Mümkünse Bir konuda görüşünüzü almak istiyorum. ben bir üniversitede 2547 kanunun 50 d maddesine göre araştırma görevlisi olarak alındım ve 2007 de 50 d araştırma görevlisi kadrosu olarak 2547 kanunun 35. maddesi ile başka üniversiteye doktora yapmaya görevlendirildim. bu nedenle bana, görevlendiren üniversiteye karşı doktora sonrası doktora eğitimi süresi kadar mecburi hizmet yüklendi. 1 ay önce doktoram bitti ve hala 50 d kadrosundayım. Şu anda da asıl üniversiteme kadro naklim sürmektedir.

Şimdi 2547 kanunun 50 d maddesi aynen aşağıdaki gibidir

Lisans üstü öğretim:
Madde 50 – Usul ve şartları;
d) Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler.

2547 kanunun 35. maddesinde de şöyle bir ifade var.

Öğretim elemanı yetiştirme:
Madde 35 – Yükseköğretim kurumları; kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında, kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca ve esaslara göre öğretim elemanı yetiştirirler.
(Ek fıkralar: 17/8/1983 - 2880/18 md.) Öğretim elemanı yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerin araştırma görevlisi kadroları, araştırma veya doktora çalışmaları yaptırmak üzere başka bir üniversiteye, Yükseköğretim Kurulunca geçici olarak tahsis edilebilir. Bu şekilde doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik payesi alanlar, bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler.
Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm dışındadır.


Yani benim 50 d olduğundan kadrom sadece lisansüstü süresince geçerlidir. doktora bitiği an kadro da otomatikmen düşeceğinden dolayı 35. maddede geçen ifadeye göre(.....kadrolarıyla birlikte bağlı oldukları yüksek öğretim kurumuna geri dönerler) olmayan bir kadro ile nasıl bağlı olduğum yere geri döneceğim.
Zaten 50 d kadroluları 35. maddeye göre görevlendirmiyorlar. benim gibi çok az ve istisna durumlar var.

Ben burada idarenin aynı kanunun iki farklı maddesine çelişkili açık bir hata yaptığını düşünüyorum. Bu nedenle idarenin 50 d ile 35. madde kapsamında görevlendirme işlemini iptal edebilir miyim. mecburi hizmetim kalkar mı somut olarak görüşünüz nedir acaba eğer kalkarsa doktora ünvanımı geri alabilirler mi sonuçta 35. madde ile görevlendirilmeseydim doktora yapamazdım.