Öyp 35. madde ile başka bir üniversiteye doktora eğitimi için görevlendirildim. ÖYP Ödeneğim görevlendirildiğim üniversiteye yatırıldı. Usul ve esaslarda 11. maddede yer alan "Dersleri başarı ile tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYP araştırma görevlileri, tez danışmanının olumlu görüşü ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile atandıkları yükseköğretim kurumunda tez çalışmalarını yürütebilirler" yazılı ibareye göre ders dönemi sonrası atandığım üniversiteye geri dönmek istiyorum. ÖYP ödeneğim, atandığım üniversiteye aktarılır mı? Yoksa görevlendirildiğim üniversitede mi kalır?