Arkadaşlar sizlere sorum olacak, 2015 de Öyp ile Temel İslam Bilimleri bölümü x ana bilim dalına atandım, hâli hazırda y ana bilim dalında yüksek lisans yapmaktayım. Usûl ve esaslarda ''ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları ana bilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir ana bilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak yükseköğretim kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği yükseköğretim kurumunun teklifi ve Yürütme Kurul kararı ile yapılabilir. şeklinde yer alıyor.
1- Bu maddeye istinaden yüksek lisans yaptığım ana bilim dalına geçebilir miyim?
2- Sadece fakülte ve üniversitenin onayıyla bu işlemi yapabilir miyim? Şimdiden teşekkür ediyorum.