ÖYP Kapsamında Atanan Araş. Görevlileri
Lisansüstü Eğitim Müracaatları Duyurusu

Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller kapsamında 2547 sayılı Kanun`un 33/a maddesi uyarınca, ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapacakları üniversiteler ile bu üniversitelere ayrılan kontenjanlar 25.07.2011 tarihinde YÖK’ün web sayfasında duyurulmuştur.

Kırıkkale Üniversitesi için belirlenen kontenjanlar aşağıda verilmektedir. Bu kontenjanlara yabancı dil puanı 65 ve üstünde olan ÖYP araştırma görevlileri başvurabilecektir. Başvurular 15-30 Ağustos 2011 tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapılacaktır.

Başvuruda İstenecek Belgeler:
1. Enstitü Müdürlüğü’ne sunulan başvuru dilekçesi,
2. Lisans Genel Not Ortalaması’nı gösteren belge (Transkript),
3. ALES belgesi,
4. Yabancı dil sınav (ÜDS, KPDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen dil
sınavı) sonuç belgesi.
5 ÖYP Puanını Gösterir Belge/ÖPY Kazandı Belgesi (Atanılan Üniversiteden
alınacak.)
6. Yüksek Lisans Diploma Örneği ve Transkript Belgesi (Varsa).
7. 2 adet vesikalık fotoğraf.

- Başvurular ilgili Enstitü Müdürlüklerine yapılacaktır.
- Başvurular, adayların ÖYP* puanına göre değerlendirilecektir.
- Halen yurtdışında yabancı dil eğitimi alan ÖYP Araştırıma Görevlileri posta
yolu ile başvurabilirler.
- Başvuru işlemlerine ilişkin düzenleme ve yürütme Üniversitemiz ÖYP
Koordinatörlüğüne aittir.E N S T İ T Ü /ANABİLİM DALI KONTENJANLAR
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Biyoloji 1
Fizik 1
Elektrik Elektronik 1
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Türk Dili ve Edebiyatı 3
Uluslararası İlişkiler 1
__________________________________________________ ____________________

(*ÖYP Puanı = ÖYP araştırma görevlilerinin lisans genel not ortalamasının %35’i ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) ilgili alanda alınan puanın %50’si ve varsa yabancı dil puanının %15’i alınarak hesaplanan ve en son girilen ALES ve Yabancı Dil Sınav sonuçlarına göre güncellenebilen puandır.)