Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamında Atanan Araştırma Görevlilerinin

Lisansüstü Eğitim Müracaatları İle İlgili Duyuru


2547 sayılı Kanun`un 33/a maddesi uyarınca, ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim yapacakları üniversiteler ile bu üniversitelere ayrılan kontenjanlar YÖK’ün web sayfasında duyurulmuş ve lisansüstü eğitim müracaatlarının üniversitelere bireysel olarak yapılacağı belirtilmiştir.
Başvurular;
12.11.2010 tarihine kadar şahsen Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.
Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenilmektedir.
1.Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına sunulan başvuru dilekçesi (Örnek Dilekçe Ektedir.),
2. Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
3.Lisans Genel Not Ortalaması’nı gösteren belge (Transkript), (Onaylı)
4.ALES belgesi,
5.Yabancı dil sınav (ÜDS, KPDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavı) sonuç belgesi.
6. ÖYP Kazandı Belgesi.

Başvurular, adayların ÖYP puanına göre değerlendirilecektir.


SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
(Personel Daire Başkanlığı)


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında …………………………. Üniversitesi ………………………………Fakültesi ………………………….. Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandım.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 2010.28.5443 sayılı Kararı uyarınca Üniversiteniz …………………………………………………….. Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapmak istiyorum. İstenilen belgeler ekte sunulmuştur.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. ………/…../2010Adı ve Soyadı
İmza


ADRES :EKLER :
1- ALES Belgesi
2- Mezuniyet Belgesi
3- Transkript
4- Yabancı Dil Belgesi
5- ÖYP Kazandı Belgesi