisans Diploması Örneği ve Transkript (varsa),
6- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf,
7- ÖYP puanını gösteren Belge (ÖYP Araştırma görevlisinin atandığı üniversiteden alacağı "İlgili Makama" yazısı: Yazı Örneği)

(ÖYP Puanı: ÖYP araştırma görevlilerinin, lisans genel not ortalamasının %35'i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın %50'si ve varsa yabancı dil puanının %15'i alınarak hesaplanan ve en son girilen ALES ve Yabancı Dil Sınav sonuçlarına göre güncellenebilen puandır.)

NOT: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının resmi internet sitesinde 25 Temmuz 2011 tarihinde ilan edilmiş olan Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programları (bölüm/anabilim dalları) kontenjanlarına, Üniversitemizin ALES ve Yabancı Dil Puanı şartını sağlayanlar arasından, ÖYP puanları esas alınarak yerleştirilecek ÖYP araştırma görevlileri; 2011-2012 eğitim-öğretim Güz yarıyılı akademik takvimine göre lisansüstü eğitim programına başlayacaktır.
http://www.bayar.edu.tr/anasayfa/det...a-01869bdc504e