Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Kurum Koordinatörlüğünden Duyuru

Afyon Kocatepe Üniversitesi 2011- 2012 Bahar dönemi ÖYP Lisansüstü Kontenjanlarına öğrenci alınacaktır. Bu kontenjanlara herhangi bir Üniversiteye ÖYP Araştırma Görevlisi olarak atanan ve Anabilim Dalları uygun olan; ÜDS, KPDS veya eşdeğer sınavlardan 65 ve üzeri not alanlar ve ilgili ALES puanı 70 ve üzeri olanlar müracaat yapabileceklerdir. Müracaatlar 30 Ocak 2012 tarihinde başlayıp, 08 Şubat 2012 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Müracaatlar bu tarihler arasında şahsen, posta ile (son müracaat tarihi mesai bitimine kadar ilgili Enstitüye ulaşmış olmalıdır, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır) veya noter vekâleti verdiği kişi aracılığı ile ilgili Enstitülere yapılabilecektir.

İstenen Belgeler
1) Başvuru dilekçesi (adayın başvuracağı Enstitü ve Anabilim Dalını, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını gösterir, ıslak imzalı)
2) Nüfus cüzdanı örneği
3) Onaylı Lisans / Yüksek Lisans Mezuniyet belgesi ve Transkripti
4) 2 adet fotoğraf
5) ALES belgesi (İlgili ALES puanı 70 ve üzeri olmalıdır.)
6)Yabancı dil belgesi (başvuru için ÜDS, KPDS, veya eşdeğer sınavlardan 65 ve üzeri puan almaları zorunludur.)
7) ÖYP Puanını Gösteren Belge (ÖYP araştırma görevlisinin atandığı üniversiteden alacağı "İlgili Makama" yazısı)

Ön değerlendirme ÖYP puanlarına göre sıralama suretiyle yapılacaktır. Ön değerlendirme sonuçları asıl ve yedek olarak 13 Şubat 2012 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Web sayfasında ilan olunacak, kesin kayıtlar 14-17 Şubat 2012 tarihlerinde yapılacaktır. Kesin kayıt yaptırılmayan kontenjanlarda yedekler için 20 Şubat 2012 tarihinde ilan edilecek, yedek adayların kesin kayıtları 21-24 Şubat 2012 tarihleri arasında yapılacaktır.