ÖYP KAPSAMINDA ATANAN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU SONUÇLARI
ÖYP Kapsamında Atanan Araştırma Görevlilerinden lisansüstü eğitime alınacak adayların listesi için ektedir.NOT: Kontenjan sayısına göre asil olarak eğitime alınacak adaylar başvurmadığı veya adayın lisansüstü eğitime giriş şartını taşımadığının sonradan anlaşılması halinde, yedek adaylar sırasıyla eğitime hak kazanacaktır.

Asil adayların 28.09.2011 tarihi mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte (başvuru sırasında istenilen belgeleri gönderen adaylar getirmeyeceklerdir.) bireysel olarak ÖYP Koordinatörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

1.Anadolu Üniversitesi ÖYP Koordinatörlüğü’ne sunulan başvuru formu,

2.Lisans Genel Not Ortalaması’nı gösteren belge (Transkript),

3.ALES belgesi,

4.Yabancı dil sınav (ÜDS, KPDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavı) sonuç belgesi.

5.ÖYP Kazandı Belgesi (Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığından alınan atandığı Fakülte, Bölüm, Anabilim Dalını gösteren belge.)

6.Yüksek Lisans Transkripti veya Lisansüstü Öğrenci Belgesi (Varsa).

7.2 adet vesikalık fotoğraf.

Anadolu Üniversitesi

ÖYP Koordinatörlüğü

Tel: 0 222 3350580 - 1341

Fax: 0222 3353616